دیدن بازو بند در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بازو بند

  دوشنبه، 06 اسفند 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن بازو بند در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بازو بند
دیدن بازوبند در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب بازوبند را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

بنابر گفته معبران دیدن بازوبند در خواب برای زنان و دختران نیکو و برای مردان غم و ناراحتی است.داشتن بازوبند آهنین یا بازوبند از نوعی که قهرمانان بر بازوی خود می بندند، دلیل بر قوت و قدرت بیننده خواب است. چنانچه زنی ببیند بازوبندش شکسته بین او و شوهرش اختلاف پدید می آید.

تعبیر خواب بازوبند به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر ببینی بازوبند طلا روی بازوی خود داری، یـعـنـی برادر یا شخص دیگری مسئله ناخوشایندی برای تو بوجود می‌آورد و یا باعث غم و اندوه تو می‌شود،
 • اگر بازوبند نقره بود، یـعـنـی دختر خودت یا دختر خواهرت را شوهر می‌دهی،
 • اگر زنی این خواب را ببیند، یـعـنـی از مال و نعمت و آرایش بهره‌مند می‌شود
 • ، یا اگر ببینی بازوبند آهنی داری، یـعـنـی از برادرت به تو نیرو و قوت و یاری می‌رسد ،
 • ولی اگر ببینی بازوبند شکسته یا از دست رفته است، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.

تعبیر خواب بازوبند به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • در خواب داشتن بازوبند برای زنان میمون و نیکو است ولی برای مردان خوب نیست.
 • اگر کسی در خواب ببیند که به بازوی خویش بازوبند طلایی بسته از ناحیه برادران یا فرزندانش به او غمی می رسد.
 • اگر ببیند بازوبند نقره ای بسته دختر خودش یا دختر خواهرش را به خانه شوهر می فرستد.
 • چنانچه زنی ببیند که به طور کلی بازوبند بسته به رفاه و نعمت می رسد زیرا داشتن بازوبند برای زن امری طبیعی است ولی برای مرد زشت است.
 • داشتن بازوبند آهنین به بازوی راست نشان اینست که از سوی برادرش به بیننده خواب کمک و مساعدت می شود و اگر به بازوی چپ خویش بازوبند داشته و آن بازوبند شکسته از سوی برادر یا فرزندش به او بی محبتی می شود.
 • چنانچه زنی ببیند بازوبندش شکسته بین او و شوهرش اختلاف پدید می آید.

تعبیر خواب بازوبند از دیدگاه لیلابرایت

 • مشاهده‏ ى بازوبند سیاه در خواب، بیانگر آن است که بیمارى و گرفتارى شما را تهدید مى‏ کند.
 • اگر در خواب ببینید کسى به شما یک بازوبند هدیه داده، به این معنا است که موضوعى باعث شادى شما مى‏ شود.

دیدگاه ها