سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

دیدن بی اعتنایی (بی محلی ) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بی محلی

  یکشنبه، 28 بهمن 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن بی اعتنایی (بی محلی ) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بی محلی دیدن بی اعتنایی (بی محلی ) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بی محلی
دیدن بی اعتنایی در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب بی اعتنایی را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب بی اعتنایی از دیدگاه آنلی بیتون

  • آنلی بیتون بی توجهی و بی اعتنایی در خواب را نشانه عدم رضایت از شغل فرد بیننده خواب بیان می‌کند. در مورد این نوع خواب‌ها فضای خواب و اعمالی که در آن دیده می‌شود در تعابیر آن بسیار تأثیر گذار است.
  •  اگر کسی در خواب به شما بی‌اعتنایی کرد، به این معنا است که از شغل خود راضی نیستید.
  •  اگر در خواب ببینید که یکی از نزدیکانتان به شما بی‌اعتنایی می‌کند، به این معنا است که اگر می‌خواهید زندگی خوبی داشته باشید باید رفتار زشت خود را اصلاح کنید.
  • اگر خواب ببینید با دوستی که در حق شما بد کرده، دست می‌دهید و او بی اعتنا و غمگین به راه خود می‌رود، نشانه آن است که با یکی از دوستان خود اختلاف پیدا می‌کنید و ممکن است نسبت به هم دلسرد بشوید.
  •  اگر خواب ببینید معشوق خود را ترک می‌کنید، نشانه آن است که در جبران اشتباهات خود موفق نخواهید شد و دوستان از شما رو برمی گردانند.
  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  از میان خبرها  
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله در مصاحبه دکتری