سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

دیدن بیمارستان در خواب چه تعبیری دارد ؟ / تعبیر خواب بیمارستان

  شنبه، 27 بهمن 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن بیمارستان در خواب چه تعبیری دارد ؟ / تعبیر خواب بیمارستان دیدن بیمارستان در خواب چه تعبیری دارد ؟ / تعبیر خواب بیمارستان
دیدن بيمارستان در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب بيمارستان را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

در حالت کلی دیدن بیمارستان در خواب نشانه این است که شما دوستان خود را نیازمند خواهید دید. لوک اویتنهاو در این رابطه می گوید: اگر شما در خواب مشاهده کردید که در بیمارستان هستید بیانگر این است که خبرهای غمگینی به شما خواهد رسید. 

تعبیر خواب بیمارستان از دیدگاه لوک اویتنهاو

 •  بیمارستان: شما دوستان خود را نیازمند خواهید یافت
 • دردرون بیمارستان بودن: خبرهای غمگین
 • مریض خانه: غصه

تعبیر خواب بیمارستان از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر در خواب مشاهده کنید که برای عیادت مریض به بیمارستان می روید نشانگر آن است که از احوالات یکی از اطرافیانتان خبرهای بدی به شما خواهد رسید.
 • هچنین اگر در خواب ببینید که در بیمارستان بستری هستید نشانگر آن است که باید با دقت و هوشیاری تمام، جان خود را از بیماری مسری در امان نگه دارید.

تعبیر خواب بیمارستان از دیدگاه اچ میلر

 • اگر در خواب دیدید که در بیمارستان هستید نشانه این است که به دیدن مریض می روید.
 • همچنین اگر در خواب مشاهده کردید که از بیمارستان مرخص می شوید نشانگر این است که شما قصد انجام کاری را دارید که می خواهید در انجام آن کار به خود متکی باشید.
 • اچ میلر می گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که برای ملاقات مریض به بیمارستان می روید بیانگر این است که در آینده از احوالات یکی از نزدیکانتان خبرهای بد و ناراحت کننده ای به شما خواهد رسید.
 • اگر در خواب مشاهده کنید که به عنوان یک پرستار در بیمارستانی مشغول به کار و فعالیت هستید بیانگر این است که از یکی از نزدیکانتان ناراحت وغمگین می شوید.

تعبیر خواب بیمارستان در کتاب سرزمین رویاها

 •  تعبیر خواب بیمارستان در خواب در حالت کلی این است که ببیننده به فلاکت می افتد.
 • همچنین اگر در خواب مشاهده کنید که به بیمارستان می روید نشانه آن است که رفته رفته زندگیتان روبه راه خواهد شد.
 •  اگر در خواب ببینید که در یک بیمارستان روانی هستید بیانگر این است که باید کنترل بیشتری بر اعمال و رفتار خود داشته باشید.
  آخرین تصاویر
چگونه مقاله isi چاپ کنیم؟