دیدن بیشه (جنگل) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بیشه

  یکشنبه، 28 بهمن 1397   زمان مطالعه 4 دقیقه
دیدن بیشه (جنگل) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بیشه دیدن بیشه (جنگل) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بیشه
دیدن بیشه در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود. تعبیر خواب بیشه را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

جنگل: فوران غرایز و احساسات ناخودآگاه که با توجه به به رویا می‌تواند مثبت یا منفی باشد، سردرگمی، ناحیه غیر متمدن یا ناخودآگاه، شاید احساسات و غرایزی که با جامعه سازگار نشده‌اند، بنابراین ممکن است اضطراب‌هایی در خود داشته باشد که به شکل شیر و مار و غیره به تصویر کشیده می‌شوند.تعبیر خواب جنگل تعبیر خواب جنگل مکان های مرموزی است که باید آن را کشف کنید. ت

 • تعبیر خواب خانه ساختن در جنگل: اگر در خواب دیدید که در جنگل خانه ای ساختید تعبیر این خواب میگوید که شما سعی می کنید خاطرات خود را زنده کنید. شاید عکسی از گذشته پیدا کرده اید که تمام خاطراتتان را جلوی چشمانتان آورده است.
 • تعبیر خواب جنگل سرسبز :تعبیر جنگل سرسبز در خواب شور زندگی است و نشان دهنده خانواده ای آرام و ایده آل است.
 • تعبیر خواب جنگل پر نور :تعبیر خواب جنگل پر نور و زیبا، موفقیت در کار و زندگی است.
 • تعبیر خواب جنگل قدیمی با درختان کهنسال: تعبیر دیدن خواب یک جنگل قدیمی با درختان کهنسال نشان دهنده مشکلات مهم در گذشته است که به شما تحمیل خواهد شد.
 • تعبیر خواب گم شدن در جنگل :گم شدن در جنگل به این معنی است که نمی دانید در زندگی چه می خواهید.
 • تعبیر خواب جنگل بارانی: تعبیر خواب جنگل بارانی نشان می دهد که به زودی به یک سفر عالی و پر بار خواهید رفت که در آن اتفاقات بسیار خوبی برای شما خواهد افتاد.
 • تعبیر خواب جنگل برفی: تعبیر خواب جنگل برفی مربوط به میل جنسی است و هشداری است که می گوید باید روابط خود با همسرتان را بهبود ببخشید، او از شما دلسرد شده و قصد جدایی از شما را دارد.
 • خواب دیدن اینکه شما یک جنگلبان هستید نشان دهنده ی کنترل شما روی ضمیر ناخودآگاهتان است. شما همواره احساسات خود را چک می کنید (افسار احساساتتان را به دست دارید)
 • اگر خواب ببینیم که جنگل آتش گرفته، یک اتفاق خوشایند روی خواهد داد و از بین بردن جنگل در خواب، تعبیرش رسیدن بلای آسمانی است.
 • اگر شما در یک جنگل و گربه‌های بزرگ بسیاری وجود دارند که نشانه ای است که شما به دام افتاده و شما احساس می‌کنید که تحت تعقیب هستند که توسط مردم در خارج و شما احساس می‌کنید که آنها آماده هستند تا به شما وقتی شما آسیب‌پذیر هستند.

تعبیر خواب بیشه به روایت محمد بن سیرین

 • بیشه درختان درخواب، زنی بود بیابانی. اگر دید که در بیشه شد و آن بیشه سبز است و درختان میوه دار دور آن است، خاصه در وقت آن و از میوه آن بیشه همی خورد، دلیل که زنی خواهد که اصل او بیابانی است، یا کنیزکی خَرَد که در بیابان او پرورده باشند، و از آن زن او را خیر و منفعت رسد.
 • اگر آن بیشه را خالی از آن ها دید، دلیل بر شر و مضرت کند.
 • اگر بیند در آن بیشه به جای درختان، خار بوده، از آن خارها او را گزند رسید، دلیل که او را غم و اندوه به جهت زنان رسد.

تعبیر خواب بیشه به روایت امام جعفر صادق

 • دیدن بیشه درخواب بر چهار وجه است.
 1.  زن بیابانی
 2.  کنیزک
 3.  منفعت
 4.  غم و اندوه.

تعبیرخواب بیشه از دیدگاه آنلی بیتون

 • دیدن جنگلی از درختان باشکوه، علامت سعادت و خوشبختی است. این خواب برای کسانی که اهل ادبیات و مطالعه هستند، علامت آن است که در اجتماع به مقامی ارزشمند دست می‌یابید و شهرتمند می‌شوید.
 • اگر در خواب، خود را میان جنگلی انبوه ببینید، علامت آن است که در کار تجارت زیان خواهید دید، در خانواده‌تان مشاجره و اختلاف روی خواهد داد.
 • اگر در خواب میان جنگلی انبوه احساس سرما و گرسنگی کنید، نشانه آن است که برای پایان دادن به مسئله ای ناخوشایند مجبور می‌شوید مسافرت کنید.

تعبیرخواب بیشه از دیدگاه لوک اویتنهاو

 • سرسبز و خنک: زندگی طولانی همراه با آرامش
 • جنگل انبوه و تاریک: غم
 • جنگل وحشی: یک ارث غیر منتظره
 • جنگل  سوخته : یک اتفاق خوشایند
 • ازبین بردن جنگل نابودی ، بلای آسمانی

تعبیر خواب بیشه از دیدگاه لیلا برایت

 • اگر خواب ببینید که در بیشه‏اى پنهان شده‏اید، به این معنا است که خطرى شما را تهدید مى‏کند، اگر در خواب شخصى را ببینید که خود را در بیشه‏اى پنهان کرده، به این معنا است که نقشه‏ هایش آشکار مىگردد.
 • اگر در خواب مشاهده کنید که بیشه‏اى سوخته است، به این معنا است که اتفاقات ناگوارى شما را تهدید مى‏کند.
 • اگر در خواب خود را در جنگلی دیدید و احساس کردید که صدایتان پخش می‌شود، بیانگر آن است که فرد تنهایی هستید.

تعبیر خواب بیشه در کتاب سرزمین رویاها

 • ازیک بیشه گذر می کنید : یک تغییر دلپذیر
 • خود را در بیشه پنهان می کنید : خطر بسیار بزرگ
 • دیگران خود را در بیشه پنهان می کنند : عشق شما توام با دلتنگی و نارضایتست .
 • درختان یا بوته های بیشه را می برید : یک راز باعث مخفی شدن یک خطر بزرگ شده .
 • خواب جنگل : امور مالی باعث پریشانی شما میشود.د .
 • یک جنگل با درختهای خیلی بلند : کار و معاملات سودمند
 • در یک جنگل سرگردان شده اید : ثروت
 • ثروتمندان خواب جنگل ببینند : آنها پول از دست می دهند .
 • فقرا خواب جنگل ببینند : ازدیاد پول و احترام
 • در یک جنگل گردش می کنید :
 1.  رنج و آزردگی در آینده
 2.  یک کار دشوار در انتظار شماست .
 • شما تنها در جنگل هستید : تا وقتی که دیر نشده پس انداز کنید .
 • به اتفاق اشخاص دیگر در جنگل هستید : دوستان شما را فریب می دهند .
 • بستگان شما در جنگل هستند : عشق شما را رها میکند .
 • یک حیوان وحشی را در جنگل می کشید : اطرافیان شما صادق و وفادار خواهند بود .
 • آتش در جنگل : خبرهای خوشحال کننده

 


  دیدگاه ها
رکسان
رکسان
2 ماه پیش
آخه حیونکی چه بدبخت و نگون بخته دلم براش سوخت البته دلم برا خودمم میسوزه یه زمانی که احمقی بیش نبودم اهنگای سیاوش و امثالش رو گوش میکردم مث احمقا حال میکردم ولی دیگه گذشت زمان حماقتم الان تصادفی آهنگای اینا به گوشم بخوره متاسف میشم و خندم میگیره میدونم الان بخونید فحش میدید ولی خوب عزیزم اینم نطر منه بیکار نشستم نظر میدم😐
دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  تیتر امروز
  آخرین تصاویر
چاپ تضینی مقاله ISI معتبر: کجا و چگونه؟