دیدن بخاری در خواب چه تعبیری دارد؟/ تعبیر خواب بخاری

  شنبه، 04 اسفند 1397   زمان مطالعه 2 دقیقه
دیدن بخاری در خواب چه تعبیری دارد؟/ تعبیر خواب بخاری دیدن بخاری در خواب چه تعبیری دارد؟/ تعبیر خواب بخاری
دیدن بخاری در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب بخاری را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

دیدن بخاری در خواب نشانه به وقوع پیوستن وقایع مهم و خوشایند است. البته نوع و نحوه دیدن بخاری در رویا به همراه بقیه اجزای خواب در تعبیر آن بسیار تأثیر گذار است. دیدن یا استفاده بخاری در خواب بیانگر گرما ، پرورش و راحتی است. ممکن است به این معنی باشد که شما احساسات خود را باز می گذارید و به خودتان اجازه می دهید که عشق بورزید و دیگران به شما عشق بورزند.

تعبیر خواب بلند شدن دود و یا آتش سوزی بخاطر خراب شدن بخاری:جمعی از معبران توانا با همدیگر در این زمینه یک نظر دارند و نوشته اند در هر صورتی چنین رویایی میتواند نشان دهنده ی این باشد که آرامش و راحتی شخص در نتیجه ی یک رخداد و یا اتفاق خاص مختل شود و برای مدتی را در تنگنا و سختی قرار بگیرد این سل آسایش میتواند از طریق بلایای طبیعی مثل زلزله سیل طوفان و …باشد.

تعبیر خواب بخاری به روایت شیخ طوسی

 • اگر کسی ببیند وسایل گرمایشی خانه مثل بخاری یا شوفاژ به هر دلیلی دچار حریق شده این خوب است و باعث دفع شدن بلا و خطر از صاحب رویا است
 • آتش و آتش سوزی در خواب های ما همیشه به تعبیر ایمن شدن و یا جان سالم به در بردن از خطرات و حوادث است.

تعبیر خواب بخاری به روایت خالد اصفهانی

 • اگر خواب ببینی که بخاری در فصل زمستان آتش میگیرید و باعث از بین رفتن مال و یا صدمه دیدن از نظر مالی است تعبیر مال یا رزق حرام است
 • اگر ببینی جان کسی به خطر می افتد یا کسی می سوزد تعبیر تهمت و افترایی که است که از جانب اقوام به صاحب رویا بسته میشود

تعبیر خواب بخاری به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • اگر ببینید که پنجره شعله افروز بخاری یا چراغی را با طلق می‌پوشانید در آینده منع خیر می‌کنید.

تعبیر خواب بخاری از دیدگاه لیلا برایت

 • اگر خواب ببینید که شعله هاى یک بخارى خوب نمى سوزد، بیانگر شادى و خوشحالى است.
 • اگر در خواب نتوانید یک بخارى را روشن کنید، به معناى آن است که با یکى از اطرافیانتان دچار مشکل مى شوید.
 • دیدن بخارى داغ در خواب، نشان دهنده آن است که در زندگى رفاه کامل را دارید.

تعبیر خواب بخاری در کتاب سرزمین رویاها

 • خواب یک بخاری: وقایع مهم و خوشایند
 • یک بخاری را روشن می کنید: ترقی در کار.
 • یک بخاری را خاموش می کنید: تغییرات مهم در وضعیت زندگی شما رخ خواهد داد.
 • یک بخاری جدید می خرید: شما آدم سبک مغزی هستید
 

دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  تیتر امروز
  آخرین تصاویر
چاپ تضینی مقاله ISI معتبر: کجا و چگونه؟