دیدن بردار کردن(اعدام) چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بردار کردن

  شنبه، 04 اسفند 1397   زمان مطالعه 5 دقیقه
دیدن بردار کردن(اعدام) چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بردار کردن
دیدن بردار کردن در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب بردار کردن را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

خوابی که بیداری آن هم ترسناک و بد است. امیدوارم  نه در بیداری و نه در خواب اعدام ببینید. بزرگان علم تعبیر خواب اعدام شدن در خواب را بیانگر فرمانبرداری دیگران از آن می‌دان

 • اگر ببیننده خواب ببیند او را به پای دار میبرند و جمعیت زیادی او را تماشا میکند تعبیری خوبی دارد چون بیننده خواب به شمارش آن ها که پای دار جمع شده اند ستایشگر و آفرین گو خواهد داشت .
 • اگر کسی درخواب دید او را به دار زده اند، به مقام بالایی می رسد ولی در اثر ظلم و ستم، مردم از او رو گردان می شوند و شورش و طغیان می کنند. ولی اگر دید بر بالای دار آویزان است ولی تماشاگری ندارد، مقامی پیدا می کند که کسی به آن مقام ارزشی قائل نیست.
 • اگر دید به دار آویخته شده و مردم او را مسخره می کردند، در امور دینی نیز لا ابالی و بی توجه است.
 • اگر کسی ببیند که او را دار زده اند و مردمی که او را تماشا می کردند از دور و برش پراکنده شدند و او تنها به دار ماند، به دلیل کارهای بدی که کرده است، مردم از او روی گردان می شوند.
 • اگر کسی ببیند که به هنگامی که به دار آویخته شده است، مردم به او سنگ می زنند، تعبیرش این است که از او غیبت و بدگویی می کنند.

تعبیر خواب بردار کردن به روایت امام صادق(ع)

 • رویاى دار زدن بر جهار وجه است :
 1. ریاست و مهترى
 2. مال
 3. غیبت مردم کردن
 4. بزرگواری

تعبیر خواب بردار کردن به روایت محمد بن سیرین

 • گر کسی ببیند او را به دار آویخته اند و گروهی تماشایش می کنند ، به اندازه مردمی که به تماشایش ایستاده اند پیرو و فرمانبردار خواهد داشت.
 • اگر کسی ببیند گروهی جمع شدند و او را به دار آویختند ، بر آن گروه سروری و فرمانروائی خواهد یافت.
 • اگر کسی  ببیند به دست پیری ناشناس به دار آویخته شد و مردم بسیاری تماشایش کردند ، به فرمانروایی جهان می اندیشد که برایش می تواند میسر شود.
 • اگر کسی  ببیند به دار آویخته شد و بستگانش به تماشا ایستاده اند ، بر بستگان خود سروری می یابد.
 • اگر کسی  ببیند خودش را به دار آویخت و کسی به تماشایش نایستاد ، دلیل آن باشد که می خواهد بر بستگان خود سروری داشته باشد اما کسی به اطاعتش تن در نمی دهد
 • روزی مردی نزد من آمد و گفت :به خواب دیدم که مردی را  هر دو دست بریدند و دیگری را بر دار کردند گفتم : اگر این خواب راست می گویی ، امروز امیر شهر را معزول کنند و امیری دیگر به جای او بنشانند .پس همان روز چنان شد و دیگر

تعبیر خواب بردار کردن به روایت جابر مغربی

 • گر ببیند به دارش کشیدند اما ریسمان پاره شد و افتاد ، دلیل آن باشد که از جاه و مقام خود می افتد و موقعیتش را از دست می دهد.
 • اگر مردی ببیند که حکم اعدام خودش از طرف دادگاه صادر شده است به نشانه ی این باشد که مشکلی بزرگ و حل نشدنی برای او و خانواده اش رخ خواهد داد که باعث خواهد شد روال طبیعی زندگی اش بر هم بریزد و دچار غم غضه و رنج شود این مشکل می تواند بیماری؛بدهکاری،ناخلف شدن فرزندان و ...باشد.
 • چنان چه زنی این رویا را تجربه نماید به معنای این باشد که شوهرش او را به دلیل عملی خطا طرد می کند این طرد کردن می تواند به دلیل خیانت،بداخلاقی،افسردگی و یا دعواهای مختلف خانوادگی باشد.

تعبیر خواب بردار کردن به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر ببینی خودت را از آسمان آویزان کرده‌ای، یـعـنـی در کار خودت پیشرفت کرده و کار تو بالا می‌گیرد .
 • اگر ببیند کسی را بر دار کردند و مردم او را نگاه می کردند، دلیل که مقام بزرگی بین مردمان یابد و یا بر آنان حکومت کند.
 • اگر ببیند کسی او را نمی دید، شرف و بزرگی یابد لیکن در راه دین، فاسق است.
 • اگر ببیند گوشت کسی را که بردار کرده بودند می خورد، دلیل که مالی از کسی که بر مردم مسلط است بخورد.
 • اگر ببیند او را بردار کرده و خون از وی روان شد، دلیل که عیب مردم کند و گناه بسیار از او به وجود آید.

تعبیر خواب بردار کردن به روایت دانیال نبی(ع)

 • اگر کسی ببیند که به فرمان پادشاه به دار آویخته شد ، تعبیر آن باشد که از سوی پادشاه و امیر جاه و مقام و منزلت می یابد ، اما در این رابطه به اعتقادات و تقوایش آسیب می رسد.
 • اگر شخصی ببیند که قرار است خودش را به دلیل گناه و یا جرمی بزرگ اعدام کنند این تعبیرش مشخص است و به نشانه ی دردسر و یا حادثه ای است که در کمین صاحب رویا است این دردسر میتواند نتیجه ی اعمال خود شخص باشد مانند انجام دادن زنا،دزدی کردن؛دعواهای شدید با همسر،خیانت کردن از طرف همسر،و چنان چه ببیند قرار است دیگران را مانند برادر خواهر دوست و یا پدر مادر و بطور کلی دیگری را اعدام کنند به نشانه ی فلاکت و بدبختی است که برای نزدیک ترین همسایه و یا آشنای صاحب رویا پیش آمد میکند.

تعبیر خواب بردار کردن از دیدگاه آنلی بیتون

 • مشاهده اعدام دیگران در خواب ، علامت آن است که به خاطر بی توجهی دیگران از مصیبتی رنج خواهید برد .
 • اگر خواب ببینید شما را می خواهند اعدام کنند ، نشانه آن است که اقبال به شما روی می آورد و بر دشمنان غالب می شوید و در کسب ثروت پیروز خواهید بود .
 • اگر خواب ببینید مردم در مراسم اعدام اجتماع کرده اند ، علامت آن است که دشمنان با هم متحد می شوند تا موقعیت شما را متزلزل سازند .

تعبیر خواب بردار کردن از دیدگاه لیلا برایت

 • اگر در خواب ببینید که دوست صمیمى شما را اعدام مى‏کنند، نشانه‏ى جدایى از فرد مورد علاقه شما است
 • اگر در خواب ببینید که کسى را اعدام کرده ‏اید و خون از بدن او جارى مى‏شود، نشانه‏ ى پیروزى در کارها است.

تعبیر خواب بردار کردن در کتاب سرزمین رویاها

 • خواب اعدام : به کارهایتان اعتماد نکنید .
 • اعدام خود شما : باید احساستان را بیشترکنترل کنید.
 • اعدام معشوق : ازکارهایتان دیوانه وار خود رنج خواهید برد .
 • اعدام یک بیگناه : عشق شما را رها می کند.
 • اعدام یک گناهکار : بردشمن پیروز میشوید

9 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
نسرین
3 روز پیش

خواب دیدم یک‌‌مرد را اعدام کردن بعد یه زن پرید روش و نجاتش داد ،،،تعبیرش چیه
Arsin
4 هفته پیش

من خواب دیدم دو نفرو همراه با پدرم اعدام کردم و بعد از اون خواستم خودمو اعدام کنم چون خسته بودم از زندگی ولی نشد..و خون هم داخل خواب بود؛لطفالطفا جواب بدین،تعبیرش چیه؟؟؟؟؟
Arsin
4 هفته پیش

من خواب دیدم دو نفرو همراه با پدرم اعدام کردم و بعد از اون خواستم خودمو اعدام کنم چون خسته بودم از زندگی ولی نشد..و خون هم داخل خواب بود
مریم. محمدی
2 ماه پیش

من خواب دیدم همسرم رو اعدام کردن. و من خیلی گریه کردم. البته مستقیم اعدام شدنش رو ندیدم.
محمد حسین
2 ماه پیش

من توی خواب دیدم که دو نفر را به جرثقیل بستند و آنهارا با جرثقیل می چرخوندن و آن از جرثقیل رها می شدند تعبیرش چیست؟
امیرمهدی
4 ماه پیش

من در خواب دیدم قرار است خاله ی من رو فردا اعدام کنن ولی این اتفاق نیفتاد تعبیرش چیست؟
زهرا
4 ماه پیش

سلام در خواب دیدم مادر شوهرم که یک ماه است که فوت کرده میخواهذ خودش را دار بزند
سپیده
8 ماه پیش

سلام درخواب دیدم وسایل اعدامم را آماده می‌کنند مثل چوبه دار و صندلی از این‌چیزها و دورم پرده می‌کشند تااعدامم کنند، تعبیرش چیست؟
علی روستایی
10 ماه پیش

با سلام در خواب دیدم کسی را بر دار کشیدند و او نمیمیرد بعد چند دقیقه با چوب ۳ بار بر سر او زدند و خون از سرش جاری شد اما او نمرد وقت اعدام تمام شد و میبایست او را پایین می آوردند و مخالفت میکردند و من او را پایین آوردم خونین بود و از خواب پریدم
دیدگاه خود را ثبت نمایید