دیدن بستنی در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بستنی

  چهارشنبه، 01 اسفند 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن بستنی در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بستنی دیدن بستنی در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بستنی
دیدن بستنی در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب بستنی را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • اگر در خواب بستنی فروشی را دیدید تعبیرش شانس های خوبی است که جلوی پای شما قرار خواهد گرفت .
 • تعبیر خواب بستنی زعفرانی و یا دیدن بستنی سنتی : موفقیت در کارها و سلامتی و شادی .
 • تعبیر خواب خوردن هویج بستنی یا بستنی یخی : اگر طعمی غیر از شیرینی حس نکنید ، نشانه منفعت و موفقیت شماست اگر طعمی از گسی یا تلخی حس کنید نشانه ی شادی ای هست که در نهایت به غم می رسد .
 • در تعبیر خواب شیرینی و بستنی دیدن در خواب اگر فقط ببینید بسیار خوب است . اگر بخورید مانند هویج بستنی تعبیر می شود .
 • اگر در خواب به کسی بستنی دادید موجب پیشرفت و خوشحالی آن فرد از خود خواهید شد .

تعبیر خواب بستنی از دیدگاه آنلی بیتون

 • خوردن بستنی در خواب ، نشانه آن است که در به ثمر رساندن مسئولیت هایی که به دوش گرفته اید موفق خواهید شد .
 •  اگر خواب ببینید بچه ها مشغول خوردن بستنی هستند ، نشانه آن است که به طور غیرقابل باوری به سعادت و شادمانی دست می یابید.
 • اگر دختری خواب ببیند در حضور دیگران بستنی خود را به زمین می اندازد ، نشانه آن است که به خاطر نامهربانی با دیگران به وضع دردآوری گرفتار خواهد شد.
 • خوردن بستنی ترش در خواب ، نشانه آن است که شادمانی شما با اندوهی به پایان می رسد.
 • اگر خواب ببینید بستنی شما آب می شود ، علامت آن است که پیش از آنکه به لذت دلخواه دست یابید ، بازار آن لذت کساد می شود.

تعبیر خواب بستنی در کتاب سرزمین رویاها

 •  شما بستنی می خورید: شانس
 • بستنی می خرید: خطری در روابط اجتماعی .
 • فرزندانتان بستنی می خورند: در سلامتی کامل بسر خواهید برد .
 • دشمنان شما بستنی می خورند: آنها یک دوره فقر و بدبختی را خواهند گذارند .
دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله ISI در مجلات مورد تایید وزارتین