دیدن گز در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب گز

  سه شنبه، 07 خرداد 1398   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن گز در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب گز
دیدن گز در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب گز را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی 

  • ديدن گز در خواب خوب است و مالي تعبير مي شود که با رنج و زحمت وتلاش به دست مي آيد. اگر بيننده خواب ببيند که در خواب گز مي خورد به شرطي که آن گز مغز پسته و بادام نداشته باشد نشان آن است که معيشت او تامين مي گردد و کامش شيرين مي شود و شادي و خوشحالي براي او پيش مي آيد.اگر در خواب ببينيد کسي گز به شما تعارف کرد از جانب او هم سود مي بريد و هم خوشحال و مسرور مي شويد. خريدن گز در خواب همان است که گفتم يعني مالي است حلال که با زحمت به دست مي آيد اما اگر در خواب ديديد گز با مغز پسته يا مغز بادام به شما تعارف کردند براي خوشايند شما کاري مي کنيد که صداقت در آن نيست. وجود مغز بادام و پسته در گز نشان فريب و خيانت و حيله و نيرنگ است و گرفتن چنين گزي خدمتي است خائنانه. هر چه مقدار مغز بادام و پسته در گز بيشتر باشد فريب و نيرنگ بيشتر است.

دیدگاه ها