دیدن حجامت در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب حجامت

  یکشنبه، 25 فروردین 1398   زمان مطالعه 3 دقیقه
دیدن حجامت در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب حجامت دیدن حجامت در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب حجامت
دیدن حجامت در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب حجامت را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر حجامت کنندۀ پیر یا جوان این است که بر علیه تو شهادت دروغ می‌دهند، بطوری که ممکن است در اثر آن به هلاکت برسی (دفع بلا و گرفتاری). 

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • حجامت خون گرفتن از انسان است و اسم فاعل آن حجام. در قدیم این عمل بسیار متداول بود و هر بهار بیشتر بچه ها خون می گرفتند و ایشان را حجامت می کردند با این تصور که خون کثیف از بین برود و به جای آن بدن خون تازه بسازد. امروز این کار را نمی کنند مگر در بیمارستان ها و به تجویز پزشکان متخصص. معبران درباره حجامت زیاد نوشته اند ولی چون رسم نیست و به ندرت احتمال دیدن آن در خواب هست مختصر اشاره ای می شود. ابن سیرین نوشته اگر کسی ببیند حجامت می شود آن که حجامت می کند اگر دوست باشد امانتی به حجامت شونده می سپارد و اگر بیگانه و دشمن باشد بر دشمن چیره می گردد. اما به نظر من حجامت سوء استفاده و تعدی است. چنانچه در خواب ببینید که شما کسی را حجامت می کنید شما به حدود آن شخص تجاوز و به حق او تعدی می کنید. چنانچه ببینید کسی شما را حجامت می کند اگر حجام نا آشنا باشد آشنایی به مال شما تجاوز می کند یا پول شما را می خورد و یا به شغل و مقامتان چشم می دوزد و اگر آشنا و دوست باشد از دشمن ناشناسی ضربه می خورید یا متضرر می شوید و یا به سبب او معزول می گردید چنانچه شاهد حجامت باشید اختلافی اتفاق می افتد منجر به تجاوز و سوء استفاده که شما هم در آن دخیل هستید.

تعبیر خواب به روایت ابن سیرین

 • اگر ببینی دوستت تو را حجامت می‌کند، یـعـنـی امانتی را به تو می‌سپارد.
 • اگر ببینی حجامت کننده‌ای ناشناس در جای ناشناسی تو را حجامت می‌کند، یـعـنـی نوشته و قراردادی را می‌نویسی و مسئولیت ریاست و حکومت کردن را به عهده می‌گیری.
 • اگر ببینی شخص پیری تو را حجامت می‌کند، یـعـنـی عزت و بزرگی به دست می‌آوری
 • اگر ببینی شخصی جوان یا دشمنت تو را حجامت می‌کند، یـعـنـی از شر دشمن خودت در امان می‌مانی و از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی

تعبیر خواب به روایت جابر مغربی

 •  تعبیر حجامت کنندۀ پیر، بخت و اقبال تو می‌باشد.
 • تعبیر حجامت کنندۀ جوان، دشمن تو می‌باشد.

تعبیر خواب به روایت امام صادق

 • یـعـنـی از بیماری نجات پیدا می‌کنی.
 • اگر ببینی شخص جوانی تو را حجامت می‌کند، یـعـنـی چنانچه فرد عالم و دانشمندی باشی، از علم، برکنار و عزل می‌شوی.
 • تعبیرهای حجامت عبارتند از:  1- امانت‌داری 2- شرط کردن 3- به حکومت رسیدن 4- شاد شدن 5- ارتباط و مصاحبت با پیرها 6- نگهداری و حفظ سنت پیامبر (ص) 7- اگر دانشمند هستی، از علم برکنار و عزل می‌شوی، مخصوصاًً اگر ببینی شخص جوانی تو را حجامت می‌کند (تعبیرهای مختلف).

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر ببینی «پادشاهی» را حجامت می‌کنی، یـعـنـی نزدیک و مقرب پادشاه می‌شوی و به خواسته‌ات می‌رسی.
 • اگر ببینی شخص جوانی را حجامت می‌کنی، یـعـنـی از دشمن شکست می‌خوری.
 • اگر ببینی شخص پیر و سالخورده‌ای را حجامت کرده‌ای، یـعـنـی کار تو بهتر می‌شود .
 • گر ببینی شیشۀ حجامت تو شکسته است، یـعـنـی زنت از دنیا می‌رود یا اینکه او را طلاق می‌دهی.

تعبیر خواب به روایت یوسف نبی

 • حجامت
 • کردن شادی بود

تعبیر خواب به روایت محد العنبری

 • حجامت کردن در خواب، بر افراد صاحب اقتدار، مانند سلطان، حاکم، عالم، پزشک و … دلالت دارد؛ اگر کسی ببیند که فردی او را حجامت میکند، اگر پول دیگران نزد او باشد، حاکم به زور از او می گیرد ؛ اگر بخواهد ازدواج کند، زن میگیرد. همچنین، دیدن فردی که حجامت میکند، به برطرف شدن غم و ناراحتی و بیماری دلالت دارد.
دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله ISI در مجلات مورد تایید وزارتین