دیدن جوال در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب جوال

  دوشنبه، 27 اسفند 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن جوال در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب جوال دیدن جوال در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب جوال
دیدن جوال در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود. تعبیر خواب جوال را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
  • معنی جوال درلغت نامه دهخدا:. ظرفی باشد از پشم بافته که چیزها در آن کنند. 

تعبیر خواب جوال به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

  • جوال در خواب هاي ما بخش و سهم و بهره ما است از زندگي. آن چه از خيرو شر به ما مي رسد يا مي رويم تا به آن سهم برسيم و در اين راه کوشش و مجاهده نيز مي کنيم.
  • به زبان ساده تر جوال در خواب کيسه اي است که براي آينده مي دوزيم و خواب ما با توجه به وضعي که جوال دارد به ما مي گويد در اين رهگذر تا کجا موفق و کامياب هستيم.
  • اگر در خواب ببينيم که گوني يا جوال پاره داريم به طوري که مي دانيم هيچ چيزي را در خود نگه نمي دارد خواب ما از بي بهرگي و ناکامي و شکست خبر مي دهد.
  • اگر جوال سوراخ داشت اما پاره نبود زيان و ضرر مختصري را خبر مي دهد که اهميت آن به قدر بزرگي و کوچکي سوراخ جوال است.
  • اگر خانمي در خواب ببيند که جوالي دارد که آن جوال را يا خودش پشت رو کرد يا اصلا پشت و رو است با شوهرش قهر و دعوا مي کند.
دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله ISI در مجلات مورد تایید وزارتین