دیدن خفاش در خواب چه تعبیری دارد؟ /تعبیر خواب خفاش

  دوشنبه، 26 فروردین 1398   زمان مطالعه 3 دقیقه
دیدن خفاش در خواب چه تعبیری دارد؟ /تعبیر خواب خفاش دیدن خفاش در خواب چه تعبیری دارد؟ /تعبیر خواب خفاش
دیدن خفاش در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب خفاش را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • تعبیر خفاش، انسان گمراه می‌باشد.
 • اگر ببینی خفاش داری، یـعـنـی با انسان گمراه ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی .
 • اگر ببینی خفاش از دست تو پریده است، یـعـنـی از ارتباط و مصاحبت با شخصی گمراه جدا می‌شوی.
 • خواب گاز گرفتن خفاش به این معنی است که سعی می کنید به فردی که دوستش دارید نزدیک شوید ولی رفتار آن شخص شما را ناراحت کرده و به شما آسیب خواهد زد.
 • اگر یک عده خفاش به شما حمله کردند به این معنی است که تصمیمات کورکورانه ای می گیرید که اصلا به نفع شما نیست.
 • اگر در خواب ، از خفاش فرار کردید و خفاش به دنبال شما پرواز می کرد نشانه بدی است و خطر پیش بینی نشده ای در انتظار شماست.
 • اگر در خوابتان خفاش در خانه شما لانه کرده است نشانه آنست که باید مراقب اطراف خود باشید تا به خانواده شما آسیبی وارد نشود.
 • خواب کشتن خفاش رهایی از افکار منفی و پیروزی بر دشمنان است.
 • اگر در خواب ببینید خفاش در روز حرکت می کند نشان دهنده این است که در مسیر سختی گام برداشته اید و افکارتان مغشوش است و دوست دارید زودتر از این وضعیت خلاص شوید.
 • دیدن خفاش مرده در خواب نشانه خوبی است. در واقع دفع خطرات احتمالی توسط نیروی خارجی است که شاید شما از آن خبر نداشته باشید ولی از شما محافظت می کند.
 • خواب خفاش سیاه تعبیر خوبی ندارد و خطر بزرگی شما را تهدید می کند.
 • خفاش سبز در خواب، نشان از شهامت برای کشف رازهای پنهانی دارد که دیگران از شما پنهان میکنند.
 • خفاش سرخ در خواب تفکرات منفی شما و دیگران راجب ادامه زندگی است. این تفکرات معمولا به احساسات منفی مانند نفرت و حسادت و کینه مربوط است.
 • دیدن محل زندگی خفاش در خواب ( غاری که در آن خفاش پنهان شده ) تعبیرش بر کارها و احساساتی است که سعی می کنید از دیگران پنهان کنید.
 • تعبیر خواب زاییدن و بچه دار شدن خفاش دشمنی است که بسیار به شما نزدیک است و از بین بردن آن کمی دشوار است.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • دیدن خفاش در خواب شئامت دارد و از موش و جوجه تیغی بد تر است. دیدن خفاش در خواب نه فقط برای بیننده خواب بد است بل که روی زندگی اطرافیانش نیز اثر می نهد. اگر در خواب دیدید که خفاش را کشتید بر دشمن چیره می شوید اما باقی گذاشتن جسد خفاش خودش ابتلا و بلا است و لاشه خفاش خود گویای مصیبت است. اگر خفاش بچه کرده بود دشمنی است که ریشه دوانیده و انهدامش دشوار شده است. اگر در خواب ببینید خفاش یا بچه هایش را در کیسه ریخته و به جایی دور برده و آزاد کردید بهتر این است که آن ها را بکشید.

تعبیر خواب به روایت ابن سیرین

 • خفاش چه زنده و چه مرده به بلا و خطر تعبیر شده و گرفتن آن و دور انداختن خفاش در خواب از کشتن آن بهتر است. برای دفع بلا و ناراحتی هنگام دیدن خواب خفاش باید صدقه دهید.
 • اگر خواب ببینید خفاش به شما حمله کرده، از جانب دشمن خود به سختی خواهید افتاد و یا بلا و مشقتی در راه است و برای دفع بلا باید صدقه بدهید.
 • اگر خواب ببینید که خفاش شما را گاز گرفت، از جانب دشمن خود آسیب خواهید دید و یا بیماری و بلا یا مصیبتی در راه است و باید برای دفع بلا صدقه بدهید.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

 • دیدن خفاش در خواب ، نشانة خبر مصیبت و بد بختی است که از طرف افراد شرور به شما خواهد رسید .
 • خواب خفاش نشانة مرگ پدر یا مادر شما نیز هست یا از دست دادن یکی از اعضای بدن خود یا کور شدن .
 • دیدن خواب خفاش سفید ، علامت مرگ کودکی است .

تعبیر خواب به روایت امام صادق

 • خفاش در خواب به دشمن تعبیر شده و می تواند فرد گمراهی باشد که قصد آسیب رساندن به شما را داشته باشد. دیدن این پرنده از دیدن موش نحس تر است. اگر خواب دیدید که خفاش به سمت شما حمله کرده ولی راه خود را برگرداند و رفت، از بلا دور خواهید ماند.

دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ تضینی مقاله ISI معتبر: کجا و چگونه؟