دیدن لباس در خواب چه تعبیری دارد ؟ / تعبیر خواب لباس

  چهارشنبه، 08 خرداد 1398   زمان مطالعه 4 دقیقه
دیدن لباس در خواب چه تعبیری دارد ؟ / تعبیر خواب لباس
دیدن لباس در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب لباس را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی 

 • جامه معني عام دارد. به قباي بلند و گشاد و دراز اطلاق نمي شود بل که به مجموع چيزهائي که مي پوشيم جامه گفته مي شود. کت و شلوار ، پيراهن، جليقه، و احيانا باراني و پالتو. همه اين ها جامه هستند يا فرد فرد به جاي خود جامه ناميده مي شوند. در خواب جامه حيثيت و آبروي مرد يا کسب و کار او مي باشد و طبعا اگر جامه اش تميز و شيک و نو باشد بيننده خواب مردي است آبرومند و شريف با کسب و کاري خوب و پر درآمد و چنانچه لباسش بد و ناموزون و کثيف و پاره باشد شخصي است بي آبرو که کار و حرفه خوبي هم ندارد. اين يک تعبير کلي است نسبت به جامه اما جامه مي تواند از جنس هاي مختلف و حالات گوناگون و رنگ هاي متفاوت باشد که هر يک تعبيري خاص خود دارد. اگر در خواب ديديد جامه اي به تن داريد که ظاهرش تميز است و خوب و شکيل اما باطن و زير آن چرک و کثيف و پاره و مندرس است مردي هستيد که مردم جامعه شما را شريف و محترم مي دانند در حالي که خودتان مي دانيد مستحق اين احترام و شرافت نيستيد و به نا حق خود را متقي و منزه نشان داده ايد. عکس اين هم درست است يعني اگر ظاهر جامه شما کثيف و مندرس بود اما زير جامه اي پاک و پاکيزه و نو و اطو شده پوشيده ايد مردي هستيد که جامعه با چشم بد به شما مي نگرد و کارهائي کرده ايد که در حق شما بد قضاوت مي کنند ولي در باطن انساني پاک و شريف هستيد که قدرتان شناخته نشده. اگر در خواب ببينيد که جامه اي لکه دار پوشيده ايد خوابتان مي گويد که به شما بهتان مي زنند و اگر جامه اي زرد پوشيده باشيد خواب از يک بيماري خبر ميدهد. جامه ابريشمين فريب و نيرنگ است و جامه پشمين مال و خواسته است که نصيب شما مي شود. چنان چه در خواب ببينيد که لباس شما پاره شده رازتان فاش مي گردد و اگر اين دريدگي پشت جامه شما بود به شما تهمت مي زنند در حالي که بي گناهيد. اگر در خواب ببينيد جامه اي چرک و کثيف به تن داريد گرفتار غم و اندوه مي شويد. جامه سياه شوکت و اعتبار است. جامه سرخ خرمي است يا خشم و جامه سبز را جامه بهشتيان دانسته اند که پوشيدنش مبارک است و ميمنت دارد. جامه سرخ را معبران براي زنان خوب دانسته اند ولي برخي نوشته اند که براي مردان خوب نيست. اگر در خواب ببينيد که جامه مي دوزيد،هر چه باشد فرق نمي کند از زير جامه گرفته تا کت و شلوار و پالتو نشان آن است که به سفر مي رويد و سفر شما به قدر همان جامه اي که مي دوزيد اهميت دارد و طول مي کشد چنان چه يک زير پيراهني ساده مي دوزيد سفر طولاني و مهم نيست ولي اگر پالتوئي بلند و کلفت مي دوزيد سفرتان طولاني و داراي اهميت زياد است.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

 • اگر در خواب دید لباس تابستان به زمستان پوشیده بود، دلیل که به قدر لباس مالش زیاده شود. اگر دید لباس زمستان, به تابستان پوشیده بود، دلیل ترس است. اگر زنی در خواب دید که لباس مردان پوشیده بود، دلیل منفعت بود.

تعبیر خواب به روایت کرمانی

 • اگر در خواب بیند در تن او لباس مهتران بود، دلیل بزرگی بود. اگر بیند لباس فاسقان داشت، دلیل معصیت است. اگر دید , که لباس سلاطین پوشیده بود، دلیل که کارش به نظام گردد.

تعبیر خواب به روایت مغربی

 • تعبیر لباس به دو صورت است: یک نوع مربوط به دین می‌باشد و نوع دیگر مربوط به دنیا؛ لباس سفید مربوط به ,دین و لباس نو مربوط به دنیا می‌باشد.
 • اگر در خواب ببینی لباس سفید و نو و پاکیزه‌ای داری، تعبیر خوبی هم برای دین و ایمان و هم برای دنیای تو وجود دارد.
 • اگر خواب ببینی پیراهن خون‌آلودی در دست داری، یـعـنـی همیشه ناراحت و غمگین خواهی بود.
 • اگر ببینی فرشته‌ها به تو لباس سفید یا سبز داده‌اند، یـعـنـی یکی از بستگانت از دنیا می‌رود, یا حتی ممکن است خودت از دنیا بروی.
 • تعبیرش تهمت و غم و مصیبت می‌باشد،
 • اگر خواب ببینی لباس رنگارنگ داری، چنانچه سپاهی و نظامی هستی و یا اینکه زن می‌باشی، تعبیرش خوب است، ‌‌‌‌‌ در جایی دیگر نیز می‌گوید: اگر لباس رنگارنگی با رنگ‌های سبز و سرخ و زرد داشته باشی، تعبیرش این است , که از پادشاه و حاکم آن سرزمین حرف تلخ و سختی می‌شنوی که باعث ناخشنودی تو می‌شود

تعبیر خواب به روایت امام صادق

 • دیدن لباس درخواب هفت وجه است.
 • اول: دین پاک. دوم: توانگری. سوم: عز و جاه. چهارم: منفعت. پنجم: عیش خوش. ششم: عمل. هفتم: عدل.

تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو

 • لباس تمیز : احترام
 • خریدن لباس : خوشبختی
 • لباس کهنه : افتخار
 • لباس خواب : ازدواج ناگهانی

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال

 • تعبیر لباس، کسب و کار مرد می‌باشد.
 • تعبیر لباس سفید و شسته، ساخته و پرداخته بودن کار انسان می‌باشد،
 • تعبیر لباس کبود، ضرر و زیان و غم و مصیبت است، ‌‌‌‌‌
 • تعبیر لباس زرد، بیماری است.

4 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
فرزانه
2 ماه پیش

سلام من خواب دیدم زن عموم‌ با دختراش‌ از سوئد‌ اومدن‌ همشون پارچه گیپور خریدن‌ برای خودشون که لباس درست کنند بعد منو‌ مامانم رفتیم پیششون‌ بعد اونا می خوان لباساشونو‌ نشون بدن بعد یک خانوم که از فامیلای‌ دور مادرم اینا س‌ یهو اون وسط به ما تیکه می اندازه می گه و لباسای‌ دختر عموم خیلی قشنگه هررر کس دلش می خواد داشته باشه بعد نشون می ده بعد مامانم میگیره جلوش می گه قشنگه مبارکتون‌ باشه جالبه پارچه هه نمی دوخته بود بعد من اونو قبلا‌ دیده‌ بودم برای بقیشون‌ پارچه‌ دست نخرده‌ جدید‌
ملیکا
2 ماه پیش

سلام من مامانجونم خواب دیده ک ی زن بهش میگه چند تا تکه از لباس من رو بهش بده ولی مامانجونم بهش نمیده ممنون میشم ک جواب بدین
یاسی
4 ماه پیش

سلام ی آقایی خواب دیدن ک عموشون اومدن و بهشون گفتن ک بیا بریم لباس عید برات بخرم تعبیرش چی میشه؟
Vafa
5 ماه پیش

خواب دیدم خواهرم لباس می‌پوشد لباس سیاه تعبیرش چیه همچنین تعبیر آبروی اصلاح شده خواهر چیست