دیدن مژگان در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب مژگان

  شنبه، 11 خرداد 1398   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن مژگان در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب مژگان دیدن مژگان در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب مژگان
دیدن مژگان در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب مژگان را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی 

  • مژگان عزيزان و نزديکان شما هستند. کساني که به شما خيلي نزديکند و دوستشان داريد و شب و روز و بيداري و خواب را با ايشان مي گذرانيد. اين ها در خواب به صورت مژگان ظاهر مي شوند. اگر در خواب ببنيد که هر دو چشم شما مژه ندارد منزوي و تنها مي شويد و نزديکانتان از اطراف شما پراکنده مي گردند و اگر در خواب ببينيد مژگان پرپشت و انبوهي داريد اطرافتان شلوغ مي شود و خانه و خانواده اي انبوه و پر ازدحام خواهيد داشت. اگر در خواب ببنيد چشم راستتان مژه دارد و چشم چپ شما فاقد مژه است از جانب برادر و خواهر و پدر و مادر بي محبتي خواهيد ديد و اهل خانه يعني همسر و فرزندانتان نسبت به شما صميمي و وفادار مي مانند وچنانچه ببينيد چشم چپ شما مژه دارد ولي چشم راستتان فاقد مژگان مي باشد تعبير بر عکس است

 

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

  • ديدن مژگان چشم درخواب، دليل بر نگاه داشتن دين است. اگر مژگان او ريخت، دليل بر فساد دين است. اگر ديد مژگان چشم او مي جنبيد، دليل كه بيمار شود.

تعبیر خواب به روایت امام صادق

  • ديدن مژگان بر چهار وجه است.
  • اول: نگه داشتن دين. دوم: دوست. سوم: مال. چهارم: خرمي.
دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله ISI در مجلات مورد تایید وزارتین