دیدن پارچ در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پارچ

  شنبه، 18 اسفند 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن پارچ در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پارچ دیدن پارچ در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پارچ
دیدن پارچ در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود. تعبیر خواب پارچ را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
  • دیدن پارچ شکسته شده در خواب برای مردان به نشانه ی زن است و برای زنان نیز به معنی و تعبیر مرد است
  • اگر زن و یا دختر مجردی خواب ببینید پارچی در منزلش شکسته میشود دل و قلب او توسط مردی آشنا میشکند
  • اگر مردی مجرد یا متاهل خواب ببینید پارچ در خانه شکسته میشود زن و یا دختری دل و قلب او را می شکند
  • اگر دیدی پارچ آبی را دیگران خرد میکنند تعبیر این است که جمعی از دوستان و اطرفیانت علیه تو دسیسه میکنند و تنها هدفشان ریختن آبرویت است
  • اگر ببینی پارچ آب را شکستی و سیلی از آب جمع شد تعبیر این است که از همسرت جدا شوی و بسیار اشک بریزی
  • تعبیر خواب شکسته شدن پارچ آب خوری در دستان مرده چیست؟اگر کسی ببینید بدست مرده یک پارچ آب میدهد و پارچ در دستا های مرده به هر شکلی میشکند دلیل بر اینکه از همسر و یا معشوق خود بخاطر انواع گرفتاری ها و یا اختلاف سلیقه ها جدا میشود دقت داشته باشید پارچ در خواب های ما بیشتر به معنی سلیقه و یا انتخاب است و شکستن آن نیکو نیست و میتواند به عنوان ناسزگاری سازش نکردن عدم تفاهم و… تفسیر شود.

تعبیر خواب پارچ به روایت ابراهیم کرمانی

  • پارچ شکسته ، بازی کردن با احاساست انسان خانم یا اقا معنی و تعبیر پارچ شکسته در خواب است.

تعبیر خواب پارچ از دیدگاه آنلی بیتون

  •  دیدن پارچ در خواب، نشانه به دست آوردن اخلاقی مداراگر با دیگران است، و همچنین به ثمر رسیدن تلاشهای شما.
  •  دیدن پارچ شکسته در خواب، نشانه از دست دادن دوستان است.

دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ تضینی مقاله ISI معتبر: کجا و چگونه؟