دیدن پاره (پارگی، پاره شدن) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پاره

  شنبه، 18 اسفند 1397   زمان مطالعه 3 دقیقه
دیدن پاره (پارگی، پاره شدن) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پاره دیدن پاره (پارگی، پاره شدن) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پاره
دیدن پاره در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود تعبیر خواب پاره را می توانید در ساعد نیوز مطاله کنید.

پاره شدن و یا پاره کردن پارچه مانند یقه و آستین در خواب تعابیر مختلفی به همراه دارد و به طور کلی پاره کردن چیزی نشانه خیانت شما به همسر و یا فرد مورد علاقه‌تان است. 

تعبیر خواب پاره به روایت امام جعفر صادق(ع)

 • پاره کردن لباس با قیچی در خواب یـعـنـی چیزی به تو می‌رسد. ‌‌‌‌‌

تعبیر خواب پاره به روایت جابر مغربی

 • اگر کسی خواب ببینید بالاترین قسمت لباسش که در اینجا منظور یقه است پاره میشود دلیل بر اینکه آبروی او برزید اگر یقه لباسش را در اثر دعوا و یا بحث گاره کننده به او تهمت میزنند و اگر بدون مشاجره و خود به خود یقه لباس پاره شود دلیل بر از دست رفتن مقداری از مال وی ثروت باشد.
 • تعبیر لباس پاره شده، فاش شدن راز است.
 • اگر ببینی “زیر پیراهن”خودت را پاره می‌کنی، یـعـنـی مشغول سرپرستی و ریاست خانه می‌شوی.
 • اگر ببینی پیراهن پاره پوشیده‌ای، تعبیرش این است که کار تو دچار آشفتگی و بی‌نظمی می‌شود و رازت فاش خواهد شد.
 • اگر ببینی یقۀ پیراهن تو از پشت پاره شده است، یـعـنـی به دروغ به تو تهمت می‌زنند، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاِنْ کَانَ قَمِیصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَکَذَبَتْ… و اگر پیراهن وی از عقب دریده شده زن دروغ می‌گوید… (یوسف-۲۷).
 • اگر کسی خواب ببینید بالاترین قسمت لباسش که در اینجا منظور یقه است پاره میشود دلیل بر اینکه آبروی او برزید
 • اگر یقه لباسش را در اثر دعوا و یا بحث گاره کننده به او تهمت میزنند و اگر بدون مشاجره و خود به خود یقه لباس پاره شود دلیل بر از دست رفتن مقداری از مال وی ثروت باشد.

تعبیر خواب پاره به روایت اسماعیل بن اشعث

 • اگر ببینی لباس تو را پاره کرده‌اند، یـعـنـی دچار غم و ناراحتی می‌شوی و با زن خودت دعوا و درگیری پیدا می‌کنی.

تعبیر خواب پاره به روایت محمد بن سیرین

 • اگر ببینی سگی لباس تو را پاره کرده است، یـعـنـی دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی.
 • اگر ببینی لباس خودت را با قیچی بریده‌ای، تعبیرش خوب است،

تعبیر خواب پاره  به روایت شیخ طوسی

 • پاره شدن و نابودی لباس های تزیینی مانند لباس مهمانی و یا لباس عروس دلیل بر خراب شدن و یا تهمت زدن در اثر کینه و حسادت است.

تعبیر خواب پاره به روایت دانیال نبی(ع)

 • پارگی پوشاک در خواب 7 وجه را شمرده است:
 1.  دین پاک.
 2.   توانگری.
 3.   عز و جاه
 4.  منفعت
 5.  عیش خوش.
 6. عمل.
 7.  عدل.
 • پارگی پشت لباس نشانه مورد تهمت قرار گرفتن و پارگی جلوی لباس، نشانه افشای رازی است که سعی دارید آن را کتمان کنید.

تعبیر خواب پاره به روایت منوچهر مطیعی

 • پاره و پارگي، موضع و شرايط متفاوت و گوناگون دارد.
 • اگر در خواب ديديد که آستين شما پاره شده زيان مالي مي بينيد. يخه پاره به شما بي احترامي مي شود.
 • پارگي پشت لباس به شما تهمت زده مي شود و جلوي لباس شما اگر پاره بود رازي که داريد و در کتمان و استتار آن مي کوشيد فاش مي گردد.
 • اگر شلوار شما در خواب پاره بود موردي پيش مي آيد که شرمنده مي شويد و مردم شما را سرزنش و ملامت مي کنند.
 • اگر ريسماني را که تا بي نهايت ادامه داشت و شما ندانستيد متعلق به چه کسي است و از کجا مي آيد و تا کجا مي رود پاره کرديد به سختي بيمار مي شويد و در روزهاي آينده بايد مراقب صحت و سلامت خود باشيد.
 • اگر ريسمان را پاره کرديد زيان مالي مي بينيد.

تعبیر خواب پاره از دیدگاه ادوارد

 • تعبیر دیدن پاره شدن لباس در خواب تهمت بدبینی و حسادت دلیل و نشانه ی پاره شدن قسمتی از لباس در خواب است
 • اگر خواب ببینی که لباس تو را دیگران از عمد پاره میکنند دلیل بر اینکه یکی از دوستان و یا نزدیکانت به تو تهمت زند و قصد ابروریزی داشته باشد

تعبیر خواب پاره از دیدگاه لوک اویتنهاو

 • پاره کردن چیزی: خیانت دوست پسر و یا دوست دختر
 •  زنجیرها را پاره کردن: شما با کمک نیروی خود موفق خواهید شد

تعبیر خواب پاره از دیدگاه لیلا برایت

 • اگر در خواب ببینید که کاغذی را پاره می‌کنید، یعنی باید در انجام کارهایتان دقت بیشتری انجام دهید،
 • پاره کردن نامه در خواب نشانه‌ی شنیدن خبر ناگوار است.

تعبیر خواب پاره از دیدگاه آنلی بیتون

 •  اگر خواب ببینید کفشی کثیف و پاره دارید، نشانه آن است که با رفتار ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود از دیگران، دشمنانی برای خود خواهید ساخت. 
 •  پاره کردن طناب در خواب، نشانه آن است که بر خصومت و هم چشمی دیگران غلبه خواهید کرد.
  دیدگاه ها
ناشناس
ناشناس
2 هفته پیش
سلام ممنون میشم خوابمو تعبیر کنین نگرانم. خواب دیدم مادرم که سال ۸۶ فوت شدن یه لباس نخی گلدار تنش بود که خشتک شلوارش نخ کش شده بود و‌نزدیک بود بدنش دیده شده خواهرم بهم گفت خیلی رشته چرا این لباستو دادی تو این مراسم مامان تنش کنه اما مادرم اثلن ناراحت نبود و نشسته بود داشت بهم لبخند می زد و‌من به شلوار تو پاش نگاه کردم و کمی ناراحت شدم که چرا شلوار پاره دادم تن کنه بقیه اش یادم نیست
معصومه مرادی
معصومه مرادی
3 ماه پیش
با سلام من خواب دیدم مقنعه ی سورمه ای که دارم انگار با قیچی پاره شده و من مقنعه رو بردم پیش یکی از فامیل هایم تا آنرا برآیم دوباره برش بزند و بدوزد خواستم بدونم تعبیرش چی میشه؟
محدثه
محدثه
4 ماه پیش
سلام نخ کش شدن و در نهایت پاره شدن و جدا شدن بخشی از روسری توسط خود فرد و اونم به اشتباه در خواب چه تعبیری داره؟
دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله ISI در مجلات مورد تایید وزارتین