دیدن پیری (پیر شدن) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پیری( پیر شدن)

  شنبه، 11 اسفند 1397   زمان مطالعه 4 دقیقه
دیدن پیری (پیر شدن) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پیری( پیر شدن)
دیدن پیری در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود . تعبیر خواب پیری را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • پیری امری است اجتناب ناپذیر که فرد در طول زندگی با آن دست و پنجه نرم خواهد کرد. پیری روندی انکارناپذیر است اما سرعت آن در افراد متفاوت است. در کل پیر شدن در خواب برای بیننده خواب خوب است و جای نگرانی وجود ندارد.
 • تعبیر خواب پیر شدن صورت: رسیدن به مقام های بالاتر و دست یافتن به ثروت های زیاد و همچنین از بین رفتن و نابودی همیشگی مصیبت و غم های بزرگ
 • تعبیر خواب پیر شدن مادر: اگر ببینی این اتفاق بدون دلیل و بصورت ناگهانی افتاد نیکوست و به این علامت است که مادر شما صاحب عمری طولانی و همراه با عزت و سلامتی خواهند شد و چنان چه در ادامه زندگی به او از طرف دیگران چشم زخمی زده شود به لطف خدا دفع و برطرف خواهد شد.
 • ولی اگر شاهد باشی که پیری صورت بخاطر کهولت سن یا به دلیل گذر زمان اتفاق افتاده به این معناست که همراه با خانواده ی خویش و مخصوصا پدر و مادر خود دوران خوش و سالمی را سپری خواهی کرد و به جمع شما گزندی از طرف دشمنان و یا برخی حسودان نمی رسد ،اگر ببینی کسی یا کسانی به شما خبر می دهند که صورت مادرتان پیر شده است به این معناست که خبری خوش و البته تعجب آوری را درباره مادرتان خواهید شنید.
 • تعبیر خواب پیر شدن مرده: دیدن این رویا خوب نیست و به اعتقاد معبران نشانه ناامیدی و ناکامی خصوصا در برخی از مسائل مادی و یا عاطفی است می تواند مثال هایی همچون شکست عشقی خوردن ، بدهکاری بالا آوردن ، مدیون مردم شدن و همچنین گرفتاری های خرد و درشت و دیگر آورد.
 • اگر ببینی مرده ای از خویشان بسیار نزدیک خود چنین وضعی پیدا کرده اند علامت آن است که پیش از رسیدن به آرزوی خود تلاش فراوانی خواهید کرد و درد و رنج را برای رسیدن به هدف خود تحمل خواهید کرد.

تعبیر خواب پیری به روایت محمد بن سیرین

 • اگر کسی به خواب دیدپیر شده و محاسن او سفید گشته، دلیل که عز و شرف یابد.
 • اگر پیری مجهول بیند که خرم و شادمان است، دلیل که از دوستی مرادهای او برآید و از غم برهد.
 • اگر پیری معروف را بیند که خرم و شاد است، دلیل که از او چیزی بدو رسد.
 • اگر او را غمگین دید، دلیلش به خلاف این است.
 • تعبیر پیرزن، دنیا و کار دنیوی می‌باشد. تعبیر پیرزن ترشرو و عبوس و کثیف، حال و روز بد و دست نیافتن به خواسته می‌باشد. تعبیر پیرزن سالخورده کافر، دنیا و مادیات و همچنین مال و اموال حرام می‌باشد، ولی تعبیر پیرزن سالخورده مسلمان، مال و اموال حلال است.
 • اگر ببینی با پیرزن خیلی سالخورده‌ای آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی به خواسته دنیوی خودت می‌رسی.
 • اگر ببینی شخص پیر و سالخورده‌ای آشنا به تو سلام می‌کند، یـعـنـی با زنی زیبا ازدواج می‌کنی.
 • اگر شخص پیر و سالخوردۀ آشنایی را ببینی که شاد و بانشاط است، یـعـنـی از آن پیر چیزی به تو خواهد رسید، ولی اگر او را غمگین ببینی، تعبیرش برخلاف حالت قبلی می‌باشد، و یا اگر پیر غریبه‌ای را ببینی که شاد و بانشاط می‌باشد، یـعـنـی یکی از دوستان تو باعث می‌شود به خواسته‌ها و اهداف خودت رسیده و از غم و ناراحتی نجات پیدا کنی .

تعبیر خواب پیری به روایت جابر مغربی

 • اگر پیری بیند که جوان شد، دلیل که در عز و بزرگی او نقصان باشد و در دنیا مغرور شود.
 • اگر جوانی یا کودکی بیند که پیرشد، دلیل که عز و بزرگی یابد و به کار آخرت مشغول شود.
 • اگر ببینی با پیرزنی ارتباط و مصاحبت داری، یـعـنـی به دنیا دلبستگی پیدا کرده‌ای .
 • اگر ببینی پیرزن غریبه‌ای به تو سلام می‌کند، یـعـنـی بخت و اقبال دنیوی تو خوب می‌شود.

تعبیر خواب پیری به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر پيري بيند كه جوان شد، دليل كه در عز و بزرگي او نقصان باشد و در دنيا مغرور شود.
 • اگر جواني يا كودكي بيند كه پيرشد، دليل كه عز و بزرگي يابد و به كار آخرت مشغول شود.

تعبیر خواب پیری به روایت منوچهر مطیعی

 • اگر به خواب دیدید که پیر شده اید ارزش اجتماعی و احترام و عزت شما افزوده می شود.
 • چنانچه در خواب پیر مردی ناشناس را ببینید که با او حرف می زنید از دوستی به شما محبت می شود و از جانب کسی بزرگواری و جوانمردی می بینید که انتظارش را ندارید و این بهتر است
 • اگر پیرمرد ناشناسی که می بینید سالم و خوشحال باشید اما اگر پیرمرد ناشناسی را ملاقات کردید که رنجور و نالان و گرفته بود از جانب کسی به شما غم و اندوه می رسد که انتظارش را ندارید.
 • اگر کسی که پیر است در خواب ببیند که جوان شده به احترام و ارزش اجتماعی او لطمه وارد می آید و بی حرمت می شود.
 • اگر جوانی ببیند که پیر شده و موهایش سفید گردیده نیکو است چون محترم می شود.
 • دیدن پیرزن ناشناس در خواب برای مردان خواب خوبی نیست و برای زنان بی تفاوت است.

تعبیر خواب پیری از دیدگاه لوک اویتنهاو

 •  پیر زن: دعوا
 • پیر مرد: زندگی طولانی

تعبیر خواب پیری از دیدگاه آنلی بیتون

 •  اگر در خواب آدم پیری را دیدید، نشانه آن است که شانس و اقبال در انتظار شما است.
 • اگر خواب ببینید که پیر شده اید، نشانه موفقیت در انجام کارها است.

2 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
بازدیدکننده
5 ماه پیش

شما به بهشت می روید
فاطمه زهرا
9 ماه پیش

سلام ببخشید من خواب دیدم ک مادربزرگم که فردی پیر و مسن بود (فوت شدن ایشون) در خوابم با همان حالت پیری با من حرف میزدند بعدش دیدم ایشون نوزاد شدن منم بغلشون کردم و قربون صدقه شون میرفتم و بهشون میگفتم چقد چشات ناز شده اخه ایشون وقتی زنده بودن یک چشمشونو از دست داده بودن