دیدن پوست در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پوست

  یکشنبه، 12 اسفند 1397   زمان مطالعه 9 دقیقه
دیدن پوست در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پوست
دیدن پوست در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب پوست را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

دیدن پوست در خواب بیانگر حمایت یا پناه خود درونتان است. به عنوان حد و مرز فیزیکی است و اینکه چقدر به دیگران اجازه می دهید به شما نزدیک شوند. اگر در خواب ببینید که پوست حیوانات را جایى آویزان یا پهن کرده ‏اید، بیانگر داشتن اوقات خوش و دلنشین است.دیدن پوست بدن خود، در صورتی که تمیز باشد، نشانه شادابی و سلامتی است .

دیدن پوست حیوانات حلال گوشت، به مال و ثروت تعبیر می شود. پوست حیوانات حرام گوشت، ثروت بدست آمده از راه حرام است. 

تعبیر خواب پوست به روایت محمد بن سیرین

 • اگر ببینی پوست بدن تو از جای خودش کنده شده و برخاسته است، یـعـنـی اسرار تو فاش می‌شود و مال و اموالت از بین می‌روند.
 • اگر ببینی پوست تو سیاه یا کبود شده است، یـعـنـی غمگین و ناراحت می‌شوی.
 • اگر ببینی پوست پای تو روشن می‌باشد، یـعـنـی کار تو به نتیجه می‌رسد .
 • اگر ببینی پوست سر انسان را به طور خام می‌خوری، یـعـنـی مال و نعمت به دست می‌آوری
 • هر کس که پوست تن خود را در خواب سیاه و کبود ببیند نشانه این است که غمگین خواهد شد.
 • اگر در خواب دیدی که پوست سر خودت را میکنی این به نشانه یغم رنج و اندوهی است که از طرف دوست صیمیمی به تو وارد میشود و چنان باعث تخریب حال و روحیه ات می شود که تا مدتی در انزوا به سر می بری و دوست نداری تا با دیگران ملاقاتی داشته باشی اگر دیدی پوست سر دیگران را می کنند و تو تماشاچی هستی این خبر به دست خانواده ات مثل پدر مادر برادر و یا خواهر می رسد و باعث رخنه کردن ناراحتی بین آن ها می شود اگر دیدی پوست سرت را کندی و ظاهری زشت پیدا کردی نشانه ی بی آبرویی است
 • اگر ببینی پوست خرس را همراه خودت داری، یـعـنـی گرفتار ترس و بیم می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).
 • تعبیر پوست فنک، مال و اموال می‌باشد. اگر ببینی فنک را کشته و پوستش را هم کنده‌ای، یـعـنـی مال و اموال شخصی غریب را تلف می‌کنی.
 • تعبیر پوست سنجاب، مال و اموال می‌باشد. اگر ببینی سنجاب را کشته و پوستش را کنده‌ای، یـعـنـی مال و اموال مردی غریب را تباه و نابود می‌کنی، یا اینکه به زور از او می‌گیری.
 • تعبیر پوست گاو ماده، ارث و میراث می‌باشد.
 • اگر ببینی پوست بز را کَنده‌ای، یـعـنـی مال و اموال زیادی را گرفته و خرج می‌نمایی.
 • تعبیرگری می‌گوید:
 • اگر ببینی پوست میش کنده شده است، یـعـنـی بر شخصی غلبه می‌کنی و مال و اموالش را می‌گیری.
 • اگر ببینی پوست سر چهارپا یا جانور درنده‌ای را می‌خوری، تعبیرش به دست آوردن مال و اموال می‌باشد.

تعبیر خواب پوست  به روایت ابراهیم کرمانی

 • این رویا برای مردان دارای معنی خوبی است و بیشتر دلالت بر جفت و جور شدن کارهای عقب افتاده و یا سر و سامان یافتن برنامه های نامنظم مانند بدهکار شدن پیدا نکردن کار قبول نشدن در آزمون های خاص و ... میباشد اما برای زنان و دختران زیاد تعبیر های خوبی را به همراه ندارد چنان چه زن و یا دختر جوانی خواب ببیند که پوست بدن خود را میکند و فرقی ندارد از عمد باشد یا خیر تعبیر این است که بخاطر گوش دادن به افراد ناشی یا کم تجربه در زندگی و یا الگوبرداری های غلط باعث می شود تا اتفاقاتی تلخ و یا بد را تجربه کند که ممکن است دیگران را نیز بخاطر این رفتار برنجاند یا ناراحت کند
 • اگر ببینی پوست پهلوی سمت چپ تو جدا شده و افتاده است، یـعـنـی هم زن و هم مال و اموال تو از بین می‌روند.
 • اگر ببینی پوست درخت قوی و محکم می‌باشد، یـعـنـی «صاحب درخت» روزه‌دار است.
 • تعبیر پوست تمام حیوانات چهارپا، مال و اموال می‌باشد.
 • اگر در خواب پوست ببر را ببینی، یـعـنـی به اندازه چیزی که دیده‌ای از دشمن مال و منفعت به تو می‌رسد.
 • اگر ببینی پوست پلنگ را به دست آوردی، یا کسی به تو داده است، یـعـنـی به اندازه آن از مال و اموال دشمن به دست می‌آوری.
 • تعبیر پوست تمساح، ضرر و زیان می‌باشد.
 • تعبیر پوست روباه، مال و اموالی است که به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی گربه را کشته و پوستش را کنده‌ای، یـعـنـی مال دزدی را می‌گیری.
 • اگر ببینی همراه خودت مقداری پوست فیل داشته باشی، یـعـنـی به اندازه آن از پادشاه مردم «عجمی» مال و نعمت بدست می‌آوری.
 • اگر ببینی پوست زاغی را کنده‌ای، یـعـنـی با زنی غریب زنا می‌کنی.
 • اگر ببینی پوست آهو به دست آورده‌ای، یـعـنـی از زن، مال و اموالی به تو می‌رسد. اگر ببینی پوست آهو را کنده‌ای، یـعـنـی با زنی غریب زنا می‌کنی.
 • تعبیر پوست شتر، ارث و میراث از مردی بزرگ می‌باشد. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر زنی ببیند پوست شتری را می‌خورد، یـعـنـی «پادشاه» به او مال و اموال می‌دهد، ‌‌‌‌‌ بعضی از
 • تعبیرگران نیز گفته‌اند:
 • یـعـنـی ارث و میراث به او می‌رسد.
 • اگر ببینی پوست گوسفند داری، یـعـنـی رزق و روزی به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی مکانی را برای پوست کندن ساخته‌ای، یـعـنـی اگر قصاب هستی، در خانۀ تو دیوار قرار می‌دهند، و یا اگر معلم هستی، تعبیرش این است که به بچه‌ها ستم می‌کنی.

تعبیر خواب پوست به روایت دانیال نبی

 • پوست تن مردم درخواب، آرايش و كدخدائي مردم است.
 • اگر مردی خواب ببیند که پوست خود را جدا می سازد یا می کند و سپس این پوست را دور می ریزد این نشانه ی بزرگی از بخشش و یا آمرزش گناهان است در واقع ممکن است صاحب رویا بخاطر گناهی بزرگ یا کوچک از درگاه خداوند بزرگ طلب بخشش و یا عفو داشته و با دیدن این رویا می تواند امیدوار باشد که دعایش اجابت شده است !

تعبیر خواب پوست به روایت خالد بن محد العنبری

 • اگر کسی در خواب ببیند که پوستش زیبا و شاداب گشته است، از بیماری بهبود مییابد و به خیر و برکت و آرامش دست مییابد. زرد بودن پوست، بر بیماری دلالت دارد.
 • ممکن است دیدن پوست در خواب، بر صبر و بردباری دلالت داشته باشد.

تعبیر خواب پوست به روایت اسماعیل اشعث

 • تعبیر پوست قاطر، مال و اموال می‌باشد.

تعبیر خواب پوست به روایت منوچهر مطیعی

 • متورم و کبود شدن بدن در خواب نشانه رسیدن اندوهی به بیننده خواب است.
 • اگر دیدید که فرشی بزرگ از پوست شتر دارید یا تمام صندلی های اتومبیلتان را با پوست شتر پوشانده اید میراث بزرگی به شما می رسد و اگر این پوست کوچک بود چیز قابل توجهی نصیب شما نمی شود.
 • اگر در خواب دیدید که گوسفندی ذبح شده و شما مشغول کندن پوست آن حیوان هستید نشان آن است که از یک نفر که نسبتی با شما دارد سود می برید و بهره مند می شوید و بهتر است.
 • پوست حيوانات در خواب مال است و دارائي مگر پوست شتر که به ميراث تعبير شده و پوست گوسفند که معاش است.
 • اگر ديديد که بر پوست گوسفند فارغ و بي خيال نشسته ايد خواب شما مي گويد که معاشتان تا مدتي تامين مي شود و از اين جهت خيالي راحت خواهيد داشت.
 • چنان چه ديديد که پوستي داريد يا لباسي پوشيده ايد و يا حتي به عنوان زينت به کار برده و مثلا براي حفاظت تشک هاي اتومبيلتان روي صندلي ها انداخته ايد و اين پوست متعلق به شتر است خواب شما خبر از يک ميراث مي دهد. کسي مي ميرد که مرده ريگ او به شما خواهد رسيد و اين بستگي به مقدار پوستي دارد که در خواب مي بينيد.
 • اگر پوستي که مي کنيد مقداري گوشت هم به آن چسبيده باشد که اين پول به مصرف معاش شما مي رسد و به بيننده خواب امنيت و فراغ خاطر مي بخشد.
 • اما پوست بدن خود انسان به نوشته ابن سيرين چيزهائي است که داريد و به آن ها مي باليد و فخر مي فروشيد و بزرگي خود را منوط به وجود آن چيزها مي انگاريد. مانند خانه، اتومبيل، ويلا، حساب بانکي، سهام کارخانه ها و جواهرات و غيره .
 • چنانچه در خواب ديديد که پوست بدنتان سالم و خوب است و نقصي در آن نيست، ( مثل خالکوبي، زگيل، و پيسي و زخم) خواب شما از آينده اي نه چندان دور خبر مي دهد که پول دار و متنعم خواهيد شد و به خيلي چيزها که آرزو داريد خواهيد رسيد.
 • چنانچه در عالم خواب پوست بدن شخص ديگري را سالم و خوش رنگ مشاهده کرديد که به نظرتان خوب و بي نقص آمد و آن چه ديگران دارند مجذوب مي شويد و احيانا حسد مي ورزيد. اگر قسمتي از پوست بدنتان بيرون و بقيه پوشيده بود رازي از شما فاش مي شود.
 • اگر در حمام بوديد و دلاک چرک زيادي از بدن شما گرفت که لوله لوله روي پوستتان ديديد خواب شما مي گويد که خرج شما زياد مي شود و هزينه زندگيتان بالا مي رود.
 • اگر در خواب ديديد که پوست بخشي از بدنتان متورم و کبود شده اندوهي براي شما مي رسد
 •  چنانچه ديديد پوستتان زرد شده خواب شما از يک بيماري خبر مي دهد.

تعبیر خواب پوست به روایت جابر مغربی

 • تعبیر پوست درخت، رزق و روزی می‌باشد.
 • تعبیر پوست گورخر، مال و غنیمت می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش جاه و عزت است.
 • اگر بیند که پوست گاوی باز می کرد، دلیل که آن کس شغلهای کهن و چیزهای تباه شده را به سلاح بازآورد و ازجهت پادشاهی میانجی کند و چون امیران و بزرگان لشگر پادشاه خلاف کند در کارهای بسیار.
 • تعبیر پوست و موی بز این است که خیر و برکت و مال و اموال به تو می‌رسد.

تعبیر خواب پوست به روایت عبدالله مسعودی

 • اگر خواب دیدی پوست بدنت را می کنی و با این کار احساس خوبی به تو دست می دهد به نشانه ی این است که قسمت عمده ای از رفتار و یا کردار بد و غلط گذشته ات را بدست فراموشی می سپاری و راه تازه ای را پیدا میکنی و زندگی جدید و تازه ای را شروع میکنی که این اقدام به تو یک بغل هدیه شادی و سرزندگی میدهد ممکن است بواسطه ی دیدن چنین رویایی روزها و ایام خوش چنان به کام تو باشد که زمان برایت به سرعت سپری شود با افراد زیاد و زیادتری آشنا شوی آموخته ها و دانشت دوبرابر شود و حتی در این راه به عنوان فردی بسیار مهم و تاثیر گذار برای دیگران محسوب میشود و میتوانی دست گیر دیگران در مشکلات و گرفتاری های مختلف باشی

تعبیر خواب پوست از دیدگاه آنلی بیتون

 • دیدن پوست میوه در خواب ، نشانه تلاش برای رهایی از مسئولیت است و جستجو برای یافتن محیطی دیگر که سرشار از فراغت است .
 • مشاهده‏ ى پوست حیوانات در خواب، بیانگر آن است که در اثر انجام کارى به ثروت مى‏ رسید.

تعبیر خواب پوست از دیدگاه لیلا برایت

 • اگر خواب ببینید که پوستتان زرد است، یعنى مسأله‏اى موجب ترس شما شده است.
 • اگر در خواب پوست نرمى را لمس کنید، یعنى با جدیت به انجام کارهایتان مى‏پردازید. کندن پوست حیوانات، نشانه‏ى خوشبختى است.
 • اگر از پوست حیوانات طبلى درست کنید، نشانگر شنیدن اخبار مهم است.
 • اگر در خواب ببینید که پوست حیوانات را جایى آویزان یا پهن کرده‏اید، بیانگر داشتن اوقات خوش و دلنشین است.

8 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
اوا
2 هفته پیش

سلام من خواب دیدم کهنصف پوست صورتم کنده شده اما یکی از دوستام فورا با سوزن و نخ برام دوختش جوری که یه تیکه پایین چونه آویزون بود خوب دوخته بود اما موقع حرف زدن حرکت نمیکرد میشه خواهش کنم تعبیرش رو بگید شدیدا ذهنم درگیرشه ممنون
فاطمه
3 هفته پیش

سلام من خواب دیدم که لباس مامانم داشت روی اجاق گاز میسوخت و من نگاهش کردم و سرم را روی دود لباس گرفتم یهو مامانم گفت برو دست و روت رو سریع بشور منم رفتم و اومدم اب بریزم رو صورتم دیدم پیشونیم تاول زد و بزرگ شد و حرکت کرد تو تمام صورتم و صورتم سفید شد ابروهام نارنجی و موهام سرشون سفید شد ولی ادامشون ابی و بنفش شده بود خیلی وحشت کردم به مامانم گفتم چیکار کنم ولی اونا فقط داشتند نگام میکردن من سبزه هستم و موهای مشکی دارم
حسین
3 هفته پیش

خواب دیدم یکی پوستموکندوپوشوندبه خودشوپوست خودشودادبه من که پوستش خراب بود
شیوا
1 ماه پیش

خواب دیدم پوست کمر یکی از دوستانم رو میکنم در حالیکه پوستش از قبل تکه تکه شده بود و پوست جدیدی روی کمرش بود و من فقط پوست فاسد رو که از بدنش آویزون بود جدا میکردم. میشه تعبیرشو بگین؟ ممنون میشم
بازدیدکننده
2 ماه پیش

دقیقا منم این خابو دیدم ولی پوست کف پام پوسیده بود داشتم میکندمش
بازدیدکننده
2 ماه پیش

سلام من خواب دیدم محل کار حدیدی رفتم که اونجا اوضاع خوبی نداره و همه میگن حقوق نمیده بعد به کف دستم نگاه میکنم میبینم پوست پوست شده کف دست و انگشتان یک دستم
بازدیدکننده
2 ماه پیش

راه جدیدی در زندگی براتون باز میشه که خوشایند است و به راحتی گذشته را فراموش میکنی،و چون گفتی خوشحال هستی ،مسیر جلوی رویت رو به پیشرفت خواهد بود.
زهرا
9 ماه پیش

من دختر هستم و صبح ساعت ۵ خواب دیدم پوست کف پام به شششدت خشک شده و به راحتی کامل و سالم کنده میشه ک میافته و زیرش یه پوست لطیف و تازه در اومده و خیلی خوشحال بودم که بهبه به راحتی این پوست خشک و کهنه داره میافته خصوصا پوست انگشت بزرگ پام که کامل و سالم‌با اشاره کوچیکی افتاد
دیدگاه خود را ثبت نمایید