سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

دیدن پرده بکارت در خواب چه تعبیری دادر؟ / تعبیر خواب پرده بکارت

  سه شنبه، 14 اسفند 1397   زمان مطالعه 2 دقیقه
دیدن پرده بکارت در خواب چه تعبیری دادر؟ / تعبیر خواب پرده بکارت دیدن پرده بکارت در خواب چه تعبیری دادر؟ / تعبیر خواب پرده بکارت
دیدن پرده بکارت در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب میبینید گفته می شود . تعبیر خواب پرده بکارت را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

پرده بکارت نشان می‌دهد فرد وجودش را تحت اختیار و در تصرف یک خواسته قرار نداده است. 

تعبیر خواب پرده بکارت به روایت آیت الله مشکینی

  • اگر دختر مجردی خواب ببیند که پرده بکارتش به هر دلیلی زایل گشته (پاره شده) و از آن خون جاری شده و رنگ سرخ آن را می بیند به نشانه بی آبرویی از دست دادن اعتبار و ارزش رسوا شدن در میان یک جمع آشنا مبتلا شدن به بیماریهای آزار دهنده مثل وبا وسواس و در برخی موارد تنگی نفس و حملات خواب شبانه و انواع مختلف گرفتاری های روحی می باشد و چنان چه خونی مشاهده نکند و فقط احساس نماید که دوشیزگی اش را از دست داده به نشانه ی ایمن شدن در مقابل خطرات پیدا کردن راه نجات گذر کردن از یک دوره موقت سختی و رنج و رسیدن به شادی و رفاه میباشد و اما چنان چه متاهل باشد و خواب ببیند که دوباره همچون دختران پرده ی بکارتش سالم است و آن را زایل شده (پاره شده) می بیند خوب و خیر است و معنی آن صمیمت مهر محبت و صفا بین زن و مرد است یک معنی بزرگ برای وفادار بودن و ماندن همسر است.

تعبیر خواب پرده بکارت به روایت علی مدنی

  • تعبیر خواب پرده بکارت عدم پذیرش اثر است.
  • پرده بکارت نشان می دهد فرد وجودش را تحت اختیار و در تصرف یک خواسته قرار نداده است.
  • آلت کودکانه نیز نشان می دهد شرایط برای رسیدن شما به هدفتان مهیا نیست. در چنین شرایطی، باید خواسته هایتان را کنترل کرده و با عقلانیت پیش بروید. همانند صیادی که با صبر بی نهایت در کمین شکار می نشیند تا صید به میدان عمل او وارد شود. صیادی دانا و صبور باشید

تعبیر خواب پرده بکارت به روایت عبدوس

  • جابر مغربی بیان می کند که :اگر خواب ببیند دختری دوشیزه را به زنی اختیار کرد و او را از دوشیزگی خارج کند، دلیل که اندر آن سال او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی بیند.
  • اگر بیند به حرام دوشیزگیِ دختری را ببندد، دلیل که مالی حرام بدست آورد.

تعبیر خواب پرده بکارت در کتاب سرزمین رویاها

  • اگر در خواب ببینید دختری باکره نیست تعبیرش یک کینه شخصی است.
  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  از میان خبرها  
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله در مصاحبه دکتری