دیدن پرده بکارت در خواب چه تعبیری دادر؟ / تعبیر خواب پرده بکارت

  سه شنبه، 14 اسفند 1397   زمان مطالعه 2 دقیقه
دیدن پرده بکارت در خواب چه تعبیری دادر؟ / تعبیر خواب پرده بکارت دیدن پرده بکارت در خواب چه تعبیری دادر؟ / تعبیر خواب پرده بکارت
دیدن پرده بکارت در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب میبینید گفته می شود . تعبیر خواب پرده بکارت را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

پرده بکارت نشان می‌دهد فرد وجودش را تحت اختیار و در تصرف یک خواسته قرار نداده است. 

تعبیر خواب پرده بکارت به روایت آیت الله مشکینی

  • اگر دختر مجردی خواب ببیند که پرده بکارتش به هر دلیلی زایل گشته (پاره شده) و از آن خون جاری شده و رنگ سرخ آن را می بیند به نشانه بی آبرویی از دست دادن اعتبار و ارزش رسوا شدن در میان یک جمع آشنا مبتلا شدن به بیماریهای آزار دهنده مثل وبا وسواس و در برخی موارد تنگی نفس و حملات خواب شبانه و انواع مختلف گرفتاری های روحی می باشد و چنان چه خونی مشاهده نکند و فقط احساس نماید که دوشیزگی اش را از دست داده به نشانه ی ایمن شدن در مقابل خطرات پیدا کردن راه نجات گذر کردن از یک دوره موقت سختی و رنج و رسیدن به شادی و رفاه میباشد و اما چنان چه متاهل باشد و خواب ببیند که دوباره همچون دختران پرده ی بکارتش سالم است و آن را زایل شده (پاره شده) می بیند خوب و خیر است و معنی آن صمیمت مهر محبت و صفا بین زن و مرد است یک معنی بزرگ برای وفادار بودن و ماندن همسر است.

تعبیر خواب پرده بکارت به روایت علی مدنی

  • تعبیر خواب پرده بکارت عدم پذیرش اثر است.
  • پرده بکارت نشان می دهد فرد وجودش را تحت اختیار و در تصرف یک خواسته قرار نداده است.
  • آلت کودکانه نیز نشان می دهد شرایط برای رسیدن شما به هدفتان مهیا نیست. در چنین شرایطی، باید خواسته هایتان را کنترل کرده و با عقلانیت پیش بروید. همانند صیادی که با صبر بی نهایت در کمین شکار می نشیند تا صید به میدان عمل او وارد شود. صیادی دانا و صبور باشید

تعبیر خواب پرده بکارت به روایت عبدوس

  • جابر مغربی بیان می کند که :اگر خواب ببیند دختری دوشیزه را به زنی اختیار کرد و او را از دوشیزگی خارج کند، دلیل که اندر آن سال او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی بیند.
  • اگر بیند به حرام دوشیزگیِ دختری را ببندد، دلیل که مالی حرام بدست آورد.

تعبیر خواب پرده بکارت در کتاب سرزمین رویاها

  • اگر در خواب ببینید دختری باکره نیست تعبیرش یک کینه شخصی است.

دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله ISI در مجلات مورد تایید وزارتین