دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پرنده

  سه شنبه، 14 اسفند 1397   زمان مطالعه 11 دقیقه
دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پرنده
دیدن پرنده در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب پرنده را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • اگر درخواب ببینید که چند پرنده دارید و آنها را در قفس کرده اید، باعث گرفتاری افراد بی گناه خواهید شد. اگر درب فقس باز بود و پرندگان آزاد بودند، به مراد دل خود می رسید.
 • اگر درخواب پرندگانی مانند کلاغ و کرکس به قارقار و هیاهو مشغول بودند، ناراحتی و نابسامانی روی خواهد داد. اگر در خواب دیدید پرنده ای با شما صحبت کرد، به نهایت خوشبختی و منفعت می رسید.
 •  پرنده‌ای که در حال پرواز است:نشانه‌ی خوبی است اگر پرندگان در خواب شما در حال پرواز باشند. این بدان معنا است که شما دوره‌ای از عشق و هارمونی را تجربه خواهید کرد. همچنین احساس رهایی و آزادی بر شما مستولی خواهد شد.
 •  غذا دادن به پرندگان:غذا دادن به پرندگان درخواب به معنای الهام و انگیزه است. این خواب همچنین، می‌تواند احساس آزادی را بازتاب بدهد.
 • تعبیر خواب پرنده مرده:دیدن پرنده‌ی مرده در خواب به این معنا است که در آینده‌ای نزدیک دچار یاس خواهید شد. همچنین ممکن است نگرانی‌ها و مشکلات زیادی را در زندگی روزمره‌تان تجربه کنید.
 •  پرنده‌ای که حمله می‌کند:اگر در خواب ببینید که پرنده‌ای به شما حمله می‌کند به این معنا است که یک مناقشه‌ی درونی با خودتان خواهید داشت. همچنین در هراس خواهید بود از این‌که ایده‌ها و عقایدتان از سوی دیگران مورد هجمه قرار بگیرد.
 • در رابطه با آدم‌های اطراف‌تان محتاط باشید، به خصوص آن‌هایی که اسم‌شان شبیه اسم پرندگانی است که در خواب دیده‌اید. همچنین، اگر در خواب دیده‌اید که پرنده‌ای به شما حمله کرده‌است، تصمیم‌گیری در برخی موارد برای‌تان دشوار خواهد بود.
 • پرندگانی که وارد خانه‌تان می‌شوند:اگر در خواب پرندگان وارد خانه‌تان شوند، به این معنا است که شما در حال انجام کاری در زندگی‌تان هستید که اصلا دوست ندارید. ممکن است آدم‌های دیگر در زندگی‌تان مداخله کنند.
 • تعبیر خواب پرنده در قفس:اگر در خواب‌تان ببینید که پرنده‌ای در قفس است، احتمالا احساس می‌کنید که در دام افتاده‌اید و نیاز به آزادی دارید. اگر ببینید که دو پرنده در قفس هستند، به این معنا است که ممکن است در یک رابطه گرفتار شوید.
 •  تعبیر خواب پرنده در لانه:دیدن پرنده در لانه به معنای امنیت و استقلال است. این رویا همچنین ممکن است برخی از فرصت‌ها را برای شما بازتاب بدهد.
 • تخم پرنده:تخم پرنده در خواب، نمادی از پول و شکوفایی است.
 • تعبیر خواب پرنده سیاه:اگر پرنده‌ای در خواب شما سیاه است، یعنی انگیزه‌ی کافی ندارید. این رویا همچنین می‌تواند بازتاب‌دهنده‌ی حسادت باشد.
 •  تعبیر خواب پرنده سفید:پرنده‌ی سفید در خواب به معنای آرزوی شما برای غلبه بر تمام موقعیت‌های منفی است.
 • جیجاق کبود:اگر در خواب‌تان جیجاق کبود ببینید، به این معنا است که فردی بسیار مغرور و پر از اعتماد به نفس هستید.
 •  سنقر:اگر در خواب‌تان سنقر ببینید، نشانه‌ی خوبی نیست. سنقر نمادی از مرگ است، اما ممکن است نشان‌دهنده‌ی جنبه‌ی بدی از شخصیت شما نیز باشد.
 •  کاردینال:کاردینال در خواب نماد خوشبختی و موفقیت است.
 • قناری:قناری هم در خواب به معنای خوشبختی، تعادل و صلح است. این پرنده همچنین به این معنا است که شما در رابطه‌ای شاد هستید.
 •  کبوتر:اگر در خواب کبوتر ببینید، نشانه‌ی خوبی است. کبوترها نمادی از هارمونی، بیگناهی و صلح هستند. کبوتر همچنین نماد عشق، دوستی و وفاداری است. اگر در خواب ببینید که کبوتری در حاله ساخت لانه است، یعنی زندگی خانوادگی‌تان سرشار از آرامش و عشق است.
 •  عقاب:اگر در خواب عقاب ببینید به این معنا است که هیچ نیازی به نگران شدن ندارید. عقاب نماد غرور، شجاعت و آزادی است. این پرنده همچنین نمادی از ارتباطی است که با معنویت خود دارید.
 •  اما اگر در خواب ببینید که یک عقاب را کشته‌اید، به این معنا است که اجازه نخواهید داد مانعی سر راه‌تان قرار بگیرد. شما به اهداف‌تان خواهید رسید، حتی اگر به قیمت آسیب رساندن به آدم‌های دیگر باشد. اگر شخص دیگری عقاب را در خواب شما بکشد، به این معنا است که بخت و اقبال یارتان نخواهد بود.
 • فلامینگو:اگر در خواب فلامینگو ببینید، به معنای توانایی شما برای همکاری و تعامل‌تان با آدم‌های دیگر است. این پرنده همچنین به معنای تجربیاتی است که در آینده‌ی نزدیک خواهید داشت.
 •  طوطی:اگر در خواب‌تان طوطی دیدید، به این معنا است که باید قبل از زدن هر حرفی به دیگران خوب فکر کنید. یک طوطی نماد پیامی است که به شما انتقال داده شده‌است.
 •  غراب:غراب در رویاهای‌تان یکی از پرنده‌های کمیاب است که چیز بدی را نشان می‌دهد. این پرنده نمادی از مرگ و بدشانسی است. البته این پرنده به معنای مرگ واقعی نیست اما پایان موقعیتی خاص در زندگی شما را نشان می‌دهد.
 •  پرستو:پرستو نماد خلوص و خوشی است. اگر رویای این پرنده را دیدید، به این معنا است که یک شروع موفقیت‌آمیز و تازه خواهید داشت.
 •  بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی تعداد بانگ و فریاد پرنده عدد فرد می‌باشد، تعبیرش خیر و خوبی است، ولی اگر فرد نمی‌باشد، بیمار می‌شوی و بالاخره بهبود پیدا می‌کنی

تعبیر خواب پرنده به روایت محمد بن سیرین

 • اگر فردی در خواب ببیند که به هوا پرید و پرنده ای را گرفت نشانه این است که زن خود را رها می کند و زن دیگری می گیرد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که پرنده ای دارد و پرنده از دست او می پرد ولی دوباره روی دست خواب ببینده می نشیند نشانه این است که حاجت و خواسته خواب ببینده برآورده می شود ولی اگر پرنده بپرد و بازنگردد نشانه این است که خواب بیننده مال و اموالش را از دست می دهد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که پرنده های زیادی در مکانی بانگ و فریاد و هیاهو می کنند نشانه این است که مصیبتی برای او بوجود می آید.

تعبیر خواب پرنده به روایت امام جعفر صادق(ع)

 •  تعبیر بانگ و فریاد پرنده خوب است، مگر پرنده‌ای که به او فال بد زده و نحس می‌دانند، که تعبیر شنیدن فریادش، غم و اندوه و مصیبت می‌باشد.

تعبیر خواب پرنده به روایت دانیال نبی

 • اگر ببینی مثل پرنده‌ای از جائی به جای دیگر می‌پری، یـعـنـی به مسافرت رفته و به اندازه ارتفاعی که پریده‌ای به بلندی و بلندپایگی و والایی و شرافت می‌رسی.

تعبیر خواب پرنده به روایت جابر مغربی

 • اگر ببینی پرنده‌ای از بینی تو بیرون آمده است، یـعـنـی چهارپائی خواهی داشت و بچه‌دار شده و بچه به دنیا می‌آورد.
 • اگر ببینی پرنده کباب و بریان شده خورده‌ای، یـعـنـی با فریب و حقه مال و اموالی را از زنی می‌گیری. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سر پرنده‌ای را می‌خوری، یـعـنـی مال پادشاه را مصرف خواهی کرد.
 • اگر ببینی پرنده‌ای تکه‌ای از گوشت بدن تو را کنده و ربوده است، یـعـنـی قسمتی از مال و اموال تو را به زور می‌گیرند

تعبیر خواب پرنده به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر فردی در خواب ببیند که جوجه های پرنده بانگ و فریاد می کنند نشانه این است که ماتم و مصیبتی برای خواب بیننده بوجود می آید.
 • تعبیرش این است که مال و اموال تو را به زور می‌گیرند.
 • اگر ببینی از گوشت بدن خودت بریده و جلوی پرنده‌ای انداخته‌ای، یـعـنـی چیزی از مال و دارائی خودت را به کسی می‌بخشی [احتمالاًً به کسی که تعبیر پرنده مربوط به آن شخص می‌شود و همان‌طور که گفته شد باید برای دیدن تعبیر هر پرنده‌ای به قسمت مربوط به همان پرنده مراجعه شود].

تعبیر خواب پرنده به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • تعبیر خواب پرنده های حلال گوشت بهتر از پرندگانی است که گوشت آن ها در دین اسلام حرام شده است و دیدن پرنده زنده در خواب بهتر از پرنده مذبوح است و دیدن پرنده خوش نقش بهتر از پرندگانی است که دارای یک رنگ هستند و یا رنگی نامطلوب دارند.
 • اگر فردی در خواب ببیند که پرنده ای دارد به مراد دلش می رسد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که پرنده ای خوشرنگ و خوش آواز دارد نشانه این است که به نهایت مرادش می رسد.
 • اگر فردی در خواب خودش را در پرنده فروشی ببیند و پرندگان متعلق به وی نبودند و نمی توانست حتی یکی از پرنده ها را تصاحب کند نشانه است که موردی برای خواب بیننده پیش می آید که از مشاهده کامروائی دیگران حسرت می خورد.
 • اگر فردی در خواب پرنده را با جوجه اش ببیند نشانه این است که صاحب فرزندی می شود.
 • اگر فردی در خواب ببیند که چندین پرنده دارد نشانه این است که به مرادش می رسد و کام وی از چند جهت روا می شود.
 • اگر فردی در خواب ببیند که پرنده ای دارد که می پرد و وی به دنبال پرنده می رود نشانه این است که مجذوب می شود یا به سفری می رود و اگر پرنده رفت و بازنگشت نشانه این است که زیان می بیند و متحمل خسارت می شود.
 • اگر فردی در خواب ببیند جغد و کرکسی از دست وی پرید و رفت نشان این است که بلایی از خواب بیننده دور می شود.
 • دیدن گنجشک در خواب نشانه دوست مزاحم و وراج است.

تعبیر خواب پرنده از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

 • تعبیر خواب دیدن پرنده نشانه ای از آرمان ها و امید و هدف ها است و دیدن پرنده ای در خواب که صدا می کند یا پرواز می کند نشانه لذت و وجد و تعادل و عشق برای خواب بیننده است.
 • دیدن خواب پرنده مرده یا پرنده ای که جان می دهد نشانه ناامیدی خواب بیننده است همچنین دیدن این خواب نشانه این است که خواب بیننده نگران مسائلی است که در ذهنش وجود دارد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که پرنده هایی به سمت وی حمله ور می شوند و او تحت فشار قرار می گیرد و نمی تواند تصمیم بگیرد نشانه این است که خواب بیینده تضادی با روحیه اش را تجربه می کند و اگر پرنده ها تلاش کنند که وارد خانه خواب بیننده شوند نشانه این است که وی مسیر مطلوبی را در زندگی اش در پیش نگرفته است و دیگران در زندگی خواب بیننده دخالت می کنند و در مسیر زندگی وی سرک می کشند.
 • تعبیر خواب تخم پرنده نشانه پول است.
 • دیدن لانه پرنده در خواب نشانه پناه و امنیت و استقلال برای خواب بیننده است همچنین دیدن این خواب نمادی از فصل بهار یا یک شروع تازه است.
 • دیدن لانه پرنده در خواب همچنین می تواند ممکن است قیاسی از خانه خواب بیننده و ملجا روحانی وی باشد و این خواب به او می گوید که با بخش روحانی خود هماهنگ شود و روی گسترش و توسعه آن کار کند.
 • اگر فردی در خواب ببیند که نوک پرنده در گردن وی گیر کرده است نشانه این است که خواب ببینده خیلی غیبت می کند.
 • دیدن قفس پرنده در خواب نشانه از دست دادن آزادی خواب بیننده است.

تعبیر خواب پرنده از دیدگاه لوک اویتنهاو

 • دیدن پرنده در خواب نشانه ملاقاتی خوشایند است.
 • تعبیر خواب پرنده در حال پرواز نشانه خبرهای خوش برای خواب بیننده است.
 • تعبیر خواب به دام انداختن پرنده نشانه غم و غصه است.
 • دیدن تخم پرندگان در خواب نشانه ارث است.
 • دیدن پرندگان در قفس نشانه خبر رسیدن از سوی فرزندان است.
 • دیدن پرنده نشسته نشانه سوگ است.

تعبیر خواب پرنده از دیدگاه انلی بیتون

 • دیدن پرنده در خواب، با بال های زیبا نشانه خوشبختی است.
 • اگر دختری در خواب پرندگانی زیبا ببیند نشانه این است که بزودی همسر دلخواهش را پیدا می کند که ثروتمند نیز هست.
 • اگر فردی در خواب پرنده هایی با بال های ریخته و خاموش ببیند نشانه رفتار ظالمانه ثروتمندان با مردم فقیر است.
 • تعبیر خواب پرنده زخمی نشانه این است که خواب بیننده برای فرزند گمراه خود تاسف می خورد.
 • تعبیر خواب پرندگان در حال پرواز نشانه خوشبختی و پایان وضع نامطلوب زندگی خواب بیننده است.
 • دیدن خواب گرفتن پرندگان نشانه رسیدن به خواسته ها است.
 • اگر کشاورزی در خواب ببیند که پرندگان را با تفنگ شکار می کند نشانه این است که محصول وی کم می شود و اوضاعش نیز نابسامان می شود.

تعبیر خواب پرنده از دیدگاه لیلا برایت

 • تعبیر دیدن پرنده در خواب نشانه موفقیت در انجام کارها است و اگر فردی در خواب پرنده ای را ببیند که روی تخم های خود نشسته است نشانه این است که خواب بیننده به اهداف خود می رسد.

تعبیر گر پرنده از دیدگاه تونی کرسیپ

 • پرنده: تخیل، شهود، ذهن، رهایی از قید و بندها، افکار یا امیدها و آرزوهای پنهان، اشتیاق برای رفتن به فراسوی محدودیت‌ها و مرزها، آگاهی گسترش یافته در رویا به صورت پرنده بزرگی که توان پرواز در ارتفاع بالا را دارد نشان داده می‌شود، زیرا آگاهی و هشیاری گسترده مانند منظره وسیع‌تر از بالا به زمین است. البته نزدیک شدن بدین حالت ممکن است ترسناک یا حتی دردناک باشد، گسترش دیدگاه‌های ما، پلی میان جهانی که در آن زندگی می‌کنیم و با حواس پنج گانه آن را درک می‌کنیم و دنیای عمیق تر شهود، بصیرت و شور ناخودآگاه مصادیق دیگر دیدن پرندگان در رویا هستند.

16 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
1234
1 هفته پیش

من خواب دیدم که تو یه بیابونی بودم اونجا گرگ داشت ولی گرگا کاری به ادما نداشتند اون وقت اونجا پر بود پرنده های مرده لطفا بگید تعبیرش چی میشه?????
1234
1 هفته پیش

من خواب دیدم که تو یه بیابونی بودم اونجا گرگ داشت ولی گرگا کاری به ادما نداشتند هر پرنده ای که رد میشد گرگا میخوردنش لطفا بگید تعبیرش چی میشه?????
بازدیدکننده
2 هفته پیش

خواب دیدم دوجفت کبوتر بانقش خیلی قشنگ و ندیده شده داخل ی قفس توحیاط خونمون بودن بادیدنشون خیلی ذوق کردم ولی بخاطراینکه مادرم ازکبوتر و کثیف کردناش خوشش نمیاد هردوجفت رو رهاکردم
هانی
2 هفته پیش

سلام من خواب دیدم یه پرنده سفید که روی پرهاش رنگی بود قسمتی از پرااش البته خیلی هم زیبا بود از یه جایی اومد و روی بوم جلوی کوچه مون ایستاد بعدش پرواز کرد بالای سرمو کلوا و نون از بالا به منو چند نفر دیگه داد تعییرش چیه
احسان
4 هفته پیش

من خواب دیدم سه تا کلاغ روبروی من روی دیوار نشسته بودن یکی کلاغ معمولی یکی کلاغ سیاه و سفیدکه شبیهش اصلا نیست و یکی دیگه هم کلاغ سفید یکدست که یک چشمش انگار کور بود،کلاغ سیاه و سفید کمی شبیه شانه به سر بود ولی در خواب من همه را کلاغ میدیدم،کلاغ سفید کامل پروازکرد واز پنجره اوند تو پیش من،انگار حرف میزد تعبیرش را میشه توضیح بدین
بازدیدکننده
1 ماه پیش

من خواب دیدم که یه پرنده خیلی بزرگ اومده روی تخت خوابم بعد من فراریش دادم تو خواب ترسیده بودم معنیش چیه
سمين
2 ماه پیش

سلام من خواب ديدم دوتا عقاب بزرگ دارن تو آسمون پرواز ميكنن كه يهو يكيشون كه انگار از اول مريض هم بود تو همون آسمون مرد و وقتي ميوفتاد يه دونه تخم ازش افتاد كه افتاد تو دست من و منم همينجوري نگاش ميكردم و ناراحت بودم ولي خوشحالم بودم كه اون يكي عقاب سالمه و با قدرت داره پرواز ميكنه، ميشه تعبيرش رو بگيد
صدف
2 ماه پیش

سلام. من خواب دیدم که من و خانوادم تفریح بودیم که یه کلاغ با بالهای بزرگ اومد سمت ما و کمک خواست که میگفت دو تا خرس ۱۲ تا از تخم هاشو خوردن. ما کمکش کردیم بقیه تخم هاشو نجات دادیم. بعدش من رفتم سمت تخم کلاغها و یه نوزاد اونجا دیدم بغلش کردم و به همه گفتم که این بچرو بدیم به یکی از فامیلامون که بچه دار نمیشن(در واقعیت یکی از اشناهامون بجه دار نمیشه ). تعبیر خوابم چیه
سولماز
3 ماه پیش

سلام وقت بخير خواب ديدم که يه پرنده سفيد بود که کنارم خيلي مونده بودوبه من عادت کرده بود ولي من از پرنده خوشم نميومد يعني درواقعيت هم خوشم نمياد...بعد من به دختر عمم گفتم که اونو ببره از اتاق بيرون و اونم تو دستش گرفت که پرنده رو ببره ولي پرنده بال بال ميزد که کنارم بمونه و منم درو ميبستم که به بالش در خورد ولي چيزيش نشد...و آخرش اومد تو اتاق و نرفت و منم ازش ميترسيدم يکم
Mona
3 ماه پیش

سلام خسته نباشيد من خواب ديدم دو تا پرنده رو توى يه زيرزمين قايم و زندونى كردم يكيشون قرمز يكى آبى بود ... بعد رفتم دنباشون ازادشون كردم ولى همه ميخواستن بكشنشون و اونا دوباره به من پناه اوردن و مجبور شديم دوباره بريم تو همون زيرزمين و در رو قفل كنيم ... معنيش چى ميتونه باشه ؟
بازدیدکننده
3 ماه پیش

در خواب دیدم دوتا پرنده خیلی زیبا با بالهای رنگی به من پناه آورده اند درخواب حس خوبی داشتم
بازدیدکننده
4 ماه پیش

سلام خوابی دیدم پسرم که مرده یه پرنده سفیدوبنفش به ماداد تعبیرش چیست
بازدیدکننده
4 ماه پیش

خیر و برکت در زندگیش جاری میشه
سمیرا
4 ماه پیش

مادر من خواب دیده یه پرنده مدفوع میکنه روی سرش بعد همون پرنده بزرگ میوفته روی سرش طوری که مادرم زبون خودشو محکم گاز میگیره تعبیرش چیه
ناشناس
7 ماه پیش

سلام خسته نباشید. من خواب دیدم در رو که باز کردم کلی پرنده سفید دیدم پرنده ها زیبا بودند اما وقتی بهشون دست زدم یه حالت بی جان داشتند، منم به خونه یکی از همسایه هامون که قبلا خواستگارم بوده رفتم میگفتند دامپزشکن در حالی که در واقعیت اینطور نیست در رو که باز کردن برادر خواستگار قبلیم با یه حالت سرسنگین گفتند یکی از اون پرنده ها رو بیار تا برم بیارم هیچ کدوم از اون پرنده ها تو خونمون نمونده بودند.\r\nبا تشکر
امین
8 ماه پیش

سلام خسته نباشبد من خواب دیدم دو تا پرنده ی سفید که یکیش پرواز کرد رف اون یکی هم تو دستم رو نوکشو فرو برد از اون منقار درازا بودن بعد من دردم گرفت قشنگ فرو کرد تو دستم ولی خون نیومد منم دیدم دردم گرفت پروندمش میشه بگین تعبیرش چیه ممنون
دیدگاه خود را ثبت نمایید