دیدن پستان بند (سوتین) در خواب چه تعبیر دارد؟/ تعبیر خواب پستان بند

  دوشنبه، 13 اسفند 1397   زمان مطالعه 2 دقیقه
دیدن پستان بند (سوتین) در خواب چه تعبیر دارد؟/ تعبیر خواب پستان بند
دیدن پستان بند در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب پستان بند را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیرگران با توجه به نوع خواب دیده شده تعابیر مختلفی را بیان کرده اند ولی تعبیر کلی آن این است که اگر مرد خواب پستان بند را ببینید به معنای ناراحتی و اندوه برای اوست ولی اگر زن خواب پستان بند را ببیند به معنای خوشبختی و خوشحالی برای او می باشد .

تعبیر خواب پستان بند به روایت محمد بن سیرین

 • تعبیر پستان‌بند برای زن‌ها، عزت و مقام و کامیابی و پیروزی می‌باشد، ولی تعبیرش برای مردها، زخم شلاق و غم و اندوه و نگرانی است.
 • اگر زنی در خواب ببیند پستان‌بند دارد، یـعـنـی مال و نعمت به دست می‌آورد و شاد و خوشحال می‌شود، ولی اگر مردی در خواب ببیند که پستان‌بند دارد، یـعـنـی بی‌یار و یاور شده و کسی او را به مقصود و خواسته‌اش نمی‌رساند.
 • اگر زنی در خواب ببیند پستان‌بند نو و جدیدی دارد، یـعـنـی مقام و عزت به دست می‌آورد و کامیاب می‌شود .

تعبیر خواب پستان بند به روایت منوچهر مطیعی

 • داشتن پستان بند براي زنان امري است عادي که بر زيبايي و تناسب آنها مي افزايد و براي مردان غير طبيعي است و زشت.
 • در خواب نيز همين معني را مي رساند چون اگر مردي در خواب ببيند که پستان بند بسته با آشفتگي کارها و نابساماني امور شغلي رو به رو مي شود بي آن که جنبه مالي و مادي داشته باشد ولي اگر زني ببيند که پستان بند بسته براي او شعفي پيش مي آيد مخصوصا پستان بند نو و سفيد باشد.
 • تعارف پستان بند به ديگري تامين شرف و آبروست براي هديه گيرنده.
 • اگر زني به زني ديگر پستان بند تعارف کند يا براي او از بازار بخرد عملي مي کند که در نتيجه به گيرنده پستان بند سودي اخلاقي مي رسد نه مالي و چنانچه اين پستان بند به مردي تعارف شود کاري انجام مي گيرد که به حيثيت و آبروي او خدشه وارد مي آيد.
 • پستان بند براي دختران جوان نويد عشق است ولي براي پسران جوان نامطلوب است.

تعبیر خواب پستان بند از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

 • خواب دیدن اینکه سوتین می پوشید، بیانگر حمایت و حفاظت است. شاید شما نیاز دارید که روح خود را ارتقا دهید.
 • تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر جنبه ی پرورش یافته (بالغ) و احساسات مادری باشد
 • خواب دیدن اینکه سوتین نبستید، بیانگر این است که شما دیسیپلین یا کنترل ندارید.

تعبیر خواب پستان بند از دیدگاه اچ میلر

 • دیدن پستان بند در خواب برای خانم ها به معنای ثروت و قدرت است . 

تعبیر خواب پستان بند در کتاب سرزمین رویاها

 • خواب سینه بند : یکنفر دیگر ازچیزی که شما خواستارش هستید استفاده می کند .
 • سینه بند زنتان : مراقب رقیب باشید .
 • سینه بند اشخاص دیگر : معشوق شما را رها می کند
 • شما یک سینه بند می خرید: وضعیت روحی شما مختل می شود .
 • یک سینه بند گم میکنید : با شخصی آشنا می شوید که برای شما بسیار سودمند خواهد بود .
 

دیدگاه ها