دیدن پسته در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پسته

  دوشنبه، 13 اسفند 1397   زمان مطالعه 4 دقیقه
دیدن پسته در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب پسته
دیدن پسته در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب پسته را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

همانطور که در بیداری خوردن پسته انسان را مشغول کرده و از تمرکز در امور مهم دور می‌گرداند دیدن آن در خواب نیز بیانگر درگیری‌های ذهنی و مشغولیات فکری فرد بیننده خواب است. 

تعبیر خواب پسته به روایت محمد بن سیرین

 • تعبیر پسته ، مال و اموال می‌باشد.
 • اگر ببینی مغز پسته داری، یـعـنـی به اندازه آن از انسان خسیسی مال و اموال به دست می‌آوری.

تعبیر خواب پسته به روایت دانیال نبی(ع)

 • تعبیر درخت پسته، مردی است که ثروتمند و خسیس می‌باشد.

تعبیر خواب پسته به روایت یوسف نبی (ع)

 • تعبیر خواب پسته با مرد درگیری و جر و بحث است
 • تعبیر خواب پسته برای زن مانند تعبیر خواب شنیدن صدای سگ ، غیبت و بدگویی است

تعبیر خواب پسته به روایت استاد مدنی

 • اگر کسی خواب دیده باشد پسته ای را که روی آن پوست است را در دست دارد نشان میدهد که با افراد صدیق و بی ریا سر و کار خواهد داشت ،
 • چنان چه آن را از کسی یا مکانی بخرد تنوع و سرگرمی های زیاد و جدیدی را به دنبال خواهد داشت ،
 • اگر آن را دور بریزد و یا به هر طریقی اصراف کند ، نشانگر کار و تلاش هایی است که بیهوده و بدون داشتن برنامه و هدف انجام می دهد ،
 • اگر آن را خورد و مزه ی تلخ یا بدی داشت به علامت غصه و نگرانی های نسبتا طولانی ست ،
 • اگر داخل آن کرم بود و یا خراب شده بود بیان کننده ی جدا شدن از یک انسان عزیز و دوست داشتنی است ،
 • اگر ببیند از خوردن آن لذت می برد و یا طعم لذیذی دارد نشان دهنده ی این است که شخص به روابط بهتر و صمیمی تری با دیگران دست خواهد یافت 
 • چنان چه آن را به تعداد خیلی زیاد و در یک جا ببیند از رسیدن به یک هدف بزرگ خبر می دهد.

تعبیر خواب پسته به روایت منوچهر مطیعی

 • تعبیر خواب پسته فکر است
 • پسته در خواب اشتغال ذهني و فکري است که گاه مي تواند سرگرم کننده يا اميد بخش هم باشد.
 • ديدن پسته در خواب به اين معني است که فکر مي کنيد
 • چنانچه ديديد ظرفي پسته مقابل خويش داريد خواب شما مي گويد که در روزهاي آينده ذهن و فکري مشغول خواهيد داشت و به چيز يا چيزهايي که پيش مي آيند فکر مي کنيد.
 • اگر زن ها در خواب پسته ببينند غيبت مي کنند و پشت سر اين و آن حرف مي زنند.
 • چنانچه ببينيد که کسي پسته به شما داد باعث آشفتگي خاطر شما مي شود و اگر دهنده پسته آشنا باشد موضوع خانوادگي است.
 • پوست پسته بدون مغز در خواب غم است و نتيجه مايوس کننده يک کار به خصوص که انجام مي دهيد.
 • اگر ظرفي پر از پوست پسته در خواب ديديد در کاري شکست مي خوريد ولي اگر مغز پسته ديديد توفيق خواهيد يافت و بدون زحمت زياد سودي قابل توجه عايدتان مي شود
 • . اگر مردي زن دار و متاهل ببيند که همسرش به او مغز پسته تعارف مي کند صاحب فرزند خوب رو و باهوش و فراستي مي شود.
 • درخت پسته خانواده پرهياهو و شلوغ است.
 • چنانچه مردي سالمند ببيند که در خانه اش درخت پسته روئيده و بار پسته تازه دارد همه افراد خانواده اشت يک جا جمع مي شوند و موردي پيش مي آيد که گرد هم مي آيند و زياد جر و بحث مي کنند.
 • اگر دختر جواني ببيند که مغز پسته مي خورد عاشق مي شود و ازدواج مي کند اما ازدواج او بعد از حرف هاي زياد و گفتگوي طولاني انجام مي پذيرد.
 • زنها اگر از يکديگر مغز پسته بگيرند حرف است و چيزهايي است که درباره هم مي گويند.
 • به هر حال ديدن پسته در خواب فکر است و اشتغال ذهني و اگر در جائي ديديد که پسته را غم و غصه نوشته اند درست نيست و ثابت نشده است.

تعبیر خواب پسته به روایت شیخ طوسی

 • اگر پسته را فرقی نمی کند با پوست باشد یا بدون پوست از دست معشوق خود بگیری بسیار نیکوست و نشان میدهد شادمانی های زیادی در رابطه ی شما به چشم خواهد خورد و به هر آنچه که میخواهید می رسید ،
 • اگر او مغز پسته را داخل دهان شما گذاشت بدست آمدن لذت و منفعت در مدت زمان کوتاه تعبیر می شود و بطور کلی دوام زیاد رابطه ، داشتن زندگی شاد و خشوبخت ، سلامتی یافتن و تجربه کردن روزهای نیکو و به یاد ماندنی از دیگر معانی همین رویا و با همین موضوع است.

تعبیر خواب پسته به روایت استاد طباطبایی

 • خیلی از مردم در این مورد احساس نگرانی داشتند و تصور میکرده اند که اگر به مرده ای پسته بدهند دلالت بر خبر های بد و نحس است در جایی که چنین ادعایی اصلا صحت ندارد و فقط در بعضی موارد معانی ناخوشایند دارد ،
 • اگر پدر یا مادر مرده به شما پسته تعارف کند به این نشانه است که اوضاع مالیتان در چند سال اینده رو به بهبود خواهد رفت و پیشرفت های ریز و درشت زیادی در زندگیتان خواهید داشت ،
 • اگر از مادربزرگ یا پدربزرگ مرده گرفتی خبر از پیشامدهای غیر منتظره و یا هیجان انگیز میدهد ،
 • اگر از دوست مرده پسته گرفتی نشانه ی ناآرامی عصبیست که بطور ناگهانی فروکش میکند،
 • اگر از اقوامی مانند عموی دایی خاله عمه و یا فرزندان اینها گرفتی خوب است و سعادت و نیکبخیت را خبر میدهد و چنان از بیگانگان دریافت کنی بیانگر بازگشت به وضعیت های بحرانی ، نامطلوب یا سخت است !

دیدگاه ها