دیدن قابلمه در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب قابلمه

  دوشنبه، 30 اردیبهشت 1398   زمان مطالعه 2 دقیقه
دیدن قابلمه در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب قابلمه
دیدن قابلمه در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب قابلمه را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

  • در اين جا منظور از قابلمه ديگي است کوچک و دردار که در آن چفت و بست دارد و بسته مي شود و گاه نيز دو ياسه ظرف با يک دسته به هم متصل مي شوند از آن نوع که بچه ها به مدرسه مي برند يا کارگران براي بردن غذا به محل کار خويش از آن استفاده مي کنند. اين جا هدف همين ظرف است نه ديگ و ديگدان و ديگچه که در آشپزخانه ها درون آن ها غذا پخته مي شود. ديدن اين نوع قابلمه در خواب نشان سفر است و مسافر. چنانچه در خواب ديديد که قابلمه اي داريد و همراه خويش مي بريد به سفر مي رويد و اگر ديديد قابلمه اي براي شما مي آورند مسافري به شما وارد مي شود يا مهماني به خانه شما مي آيد که از راهي دور آمده و شب و روزي مي ماند. اگر ديديد قابلمه اي هست و شما از درون آن غذا مي خوريد سوغات دريافت مي کنيد. ارزش سوغات بستگي دارد به ميزان علاقه و اشتهاي شما نسبت به غذائي که از درون آن قابلمه مي خوريد. اگر غذا را دوست داشته باشيد و با رغبت بخوريد سوغات ارزنده اي براي شما مي آورند يا هديه اي گران بها دريافت مي کنيد يا پولي به شما مي رسد که انتظارش را نداريد و اگر آن غذا خوب نباشد و با بي رغبتي بخوريد سوغات بي ارزش خواهد بود. اگر بيننده خواب ببينيد که قابلمه اي را از غذا پر مي کند تا به کسي بدهدسوغات مي برد يا هديه مي دهد.اگر بيننده خواب ببيند قابلمه اي را از غذا پر مي کند که خودش همراه ببرد به سفر مي رود و سوغات مي برد. اگر يديد که همسرتان قابلمه دوتائي و سه تائي را از غذا پر مي کند و مي بندد صاحب فرزند مي شويد.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین 

  • خواب دیدن قابلمه دلالت بر کدبانوی خانه دارد و اگر عیب و نقصی هم در آن باشد تعبیر آن مربوط به صاحب خانه می باشد. اگر قابلمه را سالم و نو خریدید حال کدبانو خوب است ولی اگر در قابلمه نقصی وجود دارد احوالات او بر وفق مراد نیست.اگر در قابلمه گوشت و غذا بود به بیننده خواب روزی بی حساب می رسد.

تعبیر خواب به روایت امام صادق

  • تعبیرهای قابلمه عبارتند از: ۱- مرد و سرپرست خانه ۲- کدبانوی خانه ۳- رئیس و حاکم شهر ۴- خدمتکار ۵- کسی که عهده‌دار و مسئول و وکیل تامین نیازمندی‌ها می‌باشد.

تعبیر خواب به روایت خالد محد العنبری

  • تعبیر خواب قابلمه در خواب بر انسانی دلالت می کند که بسیار دانا و اهل فضل است. اگر کسی خود را در عالم رؤیا در حال پختن غذا در قابلمه ببیند پول بسیار زیاد و حلال به دست می آورد.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

  • تعبیر خواب قابلمه این است که اتفاقات بی‌اهمیت شما را به درد سر خواهد انداخت.اگر دختری قابلمه را در حال جوشیدن آب ببیند سرگرم اتفاقات اجتماعی می شود.اگر در خواب قابلمه ی شکسته دیدید علامت نا امیدی بزرگ و سختی است .

دیدگاه ها