سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

دیدن قوچ در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب قوچ

  شنبه، 28 اردیبهشت 1398   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن قوچ در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب قوچ دیدن قوچ در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب قوچ
دیدن قوچ در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب قوچ را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

  • ديدن قوچ در روياهاي ما مبارک است و مبشر خير و برکت و نعمت مي باشد. يکي از معبران نوشته است که قرباني کردن قوچ در خواب نشان رستگاري بيننده خواب است ولي اگر به عنوان استفاده از گوشت حيوان باشد همين طور که گفته شد نعمت و برکت است زيرا گوشت حيوان حلال گوشت خير و برکت تعبير شده است. قوچ در خواب اگر سفيد باشد بهتر از آن است که سياه باشد. قوچ لاغر و ضعيف فقط نعمت است ولي قدرت نيست.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

  • اگر در شخص در خواب ببیند قوچی او را تعقیب می مکند یعنی ممکن است مصیبیتی بر او وارد شود. اگر شخص در خواب ببیند که قوچی در حال چرا می باشد یعنی دوستان قدرتمندی دارد که به زودی به وی نفعی می رسانند.
  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  از میان خبرها  
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله در مصاحبه دکتری