سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

دیدن رشته در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب رشته

  شنبه، 31 فروردین 1398   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن رشته در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب رشته دیدن رشته در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب رشته
دیدن رشته در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب رشته را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

  • رشته، رشته امید است و خیر و برکت و نعمت. رشته را از خمیر آرد تهیه می کنند و چون آرد و خمیر آرد و گندم و نان همه در خواب های ما خوب هستند رشته نیز خوب است. به طور سنتی ما شب های عید رشته پلو می خوریم. این کار از همین عقیده ریشه گرفته یا تعبیر بر مبنای این سنت و عقیده استوار است که رشته در خواب رشته امید است و نعمت و برکت و دیدنش در خواب نیکو است به هر حال که باشد. فقط اگر رشته را دور بریزید و تباه کنید خوب نیست.
  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر