سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

دیدن سکه در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب سکه

  دوشنبه، 02 اردیبهشت 1398   زمان مطالعه 2 دقیقه
دیدن سکه در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب سکه دیدن سکه در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب سکه
دیدن سکه در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب سکه را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

  • ديدن سکه امروز در خواب نقشي از خواهش هاي نفساني و تجلي تمايالات کوچک و کم ارزش و کم تاثير زندگي است در خواب و چنانچه در روياها سکه مشاهده کنيم تعبير کلي اين است که با يک امر تفنني رو به رو خواهيم شد. اگر در خواب ببينيد که در جيب خود تعداد زيادي سکه داريد قدرت شما را در برآوردن آرزوهاي بزرگتان نشان نمي دهد بلکه گوياي اين است که در آينده به امور تفنني خواهيد پرداخت و مسائلي شما را سرگرم مي کنند که تاثير بزرگي در زندگيتان ندارند. اگر در خواب ببينيد که سکه اي در راه يافتيد خبري به شما مي رسد و چيز کوچکي براي مدتي کوتاه شما را دل خوش مي سازد و اگر دست در جيب خويش کرديد و دريافتيد که سکه اي داشته ايد که آن را گم کرده ايد اندوه کوچکي براي شما پيش مي آيد که دوامش نيز اندک است. ابن سيرين در اين مورد نوشته: از جانب فرزند نگران مي شويد. اما چون ارزش سکه با ارزش فرزند قابل مقايسه نيست نمي توان گم شدن سکه را به نگراني درباره فرزند تعبير کرد با اين وجود عقيده معبران کهن محترم است. اگر در خواب ديديد کسي مشتي سکه به شما داد، نشان آن است که کسي به شما اعتماد مي کند و احتمالا مورد مشاوره قرار مي گيريد و راي و عقيده شما راه گشاي مشکل ديگري خواهد شد و اگر شما به کسي يک مشت سکه داديد از رنج و اندوه و غم فارغ مي شويد. داشتن سکه طلا همانقدر که در بيداري خوب است و دارنده اش را خوشحال مي کند در خواب نيکو نيست چون ابتلا و گرفتاري را نشان مي دهد به خصوص اگر روي آن نقشي باشد و شما آن نقش را در خواب ببينيد. تنها مورد استثنايي آن است که روي سکه يا پلاک طلاي شما اسماالله يا شمايل اوليا نقش شده باشد که بسيار خوب است.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

  • ديدن سكة طلا در خواب ، نشانة سفرهاي دريايي و لذت و خوشي از سفرهاست .
  • ديدن سكة نقره در خواب ، علامت آن است كه در صميمي ترين خانواده ها اختلاف و دعوا بوجود مي آيد .
  • اگر دختري خواب ببيند نامزدش سكه اي نقره به او مي دهد ، دلالت بر آن دارد كه نامزدش او را ترك مي گويد .
  •  ديدن سكة مسي در خواب ، علامت دردهاي جسماني و نوميدي است .
  • ديدن سكة نيكلي ، نشانة آن است كه كارهاي پست به عهدة شما گذارده خواهد شد .
  • اگر در خواب سكة نقره اي به نظرتان شفاف و درخشان بيايد ، يا ميان ديگر سكه هاي شما جلوة خاصي داشته باشد ، نشانة سعادت و خوشبختي است.
  دیدگاه ها
Mobina
Mobina
1 ماه پیش
با سلام من خواب دیدم با پدرم رفتیم که سکه بخریم ولی مناسبتش یادم نیست اما وقتی به یه مکانی میرسیم من سکه رو در میارم که میبینم تو هر پاکت مقداری سکه خارجی و اسکناس خارجی با رقم های بالا هست همش میگفتم جدا جدا پول هرکدام خیلی میشه و از یه طرف میگفتم من که نفهمیدم چقدر بابتش پول دادیم شاید سرم کلاه بره.یه خانوم که کنارم بود و احساس میکردم دزده ازم پرسید پولات چقدره و کی داده منم گفتم خودم تو قلکم جمع کردم و برای ساخت مهدکودک یا... جمع کردم که از خواب پریدم دیدم اذان داده میزنه ولی نگران تعبیرشم
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر