سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

دیدن سوسک در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب سوسک

  سه شنبه، 03 اردیبهشت 1398   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن سوسک در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب سوسک دیدن سوسک در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب سوسک
دیدن سوسک در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب سوسک را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • اگر در خواب دیدید که سوسکی روی سر شما در حال حرکت است نشانه خوب و مناسبی برای روابط عاشقانه و یا کاری شما نخواهد بود. اگر این سوسک سیاه باشد علاوه بر رخ دادن اتفاق بد یمن، خبر از سحر و جادو هم خواهد داد. پرواز کردن سوسک (سوسک بالدار) نشانه شانس در کار و عشق است. 
 • تعبیر دیدن سوسک در خواب نشانه پرحرارت بودن و احساس گرم شما در رابطه با دیگران می باشد و اطرافیان باید از وجود این هیجان و حرارت آگاهی داشته باشند تا به شما حسادت نکنند.
 • در برخی از موارد دیدن سوسک در خواب نشانه غم و اندوه است و اگر در خواب دیدید که سوسکی از سمت بالا به پایین می افتد نشانه این است که پروژه کاری شما متوقف می شود.
 • دیدن سوسک های زیاد در خواب نشانه بدست آوردن چیزی است.
 • دیدن سوسک بالدار در خواب نشانه شانس در عشق و کار برای خواب بیننده است.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • کشتن سوسک رفع زحمت است و ایجاد خوش دلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن اگر چه ضعیف و ناتوان باشد.
 • دیدن سوسک‌های زیاد تشویش و نگرانی است به خصوص اگر در خانه خودتان باشد.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

 • اگر در خواب سوسک را بکشید، دلالت بر سعادت و زندگی پرثمر دارد.
 • اگر در خواب سوسك پردارى ببینید، به این معنا است كه دچار گرفتارى می‌شوید.
 • اگر خواب ببینید سوسکی روی بدن شما راه می‌رود، دلالت بر آن دارد که مدت کوتاهی تنگ دست و بیمار خواهید شد.

تعبیر خواب به روایت لیلا برایت

 • اگر در خواب سوسكى را بكشید، نشانه آن است كه در كارتان موفق می‌شوید.
  دیدگاه ها
مهسا
مهسا
2 هفته پیش
در خواب دیدم که خانواده ام مارمولک و سوسک های زیادی را می کشند و جمع آوری میکنند که به شخصی بفروشند ،آن شخص کودکی داشت که آنهارا میخورد،من از کشتن و جمع آوری آنها چندشم میشد
  آخرین تصاویر