دیدن تابوت در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب تابوت

  دوشنبه، 27 اسفند 1397   زمان مطالعه 7 دقیقه
دیدن تابوت در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب تابوت
دیدن تابوت در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود. تعبیر خواب تابوت را می تولنید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • بسیاری از انسانها بطور غریزی از مرگ وتابوت میترسد این طبیعی است. اما دیدن تابوت در خواب بد نیست . تابوت در تعبیر خواب بسیاری به جا و مکان و ملک گفته شده است ساختن تابوت و یا حمل کردن تابوت ساختن خانه در این دنیاست.
 • تابوت در تعبیر خواب، با سمبل هایی مثل مرگ و متوقف شدن و مرده مرتبط است. ممکن است هم اکنون و در زندگی بیداری، احساس کنید که موضوعی رو به اتمام است. مثل یک شغل، یک رابطه ی احساسی یا دوره ای از زندگی. پایانی که ممکن است برای شما ناراحت کننده باشد یا نوعی فقدان را برای شما ایجاد کرده باشد. بسیار اهمیت دارد که با دیدن تابوت چه احساسی در شما ایجاد می شود. اگر دیدن تابوت برای شما ناراحت کننده و ترسناک جلوه کند، یعنی احساس می کنید که توانایی رو به رو شدن با این تغییرات را ندارید. شاید لازم باشد تا برخی عقاید کهنه را کنار گذاشته و مسیر زندگی خود را تغییر دهید.
 • این خواب پیامی از جانب ناخودآگاه شماست مبنی بر این که توجه داشته باشید در حال فدا کردن چه چیز هایی در زندگی خود هستید. یعنی چه ویژگی ها و ارزش هایی را زیر پا می گذارید تا به خواسته های جدید خود نائل شوید. اگر شهیدی که در خواب خود مشاهده می کنید را در زندگی بیداری بشناسید، لازم است تا توجه داشته باشید او برای شما یادآور چه احساسات و ویژگی های اخلاقی است. این ویژگی ها نشان می دهد که شما در حال فدا کردن چه چیزی هستید و در تلاش هستید چه دستاورد جدیدی را با این ایثارگری به دست آورید
 • دیدن تابوت در خواب نمادی از رحم است. بیانگر افکار و ترس شما از مرگ می باشد. اگر تابوت خالی باشد . بیانگر تفاوت های ناسازگار است. تعبیر دیگر این است که تابوت بیانگر ایده ها و عاداتی است که دیگر استفاده نمی شوند و می توانند کنار گذاشته شوند.
 • این خواب پیامی از جانب ناخودآگاه شماست که با این فقدان و تغییرات کنار آمده و اجازه ندهید که تداوم آن ها شما را دچار ناراحتی کند. از توقف و انفعال بپرهیزید و اجازه دهید که اتفاقات جدید یک به یک رخ دهند.
 • تعبیر خواب زنده شدن مرده در تابوت: مرده در تعبیر خواب روان شناسی، اشاره به بعدی از شخصیت و اعتقادات شما دارد که در زندگی بیداری از بین رفته است یا این گونه احساس می کنید که لازم است تا با فقدان آن کنار بیایید. زمانی که مرده در تابوت خود زنده می شود، یعنی بر خلاف تصور شما، این افکار از بین نرفته اند و همچنان در حال تاثیر گذاشتن بر شما هستند. بسیار اهمیت دارد که زنده شدن مرده چه احساسی را در شما ایجاد می کند و آن شخص برای شما سمبل چیست؟
 • اگر فردی که در خواب زنده می شود را در زندگی واقعی بشناسید، توجه داشته باشید که دیدن این شخص برای شما چه احساسات یا خاطراتی را زنده می کند؟ اگر دیدن زنده شدن مرده برای شما ترسناک جلوه کند به این معناست که در زندگی واقعی، در حال فرار از یک حقیقت هستید یا از گرایش خود به عقیده ای خاص که احساس می کنید برای شما نامطلوب است ناآگاهید. این خواب از شما می خواهد تا با حقیقت خود با شجاعت رو به رو شده و اجازه ندهید که این ترس شما را کنترل کند.
 • تعبیر خواب تابوت شهید: شهید در خواب می تواند با مفهوم فداکاری و ایثارگری مرتبط باشد. شهیدی که در خواب مشاهده می کنید، سمبل بخشی از افکار و شخصیت شماست که در راه رسیدن به هدف یا عقیده ای جدید فدا شده است. بسیار اهمیت دارد که دیدن تابوت شهید چه احساسی را در شما ایجاد می کند.
 • اگر ببینی روی تابوتی قرار داری که بروی زمین حرکت می‌کند و می‌رود، تعبیرش این است که به مسافرت خواهی رفت.
 • اگر ببینی تابوت مرده‌ای را برداشته‌ای و می‌بری، یـعـنـی به خدمت «پادشاه» مشغول می‌شوی و از او خیر و نیکی می‌بینی.
 •  اگر ببینی عده‌ای در حال بردن تابوت هستند، یـعـنـی شخصی که تابوتش را می‌بردند با ظلم و ستم حکومت و فرمانروائی خواهد نمود (به تعداد افرادی که او را تشییع و همراهی می‌کردند). اگر ببینی فوت کرده‌ای و مردم جنازه تو را در تابوت قرار داده و تشییع و همراهی می‌کنند، یـعـنـی شرافت و بزرگی به دست می‌آوری، ولی گناهکار خواهی بود، و یا بر آن عده‌ای که تو را تشییع می‌کردند حکومت و ریاست می‌کنی

تعبیر خواب تابوت به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر ببینی مرده‌ای و تو را در تابوت گذاشته‌اند، تعبیرش خوب و نیکو می‌باشد، ‌‌‌‌‌ ولی اگر تو را دفن کردند، تعبیرش بد خواهد بود.
 • اگر ببینی عده ای در حال بردن تابوت هستند یـعـنـی به اندازۀ قدر و ظرفیت خودت بزرگی و عظمت به دست می‌آوری.
 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی شخص زنده‌ای را در تابوت گذاشته‌ و میبرند، ولی کسی تابوت او را همراهی نمی‌کند، یـعـنـی عزت و جاه و مقام و کارش دچار عیب و نقص خواهد بود،‌‌‌‌‌ ولی اگر مردم او را همراهی می‌کردند، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.
 • اگر ببینی روی تابوتِ سنگینی قرار گرفته‌ای، یـعـنـی به مردم ظلم و ستم می‌کنی ، ولی اگر سبک بود، یـعـنـی به مردم سختی و فشار وارد نمی‌کنی و حال و روز تو بهتر می‌شود.
 • اگر ببینی از روی تابوت افتاده‌ای یا کسانی که تو را میبردند تو را انداخته‌اند، یـعـنـی عزت و جاه و مقام تو از بین رفته و کار تو گره خورده و متوقف می‌شود.

تعبیر خواب تابوت به روایت علامه طباطبایی

 • نفایس نوشته تابوت ملک وسیع و بزرگ است و مرده مال حرام در حالی که مرده را مال و منال و خیر و برکت تعبیر کرده است.

تعبیر خواب تابوت به روایت امام جعفر صادق(ع)

 • تعبیرهای تابوت عبارتند از:
 1. بزرگی
 2. حکومت
 3.  عزت و جاه و مقام.

تعبیر خواب تابوت به روایت منوچهر مطیعی

 • اگر در خواب تابوت ديديد نترسيد زيرا عمر شما طبيعي است و ديدن تابوت در خواب ارتباطي با مرگ و زندگي ندارد
 • اگر ديديد خودتان تابوت مي سازيد ساختمان مي سازيد ساختماني که ساليان دراز بر جا مي ماند و خودتان هم از آن بهره مند مي گرديد.
 • اگر در خواب ديديد که تابوتي را به دوش مي برند و شما هم در زمره تشييع کنندگان هستيد خبري از غايب به شما مي رسد يا به چيزي که از آن دل بريده ايد اميدوار مي شويد.
 • اگر گمشده اي داريد که آن را از دست رفته مي پنداريد باز مي يابيد.
 • اگر در خواب ديديد که تابوتي پوشيده است و ندانستيد درون آن چيست يا کيست با موردي برخورد مي کنيد که نمي دانيد سود بخش است يا زيان آور که ممکن است سود آور باشد.
 • به هر صورت ديدن تابوت در خواب وحشتناک نيست و نبايد بيننده خواب بترسد.

تعبیر خواب تابوت از دیدگاه آنلی بیتون

 • دیدن تابوت در خواب، بیانگر وقوع یک اتفاق ناگوار است. دیدن جنازه در تابوت، نشانه‏ى غم و ناامیدى است.
 • اگر خواب ببینید در تابوتى هستید، یعنى بیمارى خطرناکى شما را تهدید مى‏کند.

تعبیر خواب تابوت از دیدگاه لیلا برایت

 • دیدن تابوتی خالی در خواب، نشانه‏ی آن است که از موضوعی نگران می‏شوید.
 • اگر در خواب زیر تابوتی را بگیرد نشانه‏ ی شنیدن اخبار خوب است.

تعبیر خواب تابوت از دیدگاه لوک اویتنهاو

 • تابوت : زندگی طولانی و خوش
 • دراز کشیدن درون یک تابوت: موانع بر سر راه

تعبیر خواب تابوت در کتاب سرزمین رویاها

 • شما در یک تابوت دراز کشیده اید:تمامی آرزوهایتان براورده میشود.
 •  نزدیک شما در یک تابوت خوابیده اند:پول فراوان به دست می آورید.
 • یک دوست در یک تابوت:شانس بزرگ در کار.

تعبیر خواب تابوت در کتاب فرهنگ تفسیر رویا

 • این تصویر تقریبا همیشه یادآور فناپذیری شخص رویابین است. افکار احساسات پیرامون مرگ اغلب در پس زمینه ذهن ما جا خوش کرده‌اند و تصویر تابوت در رویا کند و کاوی در چگونگی ارتباط شما با مرگ است.
 • گاهی اگر کسی را در تابوت دیدید، میل مخفی بیرون رفتن آن شخص از زندگی شما در رویا به تصویر کشیده شده است.
 • شاید هم نگران سلامت او هستید و یا می‌ترسید که او را از دست بدهید.

1 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
زهرا
4 هفته پیش

با سلام پدرم دوبار ب خواب اطرافیان آمده دفعه ی اول گفته برای من خانه ای شیشه ای میخواهد بسازد دفعه ی دوم کسی در خواب میبیند خانه ای بسیار بزرگ در محله ی ما ساخته شده ک تماما آینه کاری و زیبا بوده جویا میشود که خانه از کیست پدرم میگوید این خانه را برای دخترم ساخته ام(یعنی برای من)تعبیر این خواب چیست.ممنون ازشما