دیدن تانکر(مخزن) در خواب چه تعبیری دارد؟/ تعبیر خواب تانکر

  یکشنبه، 26 اسفند 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن تانکر(مخزن) در خواب چه تعبیری دارد؟/ تعبیر خواب تانکر
دیدن تانکر در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب تانکر را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب تانکر از دیدگاه آنلی بیتون

  • دیدن تانکر در خواب ، نشانه آن است که ورای توقع و انتظار خود به کامیابی و خوشنودی دست خواهید یافت.
  •  اگر خواب ببینید از تانکری مایه ای چکه می کند ، نشانه آن است که در ارتباط با کار و حرفه خود زیان خواهید دید.

دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید