دیدن تهی دست(فقیر) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب تهی دست

  دوشنبه، 20 اسفند 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن تهی دست(فقیر) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب تهی دست
دیدن تهی دست در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود. تعبیر خواب تهی دست را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب تهی دست از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر در خواب مشاهده کنید، فقیر شده ‏اید، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.
 • مشاهده‏ ی افراد فقیر و تهیدست در خواب، به این معنا است شخصی از شما درخواست کمک دارد
 • ﺩﻳﺪﻥ ﻓﻘﻴﺮﻱ ﭘﻴﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺍﺳﺖ. ﻭ ﺧﺒﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺭﺳﻮﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ. ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺕ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺁﺳﻴﺐ ﻭﺍﺭﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
 •  ﺩﻳﺪﻥ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺬﻝ ﻭ ﺑﺨﺸﺶ ﺑﻪ ﻓﻘﻴﺮ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻭ ﺧﺮﺳﻨﺪﻱ ﺍﺯ ﻭﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 •  ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺍﺯ ﺑﺨﺸﺶ ﺑﻪ ﻓﻘﻴﺮﻱ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ , ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

تعبیر خواب تهی دست در کتاب سرزمین رویاها

 • ﺧﻮﺍﺏ ﻳﻚ ﻓﻘﻴﺮ: ﺷﺎﻧﺲ
 • ﻳﻚ ﺯﻥ ﺧﻮﺍﺏ ﻳﻚ ﻓﻘﻴﺮ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﺪ: ﻣﻘﺪﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺛﺮﻭﺕ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
 • ﺑﺴﺘﮕﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ: ﻋﻼﻣﺖ ﭘﻮﻝ
 • ﻳﻚ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻓﻘﻴﺮ: ﺑﺪﺑﺨﺘﻲ
 • ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻓﻘﺮ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ: ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺑﺰﺭﮒ
 • ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ: ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﻭ ﺩﺭﺩﺳﺮ ﺩﺭ ﻓﺎﻣﻴﻞ
 • ﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮ ﻓﻘﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ: ﻳﻚ ﻏﻢ ﺑﺰﺭﮒ
 • ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻘﺮ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻴﺪ: ﺩﺭﺩﺳﺮ ﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ

1 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
ناشناس
7 ماه پیش

شماها چکاره اید که برای خانواده ها تصمیم میگیرید.بروید اوضاع اقتصادی رو درست کنید نه اینکه تیشه به ریشه خانواده ها بزنید.غلط کرد هرآدم خنگی که این حرف رو زد