دیدن تیراندازی در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب تیر اندازی

  یکشنبه، 19 اسفند 1397   زمان مطالعه 4 دقیقه
دیدن تیراندازی در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب تیر اندازی دیدن تیراندازی در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب تیر اندازی
دیدن تیر اندازی در خواب نشانه چیست؟تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود. تعبیر خواب تیر اندازی را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید:اگر در خواب با تفنگ تیر اندازی کرد و از آن گلوله ای خارج نشد و یا گلوله‌های آن فاصله زیادی را طی نکرده و در زمین افتاد و قدرت کافی نداشت دلیل بر این است که فرزندش دختر خواهد بود.
 •  اگر ببینی کسی یا کسانی به سمت مرده ای که تو آن را میشناسی با اسلحه تیر اندازی میکنند و پیش تو جان میدهد به نشانه ی مرگ ارزوها و رویاهای خودت است در واقع یک علامت برای این است که تو در مهمترین تصمیمات زندگی است مانند تشکیل خانواده دادن پیدا کردن کار یا …شکست های سخت و بدی را تحمل میکنی
 • تعبیر خواب تیر اندازی کردن مرده:اگر ببینی کسی یا کسانی به سمت مرده ای که تو آن را میشناسی با اسلحه تیر اندازی میکنند و پیش تو جان میدهد به نشانه ی مرگ ارزوها و رویاهای خودت است در واقع یک علامت برای این است که تو در مهمترین تصمیمات زندگی است مانند تشکیل خانواده دادن پیدا کردن کار یا …شکست های سخت و بدی را تحمل میکنی

تعبیر خواب تیر اندازی به روایت جابر مغربی

 • اگر کسی ببیند بعد از شلیک گلوله جان می سپارد و خونی که جاری شده را مشاهده میکند به نشانه ی کشته شدن دوست و یا رفیق صمیمی اش در یک درگیری فیزیکی است،خون دیدن به هیچ وجه در رویاها معانی خوبی ندارد و همیشه عواقب خطرناکی را در پی دارد و بیشترین دردسر متحمل سایرین است.

تعبیر خواب تیر اندازی به روایت خالد اصفهانی

 • اگر دیدی پدر مادر برادر یا خواهرت را بواسطه ی ضربات اسلحه و یا خروج گلوله از دست میدهی این یک معنا دارد و ان اینکه بزودی یک دعوای بزرگ و شدید بین اعضای خانواده ی تو روی میدهد که دامن تو را نیز فرا میگیرد
 • اگر دیدی با اسلحه هایی بزرگ یا کوچک به طرف بچه ها و یا اطفال شلیک میکنند و آن ها میمیرند به نشانه ی قحطی و خشکسالی طولانی مدت و از بین رفت نعمت و برکت در شهری است که در آنجا زندگی میکنی
 • اگر دیدی با اسلحه به طرف خودت تیر اندازی میکنند و با مرگ دست و پنجه نرم میکنی به نشانه ی خاطره اتفاق یا حادثه ای هولناک باشد که اطرافیانت را درگیر خواهد کرد.

تعبیر خواب تیر اندازی به روایت منوچهر مطیعی

 • اگر ببینیم ما تیرانداز هستیم کسی یا چیزی مورد نظر ما قرار می گیرد.

تعبیر خواب تیر اندازی به روایت شیخ طوسی

 • اگر مرد متاهلی خواب ببیند که همسرش را با ضرب گلوله تفنگ میکشد به نشانه ی این باشد که دوباره ازدواج میکند و همسر اول خود را طلاق میدهد و چنان چه زنی چنین خوابی را ببیند به نشانه ی ظلمی بزرگ باشد که در حق فرزند و شوهرش روا دارد

تعبیر خواب تیر اندازی از دیدگاه لیلا برایت

 • اگر در خواب به کسى تیراندازى مى‏کنید، نشانه‏ى آن است که دچار گرفتارى و دردسر خواهید شد.
 • اگر خواب ببینید که مورد اصابت تیرى قرار مى‏گیرید، نشانه آن است که در کارتان با شکست مواجه مى‏شود.
 • اگر ببینید که شما را تیرباران مى ‏کنند، یعنى در شغلتان پیشرفت مى‏ کنید.

تعبیر خواب تیراندازی از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر خواب ببینید مورد اصابت تیر تپانچه ای قرار گرفته‌اید و هر دم ممکن است جان خود را از دست بدهید، نشانه آن است که با بدرفتاری و بدخواهی دوستان روبرو خواهید شد.
 • شنیدن صدای تیراندازی در خواب ، نشانه آن است که به علت خودخواهی بیش از اندازه همسرتان از شما بیزار می شود .
 • اگر خواب ببینید موعظی به طرف شما تیراندازی می کند ، نشانه آن است که یکی از دوستان با عقاید شما مخالفت خواهد کرد و راههای دیگری را فراروی شما پدیدار خواهد ساخت.

تعبیر خواب تیر اندازی از دیدگاه گارل گوستاو یونگ

 • دیدن تیر اندازی در خوابتان بیانگر این است که شما هدفی مشخص شده دارید و می دانید که هدفتان در زندگی چیست. برنامه هاتان درست طبق هدف است.
 • خواب دیدن اینکه به کسی با اسلحه شلیک می کنید بیانگر احساس تهاجمی و خشم نهفته ی شما در مورد یک فرد خاص است. اگر فردی که شلیک می کنید غریبه است، پس بیانگر این است که شما جنبه های ناشناخته ی خودتان را که درک نکرده اید، رد می کنید.
 • خواب دیدن اینکه کسی به شما با اسلحه شلیک می کند بیانگر این است که در زندگی تان مسئله با یک شخص را تجربه می کنید. شما ممکن است حس کنید که در یک موقعیت قربانی شده اید

تعبیر خواب تیر اندازی در کتاب سرزمین رویاها

 • شما یک تیر می اندازید : ناکامی
  دیدگاه ها
عاطفه علیاری
عاطفه علیاری
3 ماه پیش
من‌ واب دیدم یکی دیگه به کسی که از زندگی من رفته بیرون تیراندازی میکنه تعبیرش چیه
میم
میم
3 هفته پیش
منم دقیقا همین خوابو دیدم که کسی به فردی که قبلا در زندگی من بود شلیک کرد
تعبیر این چیه
لطفا جواب برین
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر
چگونه مقاله isi چاپ کنیم؟