دیدن تمساح (کروکودیل) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب تمساح

  دوشنبه، 20 اسفند 1397   زمان مطالعه 5 دقیقه
دیدن تمساح (کروکودیل) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب تمساح دیدن تمساح (کروکودیل) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب تمساح
دیدن تمساح در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود تعبیر خواب تمساح را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • دیدن تمساح در خواب سمبلی از خیانت ، فریب و غرایز پنهان است. ممکن است سیگنالی برای شما باشد که چشم انداز جدیدی را در مورد یک موقعیت در نظر گیرید . ممکن است بیانگر توانایی شما برای حرکت بین جهان فیزیکی و مادی زندگی بیداریتان و جهان احساسی ضمیر ناخودآگاهتان باشد
 • این خواب ، شما را با ابعاد جدیدی از شخصیتتان که تا امروز مخفی مانده است ، آشنا میکند .
 • تمساح در حالت مثبت از تعادل روحی و قدرت فکری شخص حکایت میکند .
 • فردی که ارتباطی قوی با ضمیر ناخودآگاه خود برقرار کرده و از قابلیت هایش برای برطرف کردن موانع و مشکلات استفاده میکند .
 • در حالت منفی نشان دهنده ی خیانت و دورویی و نارو است .
 • این سمبل در حالت کلی ، بیانگر شخصیتی بی احساس و نفوذناپذیر و در عین حال پر قدرت است .
 • اگر در خواب در حال فرار از تمساح باشید ، نشان دهنده ی عدم تمایل شما برای رو به رو شدن با بخش منزجر کننده و دردناک ضمیر ناخودآگاهتان است .
 • این حیوان به پتانسیل و استعداد مخربی که در شخص وجود دارد اشاره میکند . در حالی که فرد این ویژگی ها را انکار میکند و در زندگی واقعی ، از رو به رو شدن و فکر کردن درباره ی این موضوع سرباز میزند .
 • تمساح در ادبیات؛ سمبل دروغ گویی ، سرکشی و خباثت است و در خواب نیز ، فردی با همین ویژگی را توصیف میکند .
 • دیدن تمساح به گفته معبران غربی دزدی است با خصوصیات حیله‌گری و مکار بودن. در مواجه با چنین فردی هم دشمنان شما احساس خطر می‌کنند و هم دوستانتان و هیچ کدام از این گروه‌ها احساس امنیت نمی‌کنند
 • خواب تمساح نماد خیانت و فریب و دشمنی حیله گر است که سعی می کند به شما ضرری برساند.
 • اگر در خواب تمساح مدام از آب بیرون می آمد و دوباره به زیر آب میرفت تعبیرش این است که افکار منفی دارید و از آن نیز آگاه هستید و سعی می کنید احساسات و افکار منفی را سرکوب کنید.
 • اگر در خواب ببینید تمساح زیر آب پنهان شده نشانه این است که در زندگی رقیبی دارید که سعی می کند به شما آسیبی بزند و البته شما نیز از دشمنی او آگاه هستید.
 • اندازه تمساح در خواب به قدرت دشمن شما بستگی دارد. هر چه تمساح بزرگتر باشد دشمن شما نیز قویتر است.
 • اگر ببینی تمساح تو را گاز گرفته است، یـعـنـی دشمن به تو ضرر و زیان می‌رساند.
 • اگر ببینی تمساح تو را در آب فرو برده است، یـعـنـی ماهی تو را هلاک می‌کند. 
 • تعبیر خواب پوست، گوشت و استخوان تمساح: پوست، گوشت و استخوان تمساح نشانه ثروت و اموال دشمن است و دیدن و یا گرفتن آن‌ها در خواب بیانگر بدست آوردن مالی از طرف دشمن است.
 • خواب خوردن گوشت تمساح:گوشت تمساح نشان دهنده ثروتی است که متعلق به دشمن شماست. خواب خوردن گوشت تمساح نشانه آنست که اموال دشمن را تصاحب خواهید کرد.
 • خواب پوشیدن لباسی از پوست تمساح:اگر در خواب ببینید که لباسی از پوست تمساح پوشیده اید نشان دهنده بی احساس بودن و مغرور بودن شماست.
 • خواب تمساح مرده:دیدن خواب تمساح مرده نشانه آن است که دشمنتان را به راحتی شکست می دهید.
 • خواب صحبت کردن با تمساح:خواب صحبت کردن با تمساح نشان می دهد که از بین دوستان خود شخصی از شما کینه داشته و می خواهد به شما ضربه بزند.
 • خواب حمله تمساح:خواب حمله تمساح نماد از شخصی بی رحم و وحشی و خائن است که سعی می کند به شما ضربه سختی بزند. این شخص به رغم تلاش های شما باز هم از شما قوی تر است و به شما آسیب می زند.
 • اگر در خواب ببنید که در برابر حمله تمساح مقاومت می کنید نشان دهنده احساسات مخربی است که در گذشته دارید که شما را آزار می دهد ولی برایتان جالب است.شاید سعی می کنید آن ها را نادیده بگیرید ولی برایتان سخت و دشوار است. اگر خواب حمله تمساح دیدید و به تمساح غلبه کردید افکار منفی خود را کنترل می کنید.
 • اگر درخواب تمساح به شما حمله کرد و شما بر تمساح غلبه کرده و بعد دوباره آن را رها کردید نشان دهنده آن است دشمنان زیادی دارید با آن ها زندگی می کنید. شاید این دشمن در ابتدا عقب نشینی کند ولی در آینده ممکن است ضرر زیادی به شما بزند.

تعبیر خواب تمساح به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر ببینی تمساح تو را در آب فرو برده است، یـعـنـی ماهی تو را هلاک می‌کند.
 • اگر ببینی با تمساح جنگ کردی و بر او غلبه نمودی، یـعـنـی بر دشمن پیروز می‌شوی، ولی اگر بر خلاف این ببینی، یـعـنـی نمی‌توانی دشمن را شکست دهی.
 • تعبیر پوست و گوشت و استخوان تمساح، ضرر و زیان می‌باشد. اگر ببینی گوشت تمساح می‌خوری، دچار گرفتاری و بلائی می‌شوی

تعبیر خواب تمساح به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • تمساح‌ به دلیل این که در آب زندگی می‌کند نشانه فردی است که نه دوست می‌تواند به آن اعتماد کند و نه دشمن. ب
 • باید توجه داشت که سوسمار و بزمچه، بیابانی هستند و با تمساح که آبی است متفاوت می‌باشند. تمساح در آب زندگی می‌کند و شکار خود را نیز در آب‌های کم عمق می‌یابد تعبیری دیگر دارد.

تعبیر خواب تمساح از دیدگاه آنلی بیتون

 • دیدن تمساح در خواب، علامت آن است که صمیمی‌ترین دوستان شما را فریب می‌دهند و دشمنان به شما حمله خواهند کرد.
 • اگر خواب ببینید بر پشت تمساح پا می‌گذارید، علامت آن است که احتمالاً به دردسر می افتید و برای رهایی از آن باید تلاش زیادی کنید.

تعبیر خواب تمساح از دیدگاه لیلا برایت

 •  اگر در خواب تمساح شما را گاز بگیرد، یعنی احتمالاً خطری شما را تهدید می‌کند. 
 • کشتن تمساح در خواب، نشانه‌ی آن است که دشمنان را شکست می‌دهید.

تعبیر خواب تمساح در کتاب سرزمین رویاها

 • خواب تمساح : اطراف شما پراز دشمن است .
 • تعدادی تمساح : قبل از اقدام به کاری دقت و احتیاط کنید .
 • پوست تمساح : ۱- یک تغییر بسیار خوشایند ۲- پول بدست می آورید

تعبیر خواب تمساح از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

 • تمساح اشاره به ترس از مورد هجوم و یا تحت سلطه قرار گرفتن که ممکن است از درون خود شخص و یا مادری مقتدر (که همانا وابستگی درونی شخص به مادرش است) باشد دارد.

دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله ISI در مجلات مورد تایید وزارتین