دیدن توپ (توپ بازی) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب توپ

  یکشنبه، 19 اسفند 1397   زمان مطالعه 3 دقیقه
دیدن توپ (توپ بازی) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب توپ دیدن توپ (توپ بازی) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب توپ
دیدن توپ در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب توپ را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • دیدن یا بازی کردن با توپ در خواب سمبلی از تکامل و کلیت است. ممکن است بیانگر این باشد که شما نیاز دارید با کودک درونتان هماهنگ تر باشید.
 • اگر در خواب ببینید که کسی توپی را به طرف شما شوت می کند یا توپی خوش آب و رنگ و شکیل به شما می دهد خوابتان می گوید که در آینده نزدیک کسی در صدد اغوای شما بر می آید. عکس این هم صادق است اگر شما توپی را به طرف دیگری شوت کنید یا به او بدهید.
 • توپ‌ در خواب‌ نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ که‌ برای‌ پذیرفتن‌ و یا رویارویی‌ با حقیقت‌ زندگی‌، از آمادگی‌ لازم‌برخوردار هستید. این‌ خواب‌ اشاره‌ای‌ دارد به‌ ضمیر خودآگاهتان‌ و نشان‌ می‌دهد که‌ زندگی‌ فردی‌تان‌ به‌حالت‌ تعادل‌ نزدیک‌ می‌شود.
 • دیدن‌ توپ‌ در خواب‌ یا هر بازی‌ که‌ به‌ نحوی‌ به‌ توپ‌ مربوط می‌شود، (مثل‌ بیلیارد، تنیس‌، بیس‌ بال‌،گلف‌)، نشان‌ دهنده‌ خبرهای‌ شاد و خوب‌ است‌.
 • اگر خواب‌ ببینید که‌ دیگران‌ توپی‌ را می‌گیرند یا آن‌ راپرتاب‌ می‌کنند، لازم‌ است‌ که‌ بر خجالت‌ و کمرویی‌تان‌ غلبه‌ نمایید.
 • دیدن‌ توپ‌ در خواب‌ یا هر بازی‌ که‌ به‌ نحوی‌ به‌ توپ‌ مربوط می‌شود، (مثل‌ بیلیارد، تنیس‌، بیس‌ بال‌،گلف‌)، نشان‌ دهنده‌ خبرهای‌ شاد و خوب‌ است‌.
 • اگر خواب‌ ببینید که‌ دیگران‌ توپی‌ را می‌گیرند یا آن‌ راپرتاب‌ می‌کنند، لازم‌ است‌ که‌ بر خجالت‌ و کمرویی‌تان‌ غلبه‌ نمایید.

تعبیر خواب توپ به روایت خالد بن محد العنبری

 • دیدن توپ در خواب، نشانه تفرقه است و ممکن است نشانه دنیا باشد که عدهای آن را از خود دور میکنند و عدهای دیگر به دنبال آن هستند و نیز، ممکن است بر سفر کردن یا منتقل شدن به مکانی دیگر دلالت داشته باشد.

تعبیر خواب توپ به روایت منوچهر مطیعی

 • (توپ بازي) در خواب ما شهوت است و لهو و لعب و فريب دنيا و رفتن به دنبال چيزهائي که پايه و مايه ندارند. فريب و نيرنگ زندگي محسوب مي شوند و انسان را از حقيقت دور مي کنند.
 • توپ در خواب سراب است. سرابي فريبنده که چون به آن مي رسيد خاک مي يابيد و عطش در شما باقي مي ماند.
 • چنانچه در خواب ديديد که دنبال توپ مي دويد( در صورتي که فوتباليست و واليبا ليست و اهل توپ بازي و توپ نباشيد) خواب شما مي گويد که فريب مي خوريد و مدت ها خود را به کاري بيهوده سرگرم و دل خوش نگه مي داريد. در واقع باد مي کاريد و حسرت درو مي کنيد.
 • اگر در خواب توپي که به دنبال آن هستيد پنچر شود يا بترکد واقعيت بر شما آشکار مي گردد. در نيمه راه گمراهي چشم شما باز مي شود و در مي يابيد که تا آن جا هم به اميد عبث آمده ايد.
 • اگر در خواب ببينيد که کسي توپي را به طرف شما شوت مي کند يا توپي خوش آب و رنگ و شکيل به شما مي دهد خوابتان مي گويد که در آينده نزديک کسي در صدد اغواي شما بر مي آيد. عکس اين هم صادق است
 • اگر شما توپي را به طرف ديگري شوت کنيد يا به او بدهيد.
 • ديدن توپ در خواب با تعريفي که از آن شد مي تواند حالات گوناگون داشته باشد که خود بيننده خواب قادر به تشخيص و تعبير خواهد بود.

تعبیر خواب توپ از دیدگاه لیلابرایت

 • بازى کردن با توپ، نشانه‏ ى آن است که بخت و اقبال به شما رو مى‏آورد.
 • اگر در خواب با توپى برخورد کنید، نشانه‏ ى آن است که دچار دردسر و گرفتارى مى‏ شوید.

تعبیر خواب توپ از دیدگاه لوک اویتنهاو

 • توپ بازی در خواب : دیر کرد در انجام برنامه ها ، شما کارهایتان را بدون فکر انجام میدهید

تعبیر خواب توپ در کتاب سرزمین رویاها

 • شما بازیهائی می کنید که با توپ انجام می شوند : دوستان وفادار فراوانی خواهید داشت .
 • توپهای مختلف : هیچ دوستی نخواهید داشت .
 • با یک توپ بیلیارد بازی می کنید : خبرهای بسیار خوش
 • توپ فوتبال :ناراحتی و بی پولی
 • توپ تنیس یا توپ پلاستیکی : تولد یک نوزاد

  دیدگاه ها
سحر
سحر
6 روز پیش
سلام من خواب دیدم چادر سرمه دارم از داخل مسجد رد میشم به سرازیری میرفت یه پیزه مرده که لباس نظامی پوشیده بود داشت گاز اشک اور میزد و نحوه زدن اون رو به سپاهیا یاد میداد یهو من ترسیدم بینی م بسوزه دماغمو گرفتم با روسریم بعد یهو دید که گرفتم زود اومد سمتم هی گاز اشک اور میزد صورتم میگف چرا دماغتو گرفتی منم همونطوری محکم روسریمو گرفته بودم بعد یهو مسجد خالی شد من بودمو اون میخواستم برم هر کاری میکردم نمیذاشت میگف دوست دارم بمون پیشم منم هی فرار میکردم اما بدنم توان نداشت انگار نمیتونستم از سربالایی بالا برم یهو که حواسش نبود فرار کردم اما از یه پنجره که اخرین مرحله بود بدنم نمیکشید برم بالا
Ali
Ali
1 ماه پیش
سلام من خواب دیدم تاز یه توپ فوتبال خریدم و با عده ای مشغول بازی بودیم که تیم حریف توپ رو شوت کرد و توپ به بیرون رفت جایی که بازی میکردیم مثل پارک بود و خانواده های زیادی اومده بودن وایه تفریح و اکثرا توپ فوتبال داشتن و من هر چی دنبال توپم گشتم پیداش نمیکردم ولی توپهای زیادی رو پیدا کردم که صاحب داشتن بین اونا یه توپ شبهات به توپ خودم داشت اون رو برداشتم ولی بازم دنبال توپ خودم میگشتم که از خواب پریدم
دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ تضینی مقاله ISI معتبر: کجا و چگونه؟