دیدن تشنگی در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب تشنگی

  چهارشنبه، 22 اسفند 1397   زمان مطالعه 3 دقیقه
دیدن تشنگی در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب تشنگی
دیدن تشنگی در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب تشنگی را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • اگر کسی در خواب دید که تشنه است، خواسته ای دارد که برآورده نشده. اگر به آب زلالی دست پیدا کرد و رفع تشنگی کرد، خواسته اش برآورده می شود.
 • اگر در ظرفی که آب می نوشید خاشاک دید، رسیدن به خواسته اش طولانی تر خواهد شد.
 • اگر بیماری که مدت ها است از بیماری رنج می کشد در خواب ببیند تشنه است و به دنبال آب می گردد و در پایان به آب می رسد و می نوشد و رفع عطش می کند، سرانجام شفا می یابد و درمان دردهایش را خواهد یافت.
 • تشنگی در خواب تقلا و تلاشی است که می کنید تا به چیزی که می خواهید برسید.

تعبیر خواب تشنگی به روایت محمد بن سیرین

 • اگر ببینی تشنه هستی ولی آبی پیدا نمی‌کنی و یا اینکه کسی به تو آب می‌دهد ولی نمی‌خوری، یـعـنـی از رنج و بلا و گرفتاری نجات پیدا می‌کنی و سرانجام به خواسته‌ات می‌رسی.
 • اگر ببینی خیلی تشنه شده‌ای و آبی را پیدا نمی‌کنی، یـعـنـی به خاطر دین یا دنیا دچار رنج و زحمت می‌شوی

تعبیر خواب تشنگی به روایت خالد بن محد العنبری

 • تشنگی در خواب ممکن است بر فقر یا کسادی بازار یا دلتنگی یا احساس غربت دلالت داشته باشد. 

 

تعبیر خواب تشنگی به روایت  جابر مغربی

 • تعبیر تشنگی، فساد در دین است.
 • اگر ببینی تشنه هستی و آبی را به دست آورده و خورده‌ای، یـعـنـی مرتکب گناهی می‌شوی که در نهایت از آن توبه کرده و درستکار و پرهیزکار خواهی شد.

تعبیر خواب تشنگی به روایت دانیال نبی

 • سیری از آب بهتر از تشنگی بود

 

تعبیر خواب تشنگی به روایت منوچهر مطیعی

 • احساس تشنگي در خواب خوب نيست و ميل به فساد و تباهي است. ممکن است شب بد غذائي کرده و با شکم انباشته خوابيده باشيد در اين صورت خواب شما تعبير ندارد ولي اگر بيدار شديد و تشنه نبوديد خوابي که ديده ايد داراي تعبير است.
 • اگر در خواب احساس کنيد که تشنه هستيد و در آن حالت آب خنک و گوارا نوشيديد و رفع عطش کرديد خواب شما مي گويد ميل به ارتکاب گناه و انجام عمل خلاف داريد و با رفع تشنگي آن عمل خلاف را مرتکب مي شويد و آن گناه را مي کنيد که البته خوب نيست.
 • اگر در خواب ببينيد که تشنه هستيد و به دنبال آب مي گرديد همان معني است به استثناي اين که موفق نمي شويد کار خلاف بکنيد و گناهي مرتکب شويد.
 • تشنگی شدید:هر نوع جستجو و ولع شديد در خواب هاي ما به صورت تشنگي فورم مي گيرد و ظاهر مي شود. اگر بيماري است که مدت ها است از بيماري رنج مي کشد در خواب ببينيد تشنه است و به دنبال آب مي گردد و در پايان به آب مي رسد و مي نوشد و رفع عطش مي کند خواب او مي گويد سرانجام شفا مي يابد و درمان دردهايش را خواهد يافت. اين با حالت اول متفاوت است.
 • اگر در جاي گرمسير باشيد و احساس تشنگي بکنيد بهتر از اين است که در جاي سردسير باشيد و با تشنگي به دنبال آب بگرديد.

تعبیر خواب تشنگی از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر در خواب ببینید که تشنه هستید، به این معنا است که با افراد نابابی همنشین هستید که باید بیشتر مراقب باشید.
 •  اگر خواب بینید که رفع تشنگی می‌کنید، نشانه‌ی سعادت و خوشبختی است.
 • اگر خواب بینید که به تشنه‌ای آب می‌دهید، به این معنا است که به خاطر یک کار خوب مورد تشویق قرار می‌گیرید.
 • اگر در خواب احساس تشنگی کنید و یک بطری خالی پیدا کنید، به این معنا است که به خاطر موضوعی غمگین می‌شوید.

تعبیر خواب تشنگی از دیدگاه لوک اویتنهاو

 • تشنگی:تلاش بیهوده

تعبیر خواب تشنگی در کتاب فرهنگ تفسیر رویا

 • تشنگی در رویا را نیاز فرد به چیزی بیان می‌کند. فرد رویابین طالب ارضا شدن نیازهای عاطفی و معنی خویش است.

دیدگاه ها