دیدن تظاهرات(راهپیمایی؛ شورش) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب تظاهرات

  سه شنبه، 21 اسفند 1397   زمان مطالعه 2 دقیقه
دیدن تظاهرات(راهپیمایی؛ شورش) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب تظاهرات
دیدن تظاهرات در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب تظاهرات را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب تظاهرات به روایت جابر مغربی

 • اگر ببینی خودت در میان جمعیت هستی و در حال سر دادن شعاری هستی نشان دهنده ی آینده ای پر از استرس اضطراب و تغییرات ناخوشایند روحی ست و در اکثر موارد به نشانه ی داشتن وضعیت نامساعد از لحاظ رفاه و یا آرامش است
 • اگر ببینی که دیگران در حال تظاهرات کردن هستند و تو فقط به عنوان یک تماشاگر حضور پیدا کرده ای زندگی است دستخوش تغییرات مثبت و خوبی همراه با رفاه و سعادت است
 • چنان په ببینی در میان تظاهرات خودت زخمی شده ای به این نشانه می باشد که عذاب و رنجی تبدیل به شادی خواهد شد
 • اگر ببینی خون از تو جاری شده و رنگ قرمزش را ببینی به علامت نزدیک شدن اجل و یا از دست دادن مال و دارایی در یک برهه زمانی کوتاه است
 • اگر ببینی جمعیت شرکت کنندگان بسیار کم و محدود است به معنی غصه های زودگذر
 • اگر ببینی همراه با همسرت شرکت کرده ای علامت آن این باشد که دوستانتان بیمار و پریشان خواهند شد
 • اگر ببینی پدر مادر و یا یکی از والدینت در تظاهراتی شرکت دارند نشانه ی آن است که بیماری یا حادثه بسیار بد و شومی برای شما یکی از دوستان نزدیکتان اتفاق خواهد افتاد
 • اگر ببینی جمعیت بسیار زیادی علیه تو تظاهرات میکنند و تو را محکوم میکنند در غم و غصه غرق خواهید شد و هیچ راه نجاتی را پیش رو ندارید
 • اگر ببینی خودت جلوتر از بقیه در حال شعار دادن هستی به این معنی باشد که برای یک زن و یا دختر بسیار زیبا خودنمایی خواهی چنان چه دیدی کسی در میان درگیری های تظاهرات کشته و یا زخمی می شود علامت آن است که با مشکلی عجیب در زندگی مواجه می شوید و این مشکل حل نمی شود مگر با افراد عاقل و پرتجربه تر مشورت کنی
 • اگر ببینی نامزدت و یا کسی که در عقد تو می باشد به تو اصرار دارد در تظاهراتی شرکت نمایی نشانه ی آن است که نامزدش او را فریب خواهد داد 

تعبیر خواب تظاهرات به روایت دانیال نبی

 • چنان چه ببینی در شهر و یا دیارت کسانی دست به شورش و یا شعار دادن زده اند علامت آن است که کارهای شما با سختی فراوان پیش خواهد رفت و اگر ببینی یکی از اعضای خانواده ات در میان درگیریهای حاصل از شورش کردن مردم زخمی و یا کشته می شود یک مصیبت بزرگ در پیش رو است ، مرگ احتمالی پدر 

تعبیر خواب تظاهرات از دیدگاه لیلا برایت

 • دیدن تظاهرات در خواب، نشان ‏دهنده‏ ى آن است که وضعیت نامساعدى در پیش رو دارید.
 • اگر خودتان در تظاهرات حضور داشته باشید، به معناى آن است که در زندگى تغییر و تحولات خوشایندى پیش رو دارید.

دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید