دیدن تزریق (آمپول، واکسن) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب تزریق

  چهارشنبه، 22 اسفند 1397   زمان مطالعه 4 دقیقه
دیدن تزریق (آمپول، واکسن) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب تزریق
دیدن تزریق در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود . تعبیر خواب تزریق را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • تعبیر خواب آمپول و آمپول زدن نشان از سرزنش توسط فرد تزریق کننده نسبت به شما دارد.
 • اگر در خواب‌ به‌ علت‌ بیماری‌، آمپولی‌ به‌ شما زده‌ شود یعنی‌ طرز برخورد، رفتار، کردار، عقاید و نقطه‌نظرات‌ ناپسندیده‌تان‌ را باید تغییر دهید.
 • این‌ خواب‌ به‌ شما هشدار می‌دهد که‌ لازم‌ است‌ هر چه‌ زودترسطوح‌ معنوی‌ و ذهنی‌تان‌ را بسط و گسترش‌ دهید.
 • اگر در خواب‌، شخصی‌ به‌ زور به‌ شما آمپول‌ بزند این‌خواب‌ بر طرز برخورد و اعمال‌ منفی‌تان‌ در رابطه‌ با شخص‌ یا موقعیتی‌ ویژه‌ دلالت‌ دارد.
 • هم‌ چنین‌ این‌خواب‌ نشان‌ می‌دهد که‌ تأثیر و نفوذ همتایانتان‌ به‌ ضرر شما تمام‌ می‌شود. یا متوجه‌ می‌شوید که‌ شخصی‌به‌ زور قصد دارد نقطه‌ نظرات‌، عقاید، باورها و اعتقادات‌ منفی‌ و ناپسندیده‌اش‌ را به‌ شما تحمیل‌ کند. 
 • تعبیر خواب آمپولسرنگ نصیحتی و خیرخواهی و دلالت و راهنمایی است و کسی که سرنگ دارد و آن را به کار می برد شخصی است که قدرت پیدا می کند، خیرخواه است وتعبیر خواب آمپولاعمالش می توانند مشکل گشا و راهنما باشند.
 • تعبیر خواب آمپولاگر دیدید دیگری می خواهد به شما آمپول بزند و سرنگ را آماده کرده و شما اکراه و ابا دارید، کاری کرده اید که مستحق شماتت و سرزنش هستید یا کاری می کنید که می باید به شما تذکر بدهند و اگر اکراه نداشتید وتعبیر خواب آمپول ابا نشان ندادید و در واقع نترسیدید مشکلی دارید که به اندک کمکی آسان می شود.
 • تعبیر خواب آمپولگر در خواب‌ به‌ علت‌ بیماری‌، آمپولی‌ به‌ شما زده‌ شود یعنی‌ طرز برخورد، رفتار، کردار، عقاید و نقطه‌نظرات‌ ناپسندیده‌تان‌ را باید تغییر دهید. این‌ خواب‌ به‌ شما هشدار می‌دهد که‌ تعبیر خواب آمپوللازم‌ است‌ هر چه‌ زودترسطوح‌ معنوی‌ و ذهنی‌تان‌ را بسط و گسترش‌ دهید
 • تعبیر خواب آمپول زدن به شما بخاطر بیماری این است که باید رفتارتان را تغییر دهید
 • تعبیر خواب آمپول زدن ترس از مشکلات پیش رو است
 • تعبیر خواب آمپول آمپول زدن ورفتن جهت زدن آمپول ترس و بیم از خطرات پیش رواگر آمپول زده و برمی گشت مفارقت یافتن از ترس و بیم چنین ترسی و بیمی در تعبیر خواب آمپول مقیاس خفیف می باشد.
 • بصورت کلی دیدن واکسن در خواب بیانگر مواظبت و مراقبت از اطراف خود و اطرافیان شما می باشد.
 • اگر ناگهان در خواب کسی به شما آمپول زد، به این معنی می باشد، به کسی که شایسته محبت شما نیست، مهر نورزید.
 • اگر در خواب دیدید که یك پرستار به شما واكسن می زند به این معنی است که  با موانع بسیاری روبرو می شوید .
 • اگر در خواب دیدید که شما احتیاج به واكسن ندارید به این معنی است که  عقلتان بر احساستان پیروز است .
 • اگر در خواب دیدید که دیگران واكسینه می شوند به این معنی است که  در امور مالی باید احتیاط كنید .

تعبیر خواب تزریق از دیدگاه منوچهر مطیعی

 • اگر دیدید دیگری می‌خواهد به شما آمپول بزند و سرنگ را آماده کرده و شما اکراه و ابا دارید، کاری کرده اید که مستحق شماتت و سرزنش هستید یا کاری می کنید که می‌باید به شما تذکر بدهند و اگر اکراه نداشتید و ابا نشان ندادید و در واقع نترسیدید مشکلی دارید که به اندک کمکی آسان می‌شود.
 • آمپول زدن و رفتن جهت زدن آمپول ترس و بیم از خطرات پیش رو است. اگر آمپول زده و برمی‌گشت ترس و بیمی در مقیاس خفیف است.
 • تعبیر خواب آمپول خریدن
 • منوچهر مطیعی تهرانی گوید: رفع مشکل بوسیله راهنمایی دیگران است.
 • تعبیر خواب کسی که آمپول دارد
 • منوچهر مطیعی تهرانی گوید: او فرد خیرخواهی است.

تعبیر خواب تزریق از دیدگاه لیلا برایت

 • تزریق واکسن، نشانه ‏ی آن است که از ستم ظالمان نسبت به افراد ضعیف ناراحت شده و سعی دارید تا از آنان حمایت کنید.

تعبیر خواب تزریق از دیدگاه آنلی بیتون

 • واكسن زدن در خواب، بيانگر آن است كه بايد در انجام كارهايتان دقت بيشترى داشته باشيد تا دچار مشكلات نشويد.
 • اگر خواب ببينيد كسي به شما واكسن تزريق مي كند، نشانة آن است كه فريفتة زيبايي زني خواهيد شد كه به احساسات عاشقانة شما پاسخ منفي خواهد داد .
 • اگر خواب ببينيد به ديگران واكسن تزريق مي كنيد. نشانة آن است كه تلاش شما براي به ثمر رساندن كاري به شكست مي انجامد .
 • اگر دختري خواب ببيند كسي به پاي او واكسن تزريق مي كند ، نشانة آن است كه در اثر خيانت به كسي ، روسياه خواهد شد .

تعبیر خواب تزریق در کتاب سرزمین رویاها

 • به شما واكسن مي زنند : به كسي كه لياقتش را ندارد بيهوده محبت نكنيد .
 • شما احتياج به واكسن نداريد : عقلتان بر احساستان پيروز است .
 • ديگران واكسينه مي شوند : در امور مالي احتياط كنيد.
 • يك پرستار به شما واكسن مي زند : با موانع بسياري روبرو مي شويد .
 • ديگران به شما واكسن مي زنند : مخالفان باعث تلف شدن وقت شما خواهند شد .

2 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
Foroq bahari
1 ماه پیش

اولیش درد ناک نبود بقیه درد ناک بودن مخصوصا اخریش تعبیر خوابم چیه
Foroq bahari
1 ماه پیش

سلام من خواب دیدم چار تا امپول ب ی سمت باسنم زدن اولیش قرمز بود اخریش زرد معنیش چیه میشه راهنمایی کنید