دیدن وان در خواب چه تعبیری دارد ؟ / تعبیر خواب وان

  جمعه، 17 خرداد 1398   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن وان در خواب چه تعبیری دارد ؟ / تعبیر خواب وان
دیدن وان در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب وان را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی 

 • ديدن وان حمام در خواب به معني داشتن زني است که شما و زندگي شما را در بر مي گيرد و به خودتان اختصاص دارد و مي توانيد در آن آرام بگيريد. اگر در خواب ببينيد وان چيني باشکوهي داريد ، زني بلند همت و با شخصيت نصيب شما مي شود. چنانچه ازدواج کرده باشيد ، از زني با اين خصوصيات مي توانيد بهره مند شويد. اگر وان حلبي و قراضه بود زني بد دهن و هتاک و بي شخصيت و قدر ناشناس و تربيت ناپذير خواهيد گرفت و چنانچه ازدواج کرده باشيد ، با چنين زني برخورد خواهيد داشت که خدا عاقبتتان را بخير کند.

تعبیر خواب به روایت کتاب سرزمین رویاها

 • خواب یک حمام وان : شادیشما درون یک وان هستید : شادی در هنگام بدبختی
 • دیگران درون یک وان هستند : بیماری تهدید میکند
 • یک وان را به داخل خانه ای حمل می کنید : یک خبر اسرارآمیز دریافت می کنید .
 • بچه ها درون وان هستند : کارهای عجیبی از شما سر خواهد زد .
 • شوهر شما درون وان است : خوشبختی در زندگی زناشوئی

تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو

 • وان حمام : کامیابی

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

 • اگر در خواب وان پر از آب ببینید، به این معنا است که با خانواده‏ى خود روزهاى خوشى را مى‏گذرانید.
 • اگر در خواب وانى خالى ببینید، به این معنا است که دچار مشکل خواهید شد.
 • مشاهده‏ ى وان شکسته در خواب، بیانگر درگیرى و نزاع است.

تعبیر خواب به روایت لیلا برایت 

 • اگر خواب ببینید که در یک وان مرمر حمام مى‏کنید، به این معنا است که باید منتظر یک اتفاق خوشایند باشید.

دیدگاه ها