دیسکوی انتخاباتی یک کاندیدای مجلس در شوش

  سه شنبه، 29 بهمن 1398
ساعد نیوز : موسیقی زنده و بخار و رقص نور و ... هم جزئی از شگردهای انتخاباتی مجلس امسال شده است. کاندیداهای انتخابات مجلس برای جمع کردن رأی از هیچ کاری دریغ نمی کنند!

دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ تضینی مقاله ISI معتبر: کجا و چگونه؟