(فیلم) دختر شهید بهشتی: منافقین روی مبل‌های خانه ما هم حساس بودند

  شنبه، 07 تیر 1399
(فیلم) دختر شهید بهشتی: منافقین روی مبل‌های خانه ما هم حساس بودند
ساعد نیوز: ملوک السادات بهشتی، فرزند ارشد آیت الله بهشتی با حضور حجت الاسلام اژه ای و مهاجری، شایعاتی که منافقین علیه پدر ساخته بودند را روایت کرد و گفت: منافقین از زمانی که ایشان از اروپا آمدند روی ایشان حساس بودند، آنها حتی روی مبل خانه ما حساس بودند یا به دروغ می گفتند در قصر زندگی می کند درحالیکه طرح این خانه را خودشان به مهندس داده بودند.

ملوک السادات بهشتی، فرزند ارشد آیت الله بهشتی با حضور حجت الاسلام اژه ای و مهاجری، شایعاتی که منافقین علیه پدر ساخته بودند را روایت کرد و گفت: منافقین از زمانی که ایشان از اروپا آمدند روی ایشان حساس بودند، آنها حتی روی مبل خانه ما حساس بودند یا به دروغ می گفتند در قصر زندگی می کند درحالیکه طرح این خانه را خودشان به مهندس داده بودند.

وی گفت: زندگی فقیرانه نداشتیم ولی در حد یک کارمند ساده آموزش و پرورش بود،ایشان به خانواده سخت نمی گرفتند ولی خودشان زندگی ساده را دوست داشتند.


دیدگاه ها