(عکس) دختری که مچ مامور مرزبانی را خواباند

  یکشنبه، 18 مهر 1400
(عکس) دختری که مچ مامور مرزبانی را خواباند
ساعد نیوز: مرزبانان هنگ مرزی سردشت، علاوه بر حفاظت از مرزهای ایران، همیشه در تعامل و سازندگی با مرزنشینان بوده اند و سعی در بهبود و آسایش مرزنشینان داشته است.
تصویر

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/