سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

ضوابط بازنشستگی اساتید دانشگاه‌ها و مؤسسات و مراکز آموزش‌عالی

  سه شنبه، 08 خرداد 1397   کد خبر 7502
ساعد نیوز: در این مقاله ساعدنیوز، ماده واحده تفویض اختیار بررسی ضوابط بازنشستگی اساتید دانشگاه‌ها و مؤسسات و مراکز آموزش‌عالی به وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را
ضوابط بازنشستگی اساتید دانشگاه‌ها و مؤسسات و مراکز آموزش‌عالی

ماده واحده تفویض اختیار بررسی ضوابط بازنشستگی اساتید دانشگاه‌ها و مؤسسات و مراکز آموزش‌عالی به وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در جلسه 227 مورخ 90/4/28 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی ( بنا به تفویض جلسه 693 شورای عالی انقلاب فرهنگی ) به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:

دانلود ماده واحده تفویض اختیار بررسی ضوابط بازنشستگی اساتید دانشگاه‌ها و مؤسسات و مراکز آموزش‌عالی به وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله در مصاحبه دکتری