(فیلم) دوقلوهای به هم چسبیده با دو سر و یک بدن!

  پنجشنبه، 16 اردیبهشت 1400
(فیلم) دوقلوهای به هم چسبیده با دو سر و یک بدن!
ساعد نیوز:در موارد بسیار معدود دوقلوهای به هم چسبیده با یک بدن و دو سر دوران کودکی را پشت سر گذاشته و در کمال شگفتی به بزرگسالی می رسند. گفتنی است، این دوقلوهای به هم چسبیده تنها در سر از هم جدا هستند اما سایر قسمت‌های بدن آنها کاملا یکسان است.

1 دیدگاه
/
/
/
/
/
/