سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

تعبیر خواب افتادن در آب

  شنبه، 14 مهر 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
تعبیر خواب افتادن در آب تعبیر خواب افتادن در آب
دیدن افتادن در آب در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب افتادن در آب را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبير خواب افتادن در آب به روايت منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب افتادن در آب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی
اگر درون آب روان و خروشان غوطه ور می خوردید با زور مندی دست و پنجه نرم می کنید که احتمالا زیانی به شما نمی رساند ولی تمام نیرویتان را صرف می کند و می گیرد.

 

تعبير خواب افتادن در آب به روايت لوک اویتنهاو

 لوک اویتنهاو می گوید:
در آب افتادن : رنج

 

تعبير خواب افتادن در آب به روايت ابراهیم کرمانی

 تعبیر خواب افتادن در آب به روایت ابراهیم کرمانی
اگر بیند كه در آب بیفتاد، دلیل كند كه در رنج و غم گرفتار شود.

 

  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله در مصاحبه دکتری