تعبیر خواب بی رحمی

  شنبه، 14 مهر 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
تعبیر خواب بی رحمی
دیدن بی رحمی در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب بی رحمی را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبير خواب  بی رحمی به روايت آنلی بیتون

اگر در خواب با شما با بى رحمى رفتار کردند، بیانگر آن است که در کارتان با مشکل روبه رو مى شوید.
اگر در خواب فردى را ببینید که با دیگران رفتار بى رحمانه اى دارد، به این معنا است که مسؤولیت سنگینى بر دوش شما مى گذارند که به شما ضرر مى رساند.
پایگاه خبری ساعدنیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/
/
/