دیدن بیماری در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بیماری

  دوشنبه، 23 مهر 1397   زمان مطالعه 2 دقیقه
دیدن بیماری در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بیماری
دیدن بيماري در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب بيماري را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب به روایت ابن سیرین

تعبیر خواب بیمار شدن: اگر کسی در خواب بیند که بیمار است، دلیل که دین او به فساد است و گفتار او را مردم به نفاق است و بعضی گویند که در آن سال بمیرد.

تعبیر خواب شفای بیماری: اگر بیند از بیماری تندرست شده است و در خانه خویش نبود و با کس سخن نمی‌گفت، دلیل که بیماری بر وی دراز شود و برخطر بوده باشد که بمیرد، اما اگر بیند که با مردمان مجالست می‌کرد و سخن می‌گفت، دلیل که زود از بیماری شفا یاد.

 

تعبیر خواب به روایت امام صادق (ع)

تعبیر خواب مریضی: اگر کسی بیند که بیمار است و از علت بیماری می‌نالید، دلیل که از غم ایمن شود.

اگر از بیمار قانع و راضی و شاکر بود، تاویلش به نیکی و صحت است.

تعبیر خواب بیمار: اگر بیند بیمار و برهنه است، دلیل که اجلش نزدیک آمده باشد.

 

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی​​​​​​​

اگر بیند بیمار و برهنه است، دلیل که زود بمیرد و معبران گفته‌اند که بیماری در خواب، دلیل بر فسق و فجور کند و غم و اندوه از قبل سلطان یا از قبل عیال بدو رسد.

 

تعبیر خواب به روایت جابر مغربی​​​​​​​

بیماری‌های گوناگون در خواب، دلیل است بر خوار شدن فریضت ها و سنت‌ها.

 

تعبیر خواب به روایت منوچهری تهرانی​​​​​​​

بیماری در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ. اگر کسی ببیند که بیمار است و از رنجوری رنج می‌برد خواب او می‌گوید که با مردم و اطرافیان خویش صدیق و راستگو نیست و به دیگران دروغ می‌گوید و خیانت می‌کند. چنانچه بیننده خواب در خواب ببیند که بیمار است و در خانه خودش نیست و چنانچه ببیند بیمار است و با کسی حرف نمی‌زند بیمار می‌شود و بیماری او طولانی می‌گردد ولی اگر ببیند حرف می زند بیمار می‌شود و زود شفا میابد. اگر ببیند بیمار است و در خانه خودش خوابیده و برای او بستری گسترده از جانب افراد خانواده‌اش رنج می‌بیند.

 

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون​​​​​​​

تعبیر خواب بیماری دیگران: دیدن افراد بیمار در خواب، نشانه راه رفتن بیماری بین افراد خانواده شماست.

اگر خواب ببینید بیمار شده‌اید، علامت آن است که باید بیش از حد معمول مراقب سلامتی خود باشید.

تعبیر خواب بیماری عزیزان پدر، مادر و و والدین، فرزند، همسر: اگر خواب ببینید یکی از اعضای خانواده بیمار و رنگ پریده است، علامت آن است که واقعه ای نامنتظره محیط گرم خانوادگی شما را پریشان و نابود خواهد ساخت.

 

تعبیر خواب به روایت سرزمین رویاها​​​​​​​

شما بیمار هستید: ناکامی در عشق

اشخاص دیگر بیمار هستند: یکنفر که شما او را می‌شناسید به زندان می‌رود.

تعبیر خواب بیمارستان: تعدادی بیمار در بیمارستان شادی و منفعت مالی است.

تعبیر خواب بیماری کودک: خوشبختی و تسلی خاطر

تعبیر بیماری دشمن: یک وسوسه بزرگ که برای شما ابداً خوشایند نخواهد بود.

بستگان بیمار هستند: بدبختی

تعبیر خواب بیماری نامزد و دوست: ازیک خوشی صرف نظر می‌کنید.

تعبیر خواب عیادت از بیمار: هر طور شده با کوشش به هدف تان خواهید رسید.

تعبیر بیماری مغز: شانس زیاد شما را لوس می‌کند.

تعبیر خواب مریض شدن: ولخرجی نکنید.

تعبیر خواب بیماری غیرقابل تشخیص: فراوانی مادیات


5 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
Setareh
3 روز پیش

خواب دیدم کرونا گرفتم توی ی صف با خوانواده وایساده بودم و یک نفر داشت تب مارو چک میکرد همه سالم بودن به جز من که تبم بالا بود و بعد از تست مریضی مشخص شد کرونا دارم اولش کمی اظتراب گرفتم ولی بعد برام عادی بود
Mursal
3 هفته پیش

خواب دیدم سرطان دارم و خانواده ام زیاد جگر خون هستن تعبیر کنید
Kaveh
1 ماه پیش

جالبه بدونین همین علمی که میگین قدرت ذهن و رویا هایی رو که در زمان خواب میبینه تایید کرده اگر که علاقه دارین کتاب راز و هر چیز دیگه که در رابطه با کائنات و قدرت ذهن هستش رو بخونید با تشکر
بازدیدکننده
2 ماه پیش

به نظر من اصلا بها ندید و زندگی کنید، من اینارو خوندم متوجه شدم مشتی ... اینارو نوشتن، عم پزشکی رو به بازی گرفتن
نگینی
5 ماه پیش

سلام من ی چند شب پیش خواب دیدم که سرطان خون گرفتم و هیچکسی بهم نگفته بود یهو متوجه میشم و بعد از اینکه متوجه میشم عین خیالم نیست و اصلا برام مهم نیست اما اطرافیانم ناراحت بودن ولی من انگار نه انگار و تمام ناراحتیم این بود که چرا خانوادم بهم نگفتن تعبیرش چیه
دیدگاه خود را ثبت نمایید