سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

تعبیر خواب بلندگو

  شنبه، 14 مهر 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
تعبیر خواب بلندگو تعبیر خواب بلندگو
دیدن بلندگو در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب بلندگو را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبير خواب بلند گو به روايت لیلا برایت

تعبیر دیدن بلندگو در خواب، بیانگر شنیدن اخبار خوشایند است .
اگر در خواب ببینید که از بلندگو صدایى را مىشنوید، بیانگر آن است به یک مسأله مهم پى خواهید برد.
  آخرین تصاویر