دیدن نقره در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب نقره

  پنجشنبه، 26 مهر 1397   زمان مطالعه 2 دقیقه
دیدن نقره در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب نقره
دیدن نقره در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب نقره را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب به روایت ابن سیرین

بسیاری از مردم وقتی که در خوابشان نقره می‌بینند، در بیداری نیز نقره به دست می‌آورند و تعبیرش برای بسیاری دیگر این است که در بیداری دچار زحمت می‌شوند.

 

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب نقره سالم، خبری راست و درست می‌باشد، ولی تعبیر نقره شکسته، خبر دروغ است.
اگر در خواب ببینی در کیف تو نقره وجود دارد، تعبیرش این است که چیزی را برای امانت پیش تو می‌گذارند.
اگر ببینی نقره‌های بی‌اندازه‌ای به دست آورده‌ای گنج پیدا می‌کنی.
اگر ببینی کاسه یا آفتابه و یا طشت تو از نقره است، تعبیرش مال و اموال جمع آوری شده می‌باشد.
اگر ببینی طلا یا نقره می‌گدازی و ذوب می‌کنی بر سر زبان مردم خواهی افتاد.

 

تعبیر خواب به روایت جابر مغربی​​​​​​​

اگر ببینی طلا و نقره در یک جا کنار هم جمع شده است، یـعـنـی عزت و جاه به دست می‌آوری.

 

تعبیر خواب به روایت امام صادق (ع)​​​​​​​

زن
فرزند
مال
معاش و معیشت.

 

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی​​​​​​​

اگر در سن ازدواج باشید و نقره در خواب ببینید ازدواج می‌کنید.
اگر نقره خام شکل نگرفته ببینید با دختری صاحب جمال ازدواج خواهید کرد و چنانچه ازدواج کرده باشید و نقره در خواب ببینید دارای فرزند دختر می‌شوید.

اگر ببینید باری از نقره دارید تکلیف و وظیفه ای سنگین بر عهده شما محول می‌گردد.
اگر کسی نقره به شما داد یا ظرفی از نقره به شما هدیه کرد، دوستی شما را راهنمایی و هدایت و دلالت می‌کند و او خیر شما را می‌خواهد.
اگر ببینید انگشتری از نقره دارید صاحب دختر می‌شوید و اگر ببینید دگمه‌های لباس شما از نقره است، همسرتان دختری می‌آورد که به او شباهت دارد.

 

تعبیر خواب معدن نقره

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب معدن نقره ببینی، تعبیرش این است که با دختری بزرگ و با مقام و منزلت ازدواج می‌کنی، ولی اندوهگین و ناراحت خواهی شد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی معدن نقره پیدا کرده‌ای با زنی زیبا ازدواج می‌کنی.

تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی نقره از معدن به دست آورده‌ای به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.

 

تعبیر خواب دیدن اعضای بدن به صورت نقره

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سر تو از نقره یا طلا می‌باشد، تعبیرش این است که مال و اموال به دست می‌آوری.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پای تو از نقره و پاشنۀ آن هم از طلا می‌باشد مال و اموال تو زیاد می‌شود.


4 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
ستایش
4 هفته پیش

من در خواب دیدم که حلقه ای نقره در دستم است و بعد رنگ نقره رفت
افشین
2 ماه پیش

من در خواب گنج پیدا کردم و آن هم سماور نقره ای که جملات عربی مانند آیات قرآن و نام محمد رسول الله هک شده بود میخواستم تعبیرش را بدانم
بازدیدکننده
2 ماه پیش

من خواب دیدم یک گردنبندنقره زیبا و یک انگشتر نقره ب دشمنم هدیه دادم ک یک خاننی هس ک میشناسم و او مرا بوسید تعبیرش چیست؟
سارا
1 سال پیش

خواب دیدم در یک مغازه نقره فروشی هستم و دارم نقره انگشتر نقره انتخاب میکنم صاحب مغازه میره که برام نمونه بیاره ببینم اما یهو با سنگ میزنه به سقف دوتا پای بریده از مچ میوفته پایین بدون خون و چیزی تعبیرش چیه؟