سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

تعبیر خواب پلیس

  شنبه، 14 مهر 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
تعبیر خواب پلیس تعبیر خواب پلیس
دیدن پلیس در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب پلیس را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبير خواب پلیس به روايت لوک اویتنهاو

 پلیس: غصه

تعبير خواب پلیس به روايت لیلا برایت
دیدن پلیس در خواب، بیانگر آن است که باید بیشتر مراقب خودتان باشید تا دچار اشتباه نشوید.
اگر خواب ببینید که پلیسی به شما کمک می کند، نشانه آن است که با آگاهی اتفاق بدی را از خودتان دور می کنید.
تعبير خواب پلیس به روايت آنلی بیتون
۱ـ اگر خواب ببینید پلیس شما را به خاطر جرمی که مرتکب نشده اید دستگیر می کند ، علامت آن است که به شکل باور نکردنی از رقبای خود پیش می گیرید.
۲ـ اگر خواب ببینید پلیس شما را به خاطر جرمی که مرتکب شده اید دستگیر می کند ، علامت آن است که با حوادثی نامطلوب روبرو خواهید شد.
۳ـ اگر خواب ببینید پلیسی با دادن قول شرف در مقابل قاضی آزاد می شوید ، علامت آن است که در کارهای زندگیتان شاهد تغییرات و نواساناتی خواهید بود.
  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله در مصاحبه دکتری