سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

تعبیر خواب پنجره

  شنبه، 14 مهر 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
تعبیر خواب پنجره تعبیر خواب پنجره
دیدن پنجره در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب پنجره را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبير خواب پنجره به روايت لوک اویتنهاو

 نگاه کردن از پنجره: یک دیدار منتفی شده
وارد شدن از پنجره: شکست خوردن یک اقدام
بسته: موانع بر سر راه برنامه های ریخته شده
باز: حمایت آسان
نورگیر: اضطراب
تعبير خواب پنجره به روايت لیلا برایت
دیدن پنجرهای باز در خواب، نشانه آن است که موفقیت های بسیاری پیش رو دارید.
دیدن پنجره ای بسته در خواب، نشانگر بروز مشکلات است.
اگر خواب ببینید که از پنجره به طرف بیرون پریده اید، ببیانگر بروز اختلافات است.
 تعبير خواب پنجره به روايت آنلی بیتون
۱ـ دیدن پنجره در خواب ، علامت آن است که تلاشهای شما برای رسیدن به آرزوهای درخشان ، نقش بر آب خواهد شد.
۲ـ دیدن پنجره های بسته در خواب ، علامت آن است که از عزیزان خود جدا خواهید شد.
۳ـ دیدن پنجره های شکسته در خواب ، علامت آن است که سوء ظن هایی مصیبت بار به شما هجوم خواهد آورد.
۴ـ نشستن بر لب پنجره در خواب، علامت آن است که قربانی حماقت خود خواهید شد.
۵ـ اگر خواب ببینید از پنجره وارد خانه می شوید ، علامت آن است که برای رسیدن به مقصود خود ، از ابزار و وسایلی نادرست استفاده می کنید.
۶ـ اگر خواب ببینید از پنجره ای فرار می کنید و به بیرون می روید ، علامت آن است که با درد سری دست به گریبان می شوید که شما را از حرکت باز می دارد.
۷ـ اگر در خواب از پنجره ای به بیرون نگاه کنید و چیزهایی عجیب به چشمتان بخورد ، علامت آن است که در پیش بردن شغل مورد علاقه خود با شکست روبرو می شوید.
  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله در مصاحبه دکتری