تعبیر خواب تور لباس

  شنبه، 14 مهر 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
تعبیر خواب تور لباس تعبیر خواب تور لباس
دیدن تور لباس در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب تور لباس را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبير خواب تورلباس به روايت آنلی بیتون

۱ـ دیدن تور لباس عروس در خواب ، نشانه آن است که در زندگی خود تغییر و تحولی ایجاد خواهید کرد که باعث شادمانی اعضای خانواده شما خواهد شد .
۲ـ اگر دختری خواب ببیند تور لباس عروسی را بر صورت خود انداخته است ، نشانه آن است که به کاری مشغول خواهد شد که برایش منفعتی فراوان به همراه می آورد .
اما اگر خواب ببیند تور لباس عروسی از روی صورتش کنار می رود یا بر زمین می افتد ، نشانه آن است که متحمل رنج و اندوه خواهد گشت .
دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله ISI در مجلات مورد تایید وزارتین