(فیلم) دست دادن علی کریمی و عادل فردوسی پور به سبک کرونایی

  پنجشنبه، 15 خرداد 1399
(فیلم) دست دادن علی کریمی و عادل فردوسی پور به سبک کرونایی
ساعد نیوز: علی کریمی صبح امروز به تمرین تیم رسانه ورزش رفت و با عادل فردوسی پور دیدار کرد و به صورت مشت که این روزها برای جلوگیری از انتقال کرونا استفاده می شود با یکدیگر دست دادند.

دیدگاه ها
تیتر امروز